بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی (ع) میفرمایند: هیچ بنده ای مزه ایمان را نچشد تا دروغ را ترک کند، چه شوخی باشد و چه جدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده که درون خاک میجویند دوران جوانی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ....گفتی برقص .... ...................میرقصم ...با اینکه نمیدونم.... .....به یک شرط....! .............بیا با هم برقصیم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و... ...گفتی که دیگر تو را ندارم...! .........آری راست کفتی.... ...اما ببین............هنوز شبها به خاطر من بیداری.......! ............من به همین دلخوشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....و.... .......گفتی دیگر به سراغت نیایم...! ...اما گوش کن........ .........هنوز وقتی مرا میبینی....... ..............احساست......چه تند به قلبت ضربه میزند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....و........... .........خداحافظ همگی .... ........دوستون دارم .. ....................................تا بعد اگر نفسی بود..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ....اندکی صبر کن.......پلک مزن ... ...نگاهم لای نگاهت جا مانده....................! ...............بگذار کمی دیگر مهمان نگاهت باشم... ...بعد اگر خواستی ........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....و..... ...با اینکه فرقی نکردی .. ...اما....... ...........هر روز رنگ تازه ای در تو میبینم ... ..که به دلم میچسبد... .. کاش میشد بر رنگ چشمانت هم بوسه زد..........................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: من چیزی نمی بینم،آینده پنهان است، ولی آسوده ام، چون تورا می بینم وتو همه چیز را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک کردن آدمها هم آدابی دارد! اگر آداب ماندن نمیدانید لااقل درست ترکشان کنید .تا ترک بر ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار وقت زیاد داریم... که زمین بخوریم وبلند نشویم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیتوان سود واستفاده برد... چراسوءاستفاده!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید. در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید. در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید. و خلاصه ...در برابر کسی که نداره از داشته هاتون حرف نزنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(..')/♥ ♥('..) .♥/. = .█/. _| |_ ♥ _| |_ سلامتی آدمایی که تو دنیای مجازی صدتا خاطرخواه دارن ولی تو دنیای خودشون از همه تنهاترن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گناهانم را به ریال و کارهای نیکم را به دلار محاسبه بفرما./آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوش انم که خوشی از من ربود پیرو آنم که راه بر من بست ای دوست مگر چه کردهام من با تو که راه خوشی ام را گرفتی بر دست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی (ع) میفرمایند: هیچ بنده ای مزه ایمان را نچشد تا دروغ را ترک کند، چه شوخی باشد و چه جدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده که درون خاک میجویند دوران جوانی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ....گفتی برقص .... ...................میرقصم ...با اینکه نمیدونم.... .....به یک شرط....! .............بیا با هم برقصیم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و... ...گفتی که دیگر تو را ندارم...! .........آری راست کفتی.... ...اما ببین............هنوز شبها به خاطر من بیداری.......! ............من به همین دلخوشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....و.... .......گفتی دیگر به سراغت نیایم...! ...اما گوش کن........ .........هنوز وقتی مرا میبینی....... ..............احساست......چه تند به قلبت ضربه میزند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....و........... .........خداحافظ همگی .... ........دوستون دارم .. ....................................تا بعد اگر نفسی بود..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ....اندکی صبر کن.......پلک مزن ... ...نگاهم لای نگاهت جا مانده....................! ...............بگذار کمی دیگر مهمان نگاهت باشم... ...بعد اگر خواستی ........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....و..... ...با اینکه فرقی نکردی .. ...اما....... ...........هر روز رنگ تازه ای در تو میبینم ... ..که به دلم میچسبد... .. کاش میشد بر رنگ چشمانت هم بوسه زد..........................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: من چیزی نمی بینم،آینده پنهان است، ولی آسوده ام، چون تورا می بینم وتو همه چیز را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک کردن آدمها هم آدابی دارد! اگر آداب ماندن نمیدانید لااقل درست ترکشان کنید .تا ترک بر ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار وقت زیاد داریم... که زمین بخوریم وبلند نشویم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمیتوان سود واستفاده برد... چراسوءاستفاده!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید. در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید. در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید. و خلاصه ...در برابر کسی که نداره از داشته هاتون حرف نزنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(..')/♥ ♥('..) .♥/. = .█/. _| |_ ♥ _| |_ سلامتی آدمایی که تو دنیای مجازی صدتا خاطرخواه دارن ولی تو دنیای خودشون از همه تنهاترن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا گناهانم را به ریال و کارهای نیکم را به دلار محاسبه بفرما./آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوش انم که خوشی از من ربود پیرو آنم که راه بر من بست ای دوست مگر چه کردهام من با تو که راه خوشی ام را گرفتی بر دست