بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کرد با انسان های بَد بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است ، که اَدای انسان ها خوب را در می آ ورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و خورشید.... ....به گرمایت نناز ............."من" اینجا........ ...........از گرمای وجود کسی سوختم....... ................"من"از محبتش سوختم........ ........خورشید؟ تو از چه میسوزی.........؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو زندگـی.. یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن یهـو وایمیستی سرتو میندازی پایین و آروم میگی: « دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی از خاک برمیدارم شاید…شاید این همان نیمه ی گمشده من باشه که خدا یادش رفته خلق کنه..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبیست که از تو دورم !کاش آسمان امشب ستاره نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراری ست ک ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه اندازه زیباست شرم زمین ک خود را ب خواب میزند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم و هزارآرزو طلبکار. خسته ام یا طلبم را بده یاطلبت را بگیر:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داردوقتی میرود.... همه میگویند؛دوستت نداشت وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش خوابت میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش ! تارش از سکوت:-) :پودش از تنهایی:-) همین است که خریدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ می ترسم......فقط به خاطر گریه های مادرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی باور می کند ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند همه باورشان می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی شادی کردن نیست ! شاد کردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هیچ گاه از تنهائی در نمی آیند ... ، گاهی از تنهائی به درد می آیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و من... .........هنوز بیادت هستم.. ...............اما شاهدی ندارم.... ...جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و برای شما....... ..........از""خوب "" به ""بد"" رفتن.. ...به فاصله لذت پریدن از یک نهرباریک است ..... .........اما برای برگشتن باید از اقیانوس گذشت ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسکناس چیزی بهتر نیست,نه خوراک میخواهد,نه فاسد میشود ,راحت توی جیب میرود و جای وسیع هم نمیخواهد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کرد با انسان های بَد بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است ، که اَدای انسان ها خوب را در می آ ورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و خورشید.... ....به گرمایت نناز ............."من" اینجا........ ...........از گرمای وجود کسی سوختم....... ................"من"از محبتش سوختم........ ........خورشید؟ تو از چه میسوزی.........؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو زندگـی.. یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن یهـو وایمیستی سرتو میندازی پایین و آروم میگی: « دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی از خاک برمیدارم شاید…شاید این همان نیمه ی گمشده من باشه که خدا یادش رفته خلق کنه..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبیست که از تو دورم !کاش آسمان امشب ستاره نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراری ست ک ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه اندازه زیباست شرم زمین ک خود را ب خواب میزند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم و هزارآرزو طلبکار. خسته ام یا طلبم را بده یاطلبت را بگیر:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داردوقتی میرود.... همه میگویند؛دوستت نداشت وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش خوابت میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش ! تارش از سکوت:-) :پودش از تنهایی:-) همین است که خریدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ می ترسم......فقط به خاطر گریه های مادرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی باور می کند ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند همه باورشان می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی شادی کردن نیست ! شاد کردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هیچ گاه از تنهائی در نمی آیند ... ، گاهی از تنهائی به درد می آیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و من... .........هنوز بیادت هستم.. ...............اما شاهدی ندارم.... ...جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و برای شما....... ..........از""خوب "" به ""بد"" رفتن.. ...به فاصله لذت پریدن از یک نهرباریک است ..... .........اما برای برگشتن باید از اقیانوس گذشت ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسکناس چیزی بهتر نیست,نه خوراک میخواهد,نه فاسد میشود ,راحت توی جیب میرود و جای وسیع هم نمیخواهد .