بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــــیـدانــــی ، چه دردی دارد ! وقـــتـی .. حــــالـم .. در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری اهالی یک ده تصمیم گرفتند برای نزول باران دعا کنند... در روز موعد همه ی مردم برای دعا در محلی جمع شدند وتنها یک پسر بچه بود که با خود چتر اورده بود و این یعنی ایمان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در این سال رو به پایان مارا ببخش به خاطر تمام درهایی که زدیم ودر تو نبودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم بهتر است یا ثروت؟ باور کنید هیچکدام فقط ذره ای معرفت ! فقط همین............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ما که به آیین خویش می نازیم / به پای حضرت عشق جان وروح می بازیم / قسم به حرمت شش گوشه ی جدید حسین / برای قبر حسن هم ضریح می سازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "ارگ بمم" خشت به خشتم متلاشی، تو"نقش جهان" هر وجبت ترمه و کاشی، در هر نفس این است دعایم همه جانا، در زیر و بم زندگی آزرده نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میخواستم یکی من - یکی تو باشه  . . . وقتایی که تو 2تا مسیج میزنی و من یکی احساس میکنم دارم کم میذارم و زود مینویسم " دوستت دارم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجله داشتم/تندتند راه میرفتم/محکم به چیزی خوردم...آدم بود- منتظر بودم بگوید:کوری؟.....دستش را به طرفم دراز کرد-با من دست داد...انسان بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم چقدر احساس تنهایی می کنم:( گفتی من که نزدیکم... (بقره 186)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر تقدیر خداوند مانند کودک یک ساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی می خندد...چون ایمان دارد که تو او را خواهی گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه نوشتن دردام ورقه كمه مجبورم بدنمو خط خطي كنم من يه آدم لالم كه زياد حرفام يه معتاد لعنتي به سيگار مگنا چندساله گم ام توروزايي كه گذشت خودم آجر ميذارم روديوارغم هام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر اینکه برفی بیاید تا بتوانیم "آدم" بسازیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار سختي است دوست نداشتن تو....... اين روزها...بايد براي خودم.... كار ديگري دست و پا كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه روزگـــار بي رحــــــمه تو مهربون بـــــاش  اگـه افتاب ميــسوزونه تو سايه بــــون بــــاش اگـه ســرما کمــين کــــرده کنار باغـــــچه  واســـه گــــل هاي نيــمه جون تو باغبون بـــــــاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايـــن گونه زندگي کــــن :  شــــــاد امــــا دل ســـوز  مصــــمم امــا بي خيـــال  مـــــهربون امــــــا جـــــــــــدي ســـــــــبـز امــــا بي ريـــــــــــا  عـــاشق امـــا واقــــــــعي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از کسی که کوه را می شکافد تا به معدن جواهر برسد،ولی خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد. خواجه عبدالله انصاری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــــیـدانــــی ، چه دردی دارد ! وقـــتـی .. حــــالـم .. در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری اهالی یک ده تصمیم گرفتند برای نزول باران دعا کنند... در روز موعد همه ی مردم برای دعا در محلی جمع شدند وتنها یک پسر بچه بود که با خود چتر اورده بود و این یعنی ایمان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در این سال رو به پایان مارا ببخش به خاطر تمام درهایی که زدیم ودر تو نبودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم بهتر است یا ثروت؟ باور کنید هیچکدام فقط ذره ای معرفت ! فقط همین............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ما که به آیین خویش می نازیم / به پای حضرت عشق جان وروح می بازیم / قسم به حرمت شش گوشه ی جدید حسین / برای قبر حسن هم ضریح می سازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "ارگ بمم" خشت به خشتم متلاشی، تو"نقش جهان" هر وجبت ترمه و کاشی، در هر نفس این است دعایم همه جانا، در زیر و بم زندگی آزرده نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میخواستم یکی من - یکی تو باشه  . . . وقتایی که تو 2تا مسیج میزنی و من یکی احساس میکنم دارم کم میذارم و زود مینویسم " دوستت دارم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجله داشتم/تندتند راه میرفتم/محکم به چیزی خوردم...آدم بود- منتظر بودم بگوید:کوری؟.....دستش را به طرفم دراز کرد-با من دست داد...انسان بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم چقدر احساس تنهایی می کنم:( گفتی من که نزدیکم... (بقره 186)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر تقدیر خداوند مانند کودک یک ساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی می خندد...چون ایمان دارد که تو او را خواهی گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه نوشتن دردام ورقه كمه مجبورم بدنمو خط خطي كنم من يه آدم لالم كه زياد حرفام يه معتاد لعنتي به سيگار مگنا چندساله گم ام توروزايي كه گذشت خودم آجر ميذارم روديوارغم هام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر اینکه برفی بیاید تا بتوانیم "آدم" بسازیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار سختي است دوست نداشتن تو....... اين روزها...بايد براي خودم.... كار ديگري دست و پا كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــه روزگـــار بي رحــــــمه تو مهربون بـــــاش  اگـه افتاب ميــسوزونه تو سايه بــــون بــــاش اگـه ســرما کمــين کــــرده کنار باغـــــچه  واســـه گــــل هاي نيــمه جون تو باغبون بـــــــاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايـــن گونه زندگي کــــن :  شــــــاد امــــا دل ســـوز  مصــــمم امــا بي خيـــال  مـــــهربون امــــــا جـــــــــــدي ســـــــــبـز امــــا بي ريـــــــــــا  عـــاشق امـــا واقــــــــعي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از کسی که کوه را می شکافد تا به معدن جواهر برسد،ولی خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد. خواجه عبدالله انصاری