بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بازی بس است شمشیرت را کنار بگذار،بیا دستهایمان رابشویم و چیزی بخوریم. راستی چرادستهای تو خونی اندو پشت من میسوزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشم در این روزها مدیون همان"انتظاریست" که دیگر از "هیچکس"ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی دوست بودن و دوست داشتن رو واسه خودت معنی,توصیف و ترجمه کن!! نه کسی رو دوست تفریحیت کن نه بذار دوست تفریحی کسی باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرایِ شـنـاخـت بـهـتـر آدم هـا ،كـافـیـسـت یـک بـار بـر خـلافِ مـیـلـشـان عـمـل كـنـی..هـمـیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت،یکی از دوست داشتنی ترین آدمای روزگارشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن سخته تا وقتی تو دست آدما سنگه/اگر هم دونه میپاشن یه جای کار میلنگه زیتا وقتی روبه روشونی رفیق و یار و همدردن/سرت رو برنگردون که عجیب این قوم نامردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوانده بود : “زیر باران باید رفت” فکر می کرد : زیر باران باید ، رفت !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن سخته تا وقتی تو دست آدما سنگه/اگر هم دونه میپاشن یه جای کار میلنگه تا وقتی روبه روشونی رفیق و یار و همدردن/سرت رو برنگردون که عجیب این قوم نامردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دارزدند به جرم دوستی باپرنده که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد....راست میگفتند که اینجا(قحطی عاطفه)است!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم لازمه از گوشیمون بشنویم " مشترک مورد نظر آدم نمیباشد... لطفا قط کنید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون خاص : به هرکی بگی مخاطب خاص، یه روزی یه جایی یه ساعتی طوری میشکنتت و داغونت میکنه که از حرف پشیمون میشی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرف از صداقت میشود "صدا" "قط" میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه خودم هستم خوشحالم، شاید کامل نباشم اما صادق،دوست داشتنی و خوشبختم، سعی نمیکنم کسی باشم ک نیستم و تلاش نمیکنم همه را تحت تاثیرقرار دهم، من خودم هستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هايمان را ميخواني ميگويي:چه زيبا!!...... درد آدمها زيبايي دارد؟؟؟؟؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی،دوستت داره فکر نکن علت اون محبته بلکه تو شایسته دوست داشتنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه ویرانمان می کند، روزگار نیست. حوصله های کوچک و آرزوهای بزرگ است!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بازی بس است شمشیرت را کنار بگذار،بیا دستهایمان رابشویم و چیزی بخوریم. راستی چرادستهای تو خونی اندو پشت من میسوزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشم در این روزها مدیون همان"انتظاریست" که دیگر از "هیچکس"ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی دوست بودن و دوست داشتن رو واسه خودت معنی,توصیف و ترجمه کن!! نه کسی رو دوست تفریحیت کن نه بذار دوست تفریحی کسی باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرایِ شـنـاخـت بـهـتـر آدم هـا ،كـافـیـسـت یـک بـار بـر خـلافِ مـیـلـشـان عـمـل كـنـی..هـمـیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت،یکی از دوست داشتنی ترین آدمای روزگارشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن سخته تا وقتی تو دست آدما سنگه/اگر هم دونه میپاشن یه جای کار میلنگه زیتا وقتی روبه روشونی رفیق و یار و همدردن/سرت رو برنگردون که عجیب این قوم نامردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوانده بود : “زیر باران باید رفت” فکر می کرد : زیر باران باید ، رفت !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن سخته تا وقتی تو دست آدما سنگه/اگر هم دونه میپاشن یه جای کار میلنگه تا وقتی روبه روشونی رفیق و یار و همدردن/سرت رو برنگردون که عجیب این قوم نامردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دارزدند به جرم دوستی باپرنده که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد....راست میگفتند که اینجا(قحطی عاطفه)است!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم لازمه از گوشیمون بشنویم " مشترک مورد نظر آدم نمیباشد... لطفا قط کنید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون خاص : به هرکی بگی مخاطب خاص، یه روزی یه جایی یه ساعتی طوری میشکنتت و داغونت میکنه که از حرف پشیمون میشی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حرف از صداقت میشود "صدا" "قط" میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه خودم هستم خوشحالم، شاید کامل نباشم اما صادق،دوست داشتنی و خوشبختم، سعی نمیکنم کسی باشم ک نیستم و تلاش نمیکنم همه را تحت تاثیرقرار دهم، من خودم هستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هايمان را ميخواني ميگويي:چه زيبا!!...... درد آدمها زيبايي دارد؟؟؟؟؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی،دوستت داره فکر نکن علت اون محبته بلکه تو شایسته دوست داشتنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه ویرانمان می کند، روزگار نیست. حوصله های کوچک و آرزوهای بزرگ است!