بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش بزرگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما مثه عكسا ميمونن زياد بزرگشون كني كيفيتشون مياد پايين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیحی بافته ام: نه از سنگ ......نه از چوپ...نه از مروارید... بلور اشکهایم را ب نخ کشیده ام تا همیشه برای شاد بودنت دعا کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خوبم..... وقتی نگاهت هنوز گاه گاهی ب دل شکسته ام می افتد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و..... .....کاش اکنون شانه هایت اینجا بود..... ...چشمانم میخواهد ببارد....... ....جایی را برای تکیه کردن میخواهد......شانه هایت را کم دارد تا ببارد....... ..تا خیس کند شانه های آبی تو را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه زمان میخواهد بگذرد،لحظه ای از یاد نبردمت که بخواهم یادت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجله داشتم/تندتند راه میرفتم/محکم به چیزی خوردم...آدم بود- منتظر بودم بگوید:کوری؟.....دستش را به طرفم دراز کرد-با من دست داد...انسان بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥فارغ از هر دین و آیین ،مهربانی را بیاموز ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت و دلنوازی را عزیزم از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم وا نمی گیرد خطا پوشی بود شکر توانایی، خدا را بین که هر دم صد خطا می بیند و بر ما نمی گیرد شهریار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از روابط شکست می خورند چون...... ظاهر آدم ها و مادیات تبدیل به اولویت شده نه شخصیت افراد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدآیـــــآ … به تو میسپرمش… امّـ ــآ یه خوآهشــــی ازت دارم… ! یهـ روزی… یهـ جآیی … بغل یهـ غریبهـ… “مســـــ ـــــت مست” بدجـــ ــــوری یـآد من بندآزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــا اعصاب من بــــــــــــــــازي نکن بخـــــــــــــــوام باهات بــــــــــــــــازي کنـــــــــــم شهـــــــــــــــربــــــازي ميشـــــــــــــي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستان یکرنگ بهترازعصای شاهنشاهی میتوان اعتمادکرد (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فَصل کِه حَرفِه … فَصلِ پَنجُمُی هَست بِه نام تــــُـــــو ، بِه هَوایِ تـــــُــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَهمیدِه‌ام کِه نِفرَت هَم مِثلِ دیگر اِحساساتِ مِثل عِشق ، قِیمت دارد تَنفُر را هَم نَبایَد خَرج هَر کَسی کَرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم ها ... ، باهـَـــــم ها و بی هَـــــم ها ... زُوج و فـــَـرد ... و مَنـی کِه انِگــــار با پــِـلاک تـَــنهــــائی ... هیچ راهی به مَحدوده یِ زوج و فرد نـَدارم...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن کوروش بزرگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما مثه عكسا ميمونن زياد بزرگشون كني كيفيتشون مياد پايين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیحی بافته ام: نه از سنگ ......نه از چوپ...نه از مروارید... بلور اشکهایم را ب نخ کشیده ام تا همیشه برای شاد بودنت دعا کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها خوبم..... وقتی نگاهت هنوز گاه گاهی ب دل شکسته ام می افتد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و..... .....کاش اکنون شانه هایت اینجا بود..... ...چشمانم میخواهد ببارد....... ....جایی را برای تکیه کردن میخواهد......شانه هایت را کم دارد تا ببارد....... ..تا خیس کند شانه های آبی تو را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه زمان میخواهد بگذرد،لحظه ای از یاد نبردمت که بخواهم یادت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجله داشتم/تندتند راه میرفتم/محکم به چیزی خوردم...آدم بود- منتظر بودم بگوید:کوری؟.....دستش را به طرفم دراز کرد-با من دست داد...انسان بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥فارغ از هر دین و آیین ،مهربانی را بیاموز ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت و دلنوازی را عزیزم از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم وا نمی گیرد خطا پوشی بود شکر توانایی، خدا را بین که هر دم صد خطا می بیند و بر ما نمی گیرد شهریار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از روابط شکست می خورند چون...... ظاهر آدم ها و مادیات تبدیل به اولویت شده نه شخصیت افراد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدآیـــــآ … به تو میسپرمش… امّـ ــآ یه خوآهشــــی ازت دارم… ! یهـ روزی… یهـ جآیی … بغل یهـ غریبهـ… “مســـــ ـــــت مست” بدجـــ ــــوری یـآد من بندآزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــا اعصاب من بــــــــــــــــازي نکن بخـــــــــــــــوام باهات بــــــــــــــــازي کنـــــــــــم شهـــــــــــــــربــــــازي ميشـــــــــــــي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستان یکرنگ بهترازعصای شاهنشاهی میتوان اعتمادکرد (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فَصل کِه حَرفِه … فَصلِ پَنجُمُی هَست بِه نام تــــُـــــو ، بِه هَوایِ تـــــُــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَهمیدِه‌ام کِه نِفرَت هَم مِثلِ دیگر اِحساساتِ مِثل عِشق ، قِیمت دارد تَنفُر را هَم نَبایَد خَرج هَر کَسی کَرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم ها ... ، باهـَـــــم ها و بی هَـــــم ها ... زُوج و فـــَـرد ... و مَنـی کِه انِگــــار با پــِـلاک تـَــنهــــائی ... هیچ راهی به مَحدوده یِ زوج و فرد نـَدارم...!