بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد!!! عاقبت اشک امید کوه صبرم آب شد !!! گفته بودی یوسف گم گشته باز آید ولی !!! یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســـــلامتی خودم! چراشـــــو نپرس؛ اشکت درمیـــــاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه می کنند بیا کمی از مد افتاده باشیم..... سپید بمانیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا خانه ی من است. رد پایی درآن نیست.. . نه دوست نه همدم نه.... کاش کسی بود که مرا میفهمید... کاش کسی بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به انسان چشمانی نداد که نامردان را از مردان تشخیص دهیم که فقط به چشمانمام تکیه کنیم بلکه چشمانی داد که از عقلمان استفاده کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني... يكي ميشه تمام زندگيت ولي هيچ جاي زندگيت حضور نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر اینه که از بابک و افشین و سیاوش و مولوی و رودکی و خیام چیزی جز اسم ندونی اما ماجراهای آنجلینا جولی و براد پیت و سیر تحولی بریتنی اسپرز رو پیگیری کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، غروب سرد و غم گرفتۀ جمعه ام سیگار میسوزد اما من گُر گرفته ام جمعه ها نخ به نخ نـــــــه، پاکت به پاکت، دودش میکنم او تمام نمیشود، این منم که به پایان رسیده ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(..')/♥ ♥('..) .♥/. = .█/. _| |_ ♥ _| |_ وقتی نفهمی کی سیگارت رو روشن کردی پیکت کی‌ پر و خالی‌ شده ! یعنی خیلی‌ داغونی و تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از هر چیزی بهترینش را نداری از چیزی که داری بهترین استفاده رو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى تو... براى چشمهایت... براى من... براى دردهایم... براى ما... براى این همه تنهایى... اى کاش خدا کارى بکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن کسی که برای شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درک که برخی آدمها بخشی از سرگذشتتان هستند نه بخشی از سرنوشتتان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی.اتفاق نادریست که فقط برای بعضی از زنده ها می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و چایی قصه آشنایی الهی یاد نگیری هرگز تو بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان... من هم اگر بگذارند...دارم خرده های دلم را چسب میزنم...راستی این دل...دل میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که؛ دغدغه ی از دست دادنش را ندارم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد!!! عاقبت اشک امید کوه صبرم آب شد !!! گفته بودی یوسف گم گشته باز آید ولی !!! یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســـــلامتی خودم! چراشـــــو نپرس؛ اشکت درمیـــــاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه می کنند بیا کمی از مد افتاده باشیم..... سپید بمانیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا خانه ی من است. رد پایی درآن نیست.. . نه دوست نه همدم نه.... کاش کسی بود که مرا میفهمید... کاش کسی بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به انسان چشمانی نداد که نامردان را از مردان تشخیص دهیم که فقط به چشمانمام تکیه کنیم بلکه چشمانی داد که از عقلمان استفاده کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي يعني... يكي ميشه تمام زندگيت ولي هيچ جاي زندگيت حضور نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقر اینه که از بابک و افشین و سیاوش و مولوی و رودکی و خیام چیزی جز اسم ندونی اما ماجراهای آنجلینا جولی و براد پیت و سیر تحولی بریتنی اسپرز رو پیگیری کنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، غروب سرد و غم گرفتۀ جمعه ام سیگار میسوزد اما من گُر گرفته ام جمعه ها نخ به نخ نـــــــه، پاکت به پاکت، دودش میکنم او تمام نمیشود، این منم که به پایان رسیده ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(..')/♥ ♥('..) .♥/. = .█/. _| |_ ♥ _| |_ وقتی نفهمی کی سیگارت رو روشن کردی پیکت کی‌ پر و خالی‌ شده ! یعنی خیلی‌ داغونی و تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از هر چیزی بهترینش را نداری از چیزی که داری بهترین استفاده رو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى تو... براى چشمهایت... براى من... براى دردهایم... براى ما... براى این همه تنهایى... اى کاش خدا کارى بکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن کسی که برای شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درک که برخی آدمها بخشی از سرگذشتتان هستند نه بخشی از سرنوشتتان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی.اتفاق نادریست که فقط برای بعضی از زنده ها می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و چایی قصه آشنایی الهی یاد نگیری هرگز تو بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان... من هم اگر بگذارند...دارم خرده های دلم را چسب میزنم...راستی این دل...دل میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که؛ دغدغه ی از دست دادنش را ندارم ...