بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجز و قدرت نشود مانع بی باکی عشق  خانه شاه و گدا در ره سیلآب یکیست! ^_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست ، فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . . خودِ خودِ خودِت . . ! اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ ! "یه دوست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون اون دنیا اگه خواستی گناه های یواشکیمونو نشون بقیه بدی گریه های یواشکیمونم نشون بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي راسربازي فهميدكه مرخصي داشت. . . اما "جايي" براي رفتن نداشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را میسازیم آنها ما را ویران میکنند میبینی عدالتی در کار نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه مسلمون باشی و کل دنیا به پیامبرت حسودی کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست (خام بودم . پخته شدم . سوختم .)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز تمام دادنی ها تو یکی ازآن من باش که به جز با تو بودن دلم آرزو ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

➹ زيادي صـْـْْـْْْـْْْْـْْْْْـْْْْْْـْْْْْْْْْْـْْْْْْْــــاف بودم اما يادم نبود ! آدما توي جاده هاي صـْـْْـْْْـْْْْـْْْْـْْْْْـْْْْْْـْْْْْْْـْْْْْْْْـــاف بيشتر لايي ميكشن!!!➹

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه می گوید :من ابراهام لینکلن هستم فرد عصبی میگوید:ای کاش من ابراهام لینکلن بودم و ادم سالم می گوید :من منم و تو تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت رویای زندگیت نفروش (دیالوگ فیلم روزی روزگاری در غرب)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد که شد باید رفت! همچو پرستو ها! ولی شاید بعد سرما باران بیاید بعد از آن هم رنگین کمان. پس سرد که شد باید ماند و لایق زیبایی شد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای دلم نشسته ای؟! نه از سرم می‌افتی نه از چشمم كجای دلم نشسته‌ای كه جایت این‌قدر امن است؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایم را تعبیر می کنی ، سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش ، فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی ، در بودنم مردد از هیچ گلایه می سازی ، از همه چیز بهانه من کجای این نمایشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی  سرسری رد شو وزندگی کن چرا که دقت زیاد «د ق ت »میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگر سرش فرياد كشيدم، به جاي اينكه با مشت به دهانم بزند،با انگشتان مهربانش نوازشم مي كند و مي گويد : ميدانم جز من كسي نداري...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجز و قدرت نشود مانع بی باکی عشق  خانه شاه و گدا در ره سیلآب یکیست! ^_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست ، فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . . خودِ خودِ خودِت . . ! اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ ! "یه دوست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون اون دنیا اگه خواستی گناه های یواشکیمونو نشون بقیه بدی گریه های یواشکیمونم نشون بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي راسربازي فهميدكه مرخصي داشت. . . اما "جايي" براي رفتن نداشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را میسازیم آنها ما را ویران میکنند میبینی عدالتی در کار نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه مسلمون باشی و کل دنیا به پیامبرت حسودی کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست (خام بودم . پخته شدم . سوختم .)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز تمام دادنی ها تو یکی ازآن من باش که به جز با تو بودن دلم آرزو ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

➹ زيادي صـْـْْـْْْـْْْْـْْْْْـْْْْْْـْْْْْْْْْْـْْْْْْْــــاف بودم اما يادم نبود ! آدما توي جاده هاي صـْـْْـْْْـْْْْـْْْْـْْْْْـْْْْْْـْْْْْْْـْْْْْْْْـــاف بيشتر لايي ميكشن!!!➹

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه می گوید :من ابراهام لینکلن هستم فرد عصبی میگوید:ای کاش من ابراهام لینکلن بودم و ادم سالم می گوید :من منم و تو تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت رویای زندگیت نفروش (دیالوگ فیلم روزی روزگاری در غرب)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد که شد باید رفت! همچو پرستو ها! ولی شاید بعد سرما باران بیاید بعد از آن هم رنگین کمان. پس سرد که شد باید ماند و لایق زیبایی شد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای دلم نشسته ای؟! نه از سرم می‌افتی نه از چشمم كجای دلم نشسته‌ای كه جایت این‌قدر امن است؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایم را تعبیر می کنی ، سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش ، فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی ، در بودنم مردد از هیچ گلایه می سازی ، از همه چیز بهانه من کجای این نمایشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی  سرسری رد شو وزندگی کن چرا که دقت زیاد «د ق ت »میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگر سرش فرياد كشيدم، به جاي اينكه با مشت به دهانم بزند،با انگشتان مهربانش نوازشم مي كند و مي گويد : ميدانم جز من كسي نداري...