بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هیچ حرفه ای بلند نیستند عرضه هیچ کاری هم ندارن اما... تو ناراحت کردن آدما حرفه ایند!!! نه خدایش اینطور نیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از دوشـواری هـایِ زنـدگـیِ آتـش نـشـانـا ایـنـه کـه .. C.P.R"احـیـایِ قـلـبـی ریـوی" مـصـدومـش جــواب نـده.. خـیـلـی دشـواره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما موجودات خاكي نيستيم كه به بهشت مي رويم. ما موجودات بهشتي هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی به هم میرسیم زمین بیهوده گرد نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر کسانیکه از پاکیشان دوستی اغاز میشود از صداقتشان دوستی ادامه میابد و از وفایشان ذوستی پایانی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم همانیست که وقتی چای می خورد از لرزش دستانش دیگر چیزی در نعلبکی باقی نمی ماند و هم اوست که می گوید: به من تکیه کن... آری او امن ترین و محکم ترین تکیه گاهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختر معلولی که گفت:خوشحالم که هر کسی منو میبینه فقط و فقط یه جمله میگه:خدا رو شکر!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آدم ميماند بين بودن و نبودن! ب رفتن ك فكر ميكني اتفاقي مي افتد ك منصرف ميشوي.... ميخواهي بماني ، رفتاري ميبيني ك انگار بايد بـــــروي! اين بلاتكليفي خودش كلـــــــي جهنــــــــــــم است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد گوشه ای نوشت: خدایا امشب خستم...... فردا صبح بیدارم نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آنقدر به خواسته هایمان جواب می دهدکه باورمان نمیشود که از طرف خدابوده،اینجاست که می گوییم :چه شانسی آوردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادهاراکه روی کاغذ های بی جان نمینویسم،حواست به این عهدهای غیرکاغذی باشد..... شکستنشان یک آدم را میشکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای دلشکستن مرگ بود،تاونوقت کسی از ترس جونش دل کسی رو نمیشکست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... دوستت دارم... واسه هر چی که بخشیدی... همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی... بازم چشمامو میبندم که خوبی هاتو بشمارم نمیتونم... فقط میگم... خدایا... دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آمدم از چشمه خواب، کوزه تر در دستم. مرغانی میخواندند. نیلوفر وا میشد. کوزه تر بشکستم. در بستم و در ایوان تماشای تو بنشستم. (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانوس هاي ده ميدانند بيهوده روشنند، سگان ده نيز با خبرند كه بيداري بي فايده است، وقتي در روشني روز دزد ها به مهماني كدخداي ده ميروند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافه چي قهوه ام را شيرين كن آنروز ها كه تلخ ميخوردم روزگارم شيرين بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هیچ حرفه ای بلند نیستند عرضه هیچ کاری هم ندارن اما... تو ناراحت کردن آدما حرفه ایند!!! نه خدایش اینطور نیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از دوشـواری هـایِ زنـدگـیِ آتـش نـشـانـا ایـنـه کـه .. C.P.R"احـیـایِ قـلـبـی ریـوی" مـصـدومـش جــواب نـده.. خـیـلـی دشـواره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما موجودات خاكي نيستيم كه به بهشت مي رويم. ما موجودات بهشتي هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی به هم میرسیم زمین بیهوده گرد نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر کسانیکه از پاکیشان دوستی اغاز میشود از صداقتشان دوستی ادامه میابد و از وفایشان ذوستی پایانی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم همانیست که وقتی چای می خورد از لرزش دستانش دیگر چیزی در نعلبکی باقی نمی ماند و هم اوست که می گوید: به من تکیه کن... آری او امن ترین و محکم ترین تکیه گاهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختر معلولی که گفت:خوشحالم که هر کسی منو میبینه فقط و فقط یه جمله میگه:خدا رو شکر!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آدم ميماند بين بودن و نبودن! ب رفتن ك فكر ميكني اتفاقي مي افتد ك منصرف ميشوي.... ميخواهي بماني ، رفتاري ميبيني ك انگار بايد بـــــروي! اين بلاتكليفي خودش كلـــــــي جهنــــــــــــم است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد گوشه ای نوشت: خدایا امشب خستم...... فردا صبح بیدارم نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آنقدر به خواسته هایمان جواب می دهدکه باورمان نمیشود که از طرف خدابوده،اینجاست که می گوییم :چه شانسی آوردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادهاراکه روی کاغذ های بی جان نمینویسم،حواست به این عهدهای غیرکاغذی باشد..... شکستنشان یک آدم را میشکند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای دلشکستن مرگ بود،تاونوقت کسی از ترس جونش دل کسی رو نمیشکست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... دوستت دارم... واسه هر چی که بخشیدی... همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی... بازم چشمامو میبندم که خوبی هاتو بشمارم نمیتونم... فقط میگم... خدایا... دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آمدم از چشمه خواب، کوزه تر در دستم. مرغانی میخواندند. نیلوفر وا میشد. کوزه تر بشکستم. در بستم و در ایوان تماشای تو بنشستم. (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانوس هاي ده ميدانند بيهوده روشنند، سگان ده نيز با خبرند كه بيداري بي فايده است، وقتي در روشني روز دزد ها به مهماني كدخداي ده ميروند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافه چي قهوه ام را شيرين كن آنروز ها كه تلخ ميخوردم روزگارم شيرين بود