بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده به دانه های روی دام خیره شده بود!با خود گفت:چگونه بمیرم؟گرسنه و آزاد؟؟یاسیر و اسیر؟؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود...آن زمان که آب از سرمن گذشته بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" "تو" و فقط... "یک قاب عکس" این تمام خوشبختی بود که از جیب خدا کش رفتـــــــــــــــــــــــــــم...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ســــتاره چیدن از این دشت... نیازی به پرســـــــش نداری... هنوزم یکــــــــی کنارت نشسته... که با اون نیازی به هیچکس نـــــــــــداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل دردها" را به زبان گریه میگفتیم همه میفهمیدن... اما الآن که بزرگ شدیم "درد دلها" را به هر زبانی میگوئیم،کسی نمیفهمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم رفت ب مانند باد پاییزی که می وزد تا تمام برگ های نفس بریده را با خود ببرد . . . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشمندتربن مکانهایی که در دنیا میتوان حضور داشت در فکر کسی... در دعای کسی... و در قلب کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی یعنی اینکه ... اگه توی یه راهی باهم باشیم و ناگهان یه خرس دنبالمون کنه من بخاطر تو اهسته تر فرار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گم کرده راهش را/وچشمام نگاهش را/شبیه آسمانی که شبی گم کرده ماهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید به هم دروغ نگوییم...آدم است...باور میکند...دل میبندد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شاهد عهدیست که با هم بستیم ابرها در سفرند آسمان اما هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد...عشقم را گذاشتم در کوزه...باآبش قرصهای اعصابم را میخورم!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رقص نمیخواهد ….. دنیا تمامش کن تا سازت را نشکسته ام ……..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس کی اعتراف خواهیم کرد که جمله ی شانس آوردیم همان جمله ی خداخواست است به راستی ما شانس نیاوردیم بلکه خدا خواست و بر وفق مراد ما روزگارشد,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در چشمان من است به سیاهی چشمهایم نگاه کن روز در چشمان من است به سفیدی چشمهایم نگاه کن شب و روز در چشم های من است به چشمهایم نگاه کن پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت  حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك كاغذ سفيد را هر چقدر هم كه سفيد و تميز باشد كسي قاب نمي گيرد براي ماندگاري بايد حرفي براي گفتن داشت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده به دانه های روی دام خیره شده بود!با خود گفت:چگونه بمیرم؟گرسنه و آزاد؟؟یاسیر و اسیر؟؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود...آن زمان که آب از سرمن گذشته بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" "تو" و فقط... "یک قاب عکس" این تمام خوشبختی بود که از جیب خدا کش رفتـــــــــــــــــــــــــــم...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ســــتاره چیدن از این دشت... نیازی به پرســـــــش نداری... هنوزم یکــــــــی کنارت نشسته... که با اون نیازی به هیچکس نـــــــــــداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل دردها" را به زبان گریه میگفتیم همه میفهمیدن... اما الآن که بزرگ شدیم "درد دلها" را به هر زبانی میگوئیم،کسی نمیفهمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم رفت ب مانند باد پاییزی که می وزد تا تمام برگ های نفس بریده را با خود ببرد . . . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشمندتربن مکانهایی که در دنیا میتوان حضور داشت در فکر کسی... در دعای کسی... و در قلب کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی یعنی اینکه ... اگه توی یه راهی باهم باشیم و ناگهان یه خرس دنبالمون کنه من بخاطر تو اهسته تر فرار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گم کرده راهش را/وچشمام نگاهش را/شبیه آسمانی که شبی گم کرده ماهش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید به هم دروغ نگوییم...آدم است...باور میکند...دل میبندد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شاهد عهدیست که با هم بستیم ابرها در سفرند آسمان اما هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد...عشقم را گذاشتم در کوزه...باآبش قرصهای اعصابم را میخورم!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رقص نمیخواهد ….. دنیا تمامش کن تا سازت را نشکسته ام ……..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس کی اعتراف خواهیم کرد که جمله ی شانس آوردیم همان جمله ی خداخواست است به راستی ما شانس نیاوردیم بلکه خدا خواست و بر وفق مراد ما روزگارشد,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در چشمان من است به سیاهی چشمهایم نگاه کن روز در چشمان من است به سفیدی چشمهایم نگاه کن شب و روز در چشم های من است به چشمهایم نگاه کن پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت  حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك كاغذ سفيد را هر چقدر هم كه سفيد و تميز باشد كسي قاب نمي گيرد براي ماندگاري بايد حرفي براي گفتن داشت...