بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی بالشتی که از مرگ پرنده ها پر است نمیتوان خواب پرواز دید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني کي ميفهمي که دنيادوروزه؟!وقتي هرکي روکه دوستش داري بهت ميگه:تاآخردنياباهاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ات به قدری سنگین بود ، که حالا که نیستی، کمی نفس میکشم... خواستی برگردی خبرم کن؛ میخواهم هوای تازه ذخیره کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم را که در غم فراقت نوشته بودم کس دیگری خواند و گریست،مانده ام که خنده تو از چه بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تن ِ کسی رو زخمی کنی ، دیگه بعدش نوازش کردنش فقط دردشو بیشتر می کنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دوباره دلم شور مي زند......!!! مي ترسم صبح كه از خواب بيدار مي شوم از قاب عكس هم رفته باشي...... از تو كه بعيد نيست....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمهايم را بستم و تو قايم شدي و من هنوز روزها را مي شمارم......... و تو پيدا نمي شوي.............!!! يا من بازي را بلد نيستم....يا تو جر زدي.......؟؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونیکهـــــ... میتونه منو بخندونهـــــ.... زمانیکه اصلا نمیخام حتی ی لبخند بزنمـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شتابی است به راه؟؟ شاید آن نقطه نورانی راه چشم گرگان بیابان باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ........میدانم داشتنش فقط یک آرزوست ... ..............اما من با همین آرزو زندگی خواهم کرد.. ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی مسئول خوش بختی خویش است. هر کسی باید برای سعادت خود، آسایش خود، مصلحت خود کوشش کند. چه پست و زبونند روح هایی که چشم به گذشت و فداکاری دیگران دارند! این کثیف ترین نوع گدایی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدادرهارامیبندد وپنجره ها راقفل میکندزیباست که فکرکنیم شایدبیرون طوفان میاید وخدامیخواهداز ما محافظت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده داره . . . . . وقتی مال یکی دیگه میشی تازه همه یادشون میفته تو هم وجود داشتی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چقدر دوست دارم؟ 0 <> ][ اینقدر 0 ------------ ------------ | \/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداگو با خداجو فرق دارد حقیقت با هیاهو فرق دارد بسا مشرک که خود قرآن بدست است نداند در حقیقت بت پرست است  مهدی سهیلی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی بالشتی که از مرگ پرنده ها پر است نمیتوان خواب پرواز دید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني کي ميفهمي که دنيادوروزه؟!وقتي هرکي روکه دوستش داري بهت ميگه:تاآخردنياباهاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ات به قدری سنگین بود ، که حالا که نیستی، کمی نفس میکشم... خواستی برگردی خبرم کن؛ میخواهم هوای تازه ذخیره کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم را که در غم فراقت نوشته بودم کس دیگری خواند و گریست،مانده ام که خنده تو از چه بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تن ِ کسی رو زخمی کنی ، دیگه بعدش نوازش کردنش فقط دردشو بیشتر می کنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دوباره دلم شور مي زند......!!! مي ترسم صبح كه از خواب بيدار مي شوم از قاب عكس هم رفته باشي...... از تو كه بعيد نيست....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چشمهايم را بستم و تو قايم شدي و من هنوز روزها را مي شمارم......... و تو پيدا نمي شوي.............!!! يا من بازي را بلد نيستم....يا تو جر زدي.......؟؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونیکهـــــ... میتونه منو بخندونهـــــ.... زمانیکه اصلا نمیخام حتی ی لبخند بزنمـــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شتابی است به راه؟؟ شاید آن نقطه نورانی راه چشم گرگان بیابان باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ........میدانم داشتنش فقط یک آرزوست ... ..............اما من با همین آرزو زندگی خواهم کرد.. ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی مسئول خوش بختی خویش است. هر کسی باید برای سعادت خود، آسایش خود، مصلحت خود کوشش کند. چه پست و زبونند روح هایی که چشم به گذشت و فداکاری دیگران دارند! این کثیف ترین نوع گدایی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدادرهارامیبندد وپنجره ها راقفل میکندزیباست که فکرکنیم شایدبیرون طوفان میاید وخدامیخواهداز ما محافظت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده داره . . . . . وقتی مال یکی دیگه میشی تازه همه یادشون میفته تو هم وجود داشتی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چقدر دوست دارم؟ 0 <> ][ اینقدر 0 ------------ ------------ | \/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداگو با خداجو فرق دارد حقیقت با هیاهو فرق دارد بسا مشرک که خود قرآن بدست است نداند در حقیقت بت پرست است  مهدی سهیلی