بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه سیب،آدم را به زمین زد وجاذبه زمین سیب را.... فرقی نمی کند،سقوط سیب یا آدم، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاران... سـقـوط آزاد را.. تـنـهـا بـرای ایـن بـه جـان مـیـخـرد.. کـه در زمـیـن پـوشـِش دهـد اشـک هـایِ یـک مــَــرد را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز, بخاطرمردم تغییرنکن! این جماعت هرروز تورا جوردیگری می خواهند..... مردم شهری که همه درآن میلنگند,به کسی که راست راه میرود میخندند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته تو اوج تنها به یکی فکر کنی که خیلی وقته بهت اهمیت نداده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز بوی نان میداد برای گلفروشی که تنها آرزویش قرمز شدن چراغ بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بچگی را زندا کرد...... کودکی شد،کودکانه گریه کرد....... شعر قهرم تا قیامت را سرود...... آن قیامت که دمی بیش نبود....... فاصله با کودکی هامان چه کرد؟..... کاش میشد بچگانه خنده کرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيانت است اما.... انقدر كه با يادت بوده ام با خودت نبوده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین برگ سفرنامه ی باران این است که زمین چرکین است شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید عاشقانه میتابد تمنایی ازما نداردو این پیام را میدهد که عشق باید بی تمنا باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراهیچ چیزعذاب نمیدهد.جزاینکه همیشه دانسته خطاکردم؟ندانسته آلوده شدم؟نشناخته وابسته شدم؟ونخواسته رانده شدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه داوری که گناه ما را هرچه باشد میبخشد مادر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه سـری آدمـــا هــسـتن... اگــه آه بـکـــشـــَن... خـدا دنــیارو بـراشـون زیر و رو مـیکـنه... بـترسـید از اون روز... کـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که می گوید : گلویش درد می کنه ، صدایش گرفته ، سرش سنگینه و آبریزش بینی داره …بدون درنگ نسخه نپیچیم! شاید بغضی در گلویش ترکیده باشد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می آیی ، تند و آهسته چه فرقی دارد ؟ “تو” به هر جور دلت خواست بیا ! مثل سهراب دگر جنس تنهایی من چینی نیست که ترک بردارد ؛ مثل آهن شده در تنهایی ، چینی نازک تنهایی من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری که بـا عشقش مثه یه پرنسس رفتار میکنه؛ثابت میکنه که تو دستای یه ملکه بزرگ شده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر یعنی اینکه خودکارتو کمتر فشار بدی مبادا تموم شه بی خودکار بمونی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه سیب،آدم را به زمین زد وجاذبه زمین سیب را.... فرقی نمی کند،سقوط سیب یا آدم، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاران... سـقـوط آزاد را.. تـنـهـا بـرای ایـن بـه جـان مـیـخـرد.. کـه در زمـیـن پـوشـِش دهـد اشـک هـایِ یـک مــَــرد را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز, بخاطرمردم تغییرنکن! این جماعت هرروز تورا جوردیگری می خواهند..... مردم شهری که همه درآن میلنگند,به کسی که راست راه میرود میخندند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته تو اوج تنها به یکی فکر کنی که خیلی وقته بهت اهمیت نداده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز بوی نان میداد برای گلفروشی که تنها آرزویش قرمز شدن چراغ بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بچگی را زندا کرد...... کودکی شد،کودکانه گریه کرد....... شعر قهرم تا قیامت را سرود...... آن قیامت که دمی بیش نبود....... فاصله با کودکی هامان چه کرد؟..... کاش میشد بچگانه خنده کرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيانت است اما.... انقدر كه با يادت بوده ام با خودت نبوده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین برگ سفرنامه ی باران این است که زمین چرکین است شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید عاشقانه میتابد تمنایی ازما نداردو این پیام را میدهد که عشق باید بی تمنا باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراهیچ چیزعذاب نمیدهد.جزاینکه همیشه دانسته خطاکردم؟ندانسته آلوده شدم؟نشناخته وابسته شدم؟ونخواسته رانده شدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه داوری که گناه ما را هرچه باشد میبخشد مادر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه سـری آدمـــا هــسـتن... اگــه آه بـکـــشـــَن... خـدا دنــیارو بـراشـون زیر و رو مـیکـنه... بـترسـید از اون روز... کـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی که می گوید : گلویش درد می کنه ، صدایش گرفته ، سرش سنگینه و آبریزش بینی داره …بدون درنگ نسخه نپیچیم! شاید بغضی در گلویش ترکیده باشد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می آیی ، تند و آهسته چه فرقی دارد ؟ “تو” به هر جور دلت خواست بیا ! مثل سهراب دگر جنس تنهایی من چینی نیست که ترک بردارد ؛ مثل آهن شده در تنهایی ، چینی نازک تنهایی من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری که بـا عشقش مثه یه پرنسس رفتار میکنه؛ثابت میکنه که تو دستای یه ملکه بزرگ شده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر یعنی اینکه خودکارتو کمتر فشار بدی مبادا تموم شه بی خودکار بمونی...