بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسرخاله که میدونست نون و نفت گرون میشه .. هی میگفت نون بگیرم ؟ نفت بگیرم ؟ هیشکی هم تحویلش نمیگرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگار: این دلتنگیهای مارو هیچ بارانی آرام نمی کندفکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ادما نباشن , بهتره برای ادم... نمیزارن که ببینی یه روز از روزاتو بی غم... بعضی ها با بودناشون کوه دردن روی دوشت ... تو رو به خودت میارن مثل سیلی توی گوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...انقدر ک شاید ب اولین دشمن هم برسم در اغوش خوابم ببرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتكرار'دوستت دارم'خسته شدم!كمي هم توبگو،تامن نازكنم!نترس!باورم نميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز نبودنت رابر روی دیوار خط کشیده ام...نگاه کن!!!این دیوار دیگرجایی برای خط زدن ندارد. . .خوش ب حال تو ک خودت را راحت کردی!..تنهایک خط کشیدی..آن هم روی من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی میکنم...حتی اگر بهترینهایم را از دست بدهم!چون این زندگی کردن است که بهترینهای دیگر را برایم می سازد!بگذار هرچه از دست میرود برود؛من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد؛حتی زندگی را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده طبيعي زيباست و نواي زندگيست . حکيم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی قابلمه .....!! خودشو سیاه میکنه تا مردمو سیر کنه نه اون کسی که مردمو سیاه میکنه تا خودشو سیر کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم ...میدانم....بیشتر نگو!من اشتباه کردم.من خطا کردم....ولی آن که رفت تو بودی .آن که ماند من.الان تو برگشتی و من سرکوفت میشنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، شیشه‌ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است، کوه را با آن بزرگی می‌توان هموار کرد، حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حیوون های انسان نما رو باید تو جوی آب بشوری تا لجن ها امید به زندگیشون بره بالا ، با دونستن این موضوع که کثیف تر از اونها هم وجود داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺸﺐ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ . . . ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﻡ . . . ﺑﻐﺾ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم می دانستند با هم بودنشان محدود است محبتشان به هم نا محدود می شد.. امیرالمومنین علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــــــی آدمــــــا هستــــــن ، کــــــه فقــــــط از دور آدمــــــن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمنامی برای شهرت پرستها دردآور است، اگر نه همه اجرها در گمنامی است. شهید آوینی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسرخاله که میدونست نون و نفت گرون میشه .. هی میگفت نون بگیرم ؟ نفت بگیرم ؟ هیشکی هم تحویلش نمیگرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگار: این دلتنگیهای مارو هیچ بارانی آرام نمی کندفکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ادما نباشن , بهتره برای ادم... نمیزارن که ببینی یه روز از روزاتو بی غم... بعضی ها با بودناشون کوه دردن روی دوشت ... تو رو به خودت میارن مثل سیلی توی گوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...انقدر ک شاید ب اولین دشمن هم برسم در اغوش خوابم ببرد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتكرار'دوستت دارم'خسته شدم!كمي هم توبگو،تامن نازكنم!نترس!باورم نميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرروز نبودنت رابر روی دیوار خط کشیده ام...نگاه کن!!!این دیوار دیگرجایی برای خط زدن ندارد. . .خوش ب حال تو ک خودت را راحت کردی!..تنهایک خط کشیدی..آن هم روی من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی میکنم...حتی اگر بهترینهایم را از دست بدهم!چون این زندگی کردن است که بهترینهای دیگر را برایم می سازد!بگذار هرچه از دست میرود برود؛من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد؛حتی زندگی را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده طبيعي زيباست و نواي زندگيست . حکيم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی قابلمه .....!! خودشو سیاه میکنه تا مردمو سیر کنه نه اون کسی که مردمو سیاه میکنه تا خودشو سیر کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم ...میدانم....بیشتر نگو!من اشتباه کردم.من خطا کردم....ولی آن که رفت تو بودی .آن که ماند من.الان تو برگشتی و من سرکوفت میشنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، شیشه‌ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است، کوه را با آن بزرگی می‌توان هموار کرد، حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حیوون های انسان نما رو باید تو جوی آب بشوری تا لجن ها امید به زندگیشون بره بالا ، با دونستن این موضوع که کثیف تر از اونها هم وجود داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺸﺐ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ . . . ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﻡ . . . ﺑﻐﺾ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم می دانستند با هم بودنشان محدود است محبتشان به هم نا محدود می شد.. امیرالمومنین علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــــــی آدمــــــا هستــــــن ، کــــــه فقــــــط از دور آدمــــــن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمنامی برای شهرت پرستها دردآور است، اگر نه همه اجرها در گمنامی است. شهید آوینی