بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بودن‌ها را قدر بدانيم؛  به خدا قسم نبودن‌ها همين نزديكی‌هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هست دیگر گاهی دوست دارد خودش را بردارد بریزد دور ! "زنده یاد حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالی تر از سکوتم … انبـوهــی از ترانـه بــا یـاد صبـح روشـن اما … امیـد باطل شب دائـمی ست انـگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل آبه تو لیوان ترک خورده میمونه بخوری تموم میشه نخوری حروم میشه پس از زندگیت لذت ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"رفاقت" بار سنگینیست! کسی بر دوش می گیرد که یک دنیا "وفا" دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد  از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکست و از سادگی خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....وخدا..... ....همه چیز به من داد ...... ......هر آنچه که به فکرتان خطور کند.......... .........اما در حسرت خودش ماندم....... .............آری. . . . . . "من" خالیم از "خدا"...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و دنیا........ ........با تمام بزرگیش ..... ...به اندازه یک "من" جا ندارد... ........بنازم قدرتش را ...............که جز خودش .....هیچ کس توان داشتن حجم کوچک "من" را ندارد..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....وشما دخترای خوب ....... ....قلبتان را به هر بی سروپایی هدیه نکنید..... .....مرد میخواهد تا نشکند ........ ............زیر آن همه ضربان محبت هایتان...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وتو پسر..... ..........مرد باش .............. ......................تا آرزوی داشتن تو برای دخترکان نامرد...... .......حسرتی بماند تا ابد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر خـوبــه بـعـضـی از آدمــا بـدونـن کـه اگـه چـیـزی رو بـه روشـون نـمیــاری از "ســـــادگــــــــی" نـیـسـت ... شـایـد دیـگـه اونـقـدر واسـت مـهـم نیـســتـن کـهروشـون حـــســـــــــاس بـاشــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بی تو فقط نفس بکشم اما زندگی نخواهم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی،مردن برای کسی که برای خیلی ها کفن پوسانده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاک.چوب های خیسی هستن که با اتش زندگی نه میسوزند ونه خاکستر میشنوند............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بودن‌ها را قدر بدانيم؛  به خدا قسم نبودن‌ها همين نزديكی‌هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هست دیگر گاهی دوست دارد خودش را بردارد بریزد دور ! "زنده یاد حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالی تر از سکوتم … انبـوهــی از ترانـه بــا یـاد صبـح روشـن اما … امیـد باطل شب دائـمی ست انـگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل آبه تو لیوان ترک خورده میمونه بخوری تموم میشه نخوری حروم میشه پس از زندگیت لذت ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"رفاقت" بار سنگینیست! کسی بر دوش می گیرد که یک دنیا "وفا" دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد  از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکست و از سادگی خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....وخدا..... ....همه چیز به من داد ...... ......هر آنچه که به فکرتان خطور کند.......... .........اما در حسرت خودش ماندم....... .............آری. . . . . . "من" خالیم از "خدا"...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و دنیا........ ........با تمام بزرگیش ..... ...به اندازه یک "من" جا ندارد... ........بنازم قدرتش را ...............که جز خودش .....هیچ کس توان داشتن حجم کوچک "من" را ندارد..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....وشما دخترای خوب ....... ....قلبتان را به هر بی سروپایی هدیه نکنید..... .....مرد میخواهد تا نشکند ........ ............زیر آن همه ضربان محبت هایتان...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وتو پسر..... ..........مرد باش .............. ......................تا آرزوی داشتن تو برای دخترکان نامرد...... .......حسرتی بماند تا ابد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر خـوبــه بـعـضـی از آدمــا بـدونـن کـه اگـه چـیـزی رو بـه روشـون نـمیــاری از "ســـــادگــــــــی" نـیـسـت ... شـایـد دیـگـه اونـقـدر واسـت مـهـم نیـســتـن کـهروشـون حـــســـــــــاس بـاشــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بی تو فقط نفس بکشم اما زندگی نخواهم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی،مردن برای کسی که برای خیلی ها کفن پوسانده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاک.چوب های خیسی هستن که با اتش زندگی نه میسوزند ونه خاکستر میشنوند............