بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن باکسی که دوستش نداری ونبودن باکسی که دوستش داری همش رنج است پس اگر همچون خودنیافتی مثل خداتنهاباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم  فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد كرد  فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سربازان بچه ها را تیرباران کنند که هر فرمانِ “آتش” اعتراف به حضورِ ظلمت است ...  ايرج جنتی عطائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اگه از چیزای کوچیک خوشحال نشه هیچوقت خوشبخت نمیشه . والا! الانم جون من برو جلوی آینه یه لبخند بزن ببین چقدر خوشگل میشی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم .. و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد ! کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکر نمازت باش مثل شارژ موبایلت! با صدای اذان بلند شو مثل صدای موبایلت! از انگشتان برای ذکر استفاده کن مثل صفحه کلید موبایلت! قرآن را همیشه بخوان مثل پیام های موبایلت! خدایی ما کجاییم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت همه چیزرا شکست می دهد ولی خود شکست نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیادت آه را بر روی غم حک میکنم... تابدانی انتظار یعنی اوج عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراسو شهریست که یکی عزیزی انجا دارد.. هرکجا هست ... به هر حال ... به هر فکر ... ب هر کار... عزیز است (خدایا به سلامت دارش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دفتری با اشک و آه: در شبی غمگین و تاریک و سیاه: مینویسم خاطرات از روی درد: تا بدانی دوریت با من چه کرد.:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگي ها.از اشك ها و شكايت ها كه بگذريم......... بايد اعتراف كنم : مادرم كه مي خندد ...خوشبختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود با توکل ب تقوا ،ب ارامش دست یافت میشود با توجه ب انهایی که ریا کار و دو رو هستند زندگی ی  خوبی داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست،تا به هنگام قنوتت نبری از یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غروب گریه کردم هیچ کس یادم نکرد روزگار بیمعرفت لحظه ای شادم نکرد آرزو مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا ... تـو که انقــد باحــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ... دمـــت گـــرم *

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن باکسی که دوستش نداری ونبودن باکسی که دوستش داری همش رنج است پس اگر همچون خودنیافتی مثل خداتنهاباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم  فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد كرد  فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سربازان بچه ها را تیرباران کنند که هر فرمانِ “آتش” اعتراف به حضورِ ظلمت است ...  ايرج جنتی عطائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اگه از چیزای کوچیک خوشحال نشه هیچوقت خوشبخت نمیشه . والا! الانم جون من برو جلوی آینه یه لبخند بزن ببین چقدر خوشگل میشی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم .. و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد ! کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکر نمازت باش مثل شارژ موبایلت! با صدای اذان بلند شو مثل صدای موبایلت! از انگشتان برای ذکر استفاده کن مثل صفحه کلید موبایلت! قرآن را همیشه بخوان مثل پیام های موبایلت! خدایی ما کجاییم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت همه چیزرا شکست می دهد ولی خود شکست نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیادت آه را بر روی غم حک میکنم... تابدانی انتظار یعنی اوج عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراسو شهریست که یکی عزیزی انجا دارد.. هرکجا هست ... به هر حال ... به هر فکر ... ب هر کار... عزیز است (خدایا به سلامت دارش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دفتری با اشک و آه: در شبی غمگین و تاریک و سیاه: مینویسم خاطرات از روی درد: تا بدانی دوریت با من چه کرد.:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگي ها.از اشك ها و شكايت ها كه بگذريم......... بايد اعتراف كنم : مادرم كه مي خندد ...خوشبختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود با توکل ب تقوا ،ب ارامش دست یافت میشود با توجه ب انهایی که ریا کار و دو رو هستند زندگی ی  خوبی داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست،تا به هنگام قنوتت نبری از یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غروب گریه کردم هیچ کس یادم نکرد روزگار بیمعرفت لحظه ای شادم نکرد آرزو مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا ... تـو که انقــد باحــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ... دمـــت گـــرم *