بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز دیوانه تر از دیروز و هیچ کس نمیداند پشت این دیوانگی و سرخوشی چه دردی را پنهان کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد ، تو بخند* مشکلی گر که تورا ،راه ببندد تو بخند* غصه ها فانی و باقی ،همه زنجیر به هم/ گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رد پای آهویی را که دیدی دنبالش نکن! این روز ها زیادند گرگهایی که با کفش آهو تو را به قتلگاه میبرند!!! درست عین بسیاری از عشق(دلبستگی)های امروزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا بـه آنـان کـه ادعـایِ عـاشـقـیِ تـو را دارنـد..  بـیـامـوز: کـه بـدتـریـن گــنـاه .... شـکـسـتـن دلِ آدمــیــان اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داشتم برای به دست آوردنش رو کردم... اما نامهربان اسیر نشد...!!! سیر شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که الان نگاهش تو نگاه شماست........تف سر بالای ماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، عزیزانی دارم که رسمشان معرفت ویادشان صفای دل است پس آنگاه که دست نیاز به سوی تو آرند پرکن از آنچه در مرام خدایی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "سردی" نگاه مادرم ، سرما خوردم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام جیزی که باید ازندگی آموخت تنها یک کلمه است.میگذرد ولی دق می دهد تا بگذرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدنت از پی دل تنگی کیست؟ ما که هر لحظه به یاد تو دلتنگ تو ییم  هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی من آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺸﺖ ﻳﻪ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻣﻦ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ ، ﺑﻨﺰ ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻘﻴﺮﻡ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مان بود به آینه و آینه شکست,گفته بودند حقیقت تلخ است,آدم از تلخی این تجربهها می فهمد,که به زیبای آینه نباید دل بست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻄﺮﯼ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ! ﮔﺎﻫﯽ ، ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ❤ ﻣﺜﻞ ﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺩﺭ ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش ... يه روزى،يه جايى،وقتى اصلا حواسش نيست ... همون بلايى كه سرت آورد،سرش مياد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطقی حرف زدن با بعضی ها، حتی از پوشیدن دمپایی لا انگشتی با جوراب هم سخت تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـا حــالا بـیـنـیـت رو تــویِ خَـرمَــن مــوهــایِ یـک زن فــرو بــردی؟ دوســت داری تــا اَبــد بـخــوابــی.. فـــرانــک اســلــید(آل پــاچــیــنـو)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز دیوانه تر از دیروز و هیچ کس نمیداند پشت این دیوانگی و سرخوشی چه دردی را پنهان کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد ، تو بخند* مشکلی گر که تورا ،راه ببندد تو بخند* غصه ها فانی و باقی ،همه زنجیر به هم/ گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رد پای آهویی را که دیدی دنبالش نکن! این روز ها زیادند گرگهایی که با کفش آهو تو را به قتلگاه میبرند!!! درست عین بسیاری از عشق(دلبستگی)های امروزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا بـه آنـان کـه ادعـایِ عـاشـقـیِ تـو را دارنـد..  بـیـامـوز: کـه بـدتـریـن گــنـاه .... شـکـسـتـن دلِ آدمــیــان اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داشتم برای به دست آوردنش رو کردم... اما نامهربان اسیر نشد...!!! سیر شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که الان نگاهش تو نگاه شماست........تف سر بالای ماست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، عزیزانی دارم که رسمشان معرفت ویادشان صفای دل است پس آنگاه که دست نیاز به سوی تو آرند پرکن از آنچه در مرام خدایی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "سردی" نگاه مادرم ، سرما خوردم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام جیزی که باید ازندگی آموخت تنها یک کلمه است.میگذرد ولی دق می دهد تا بگذرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدنت از پی دل تنگی کیست؟ ما که هر لحظه به یاد تو دلتنگ تو ییم  هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی من آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺸﺖ ﻳﻪ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻣﻦ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ ، ﺑﻨﺰ ﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻘﻴﺮﻡ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مان بود به آینه و آینه شکست,گفته بودند حقیقت تلخ است,آدم از تلخی این تجربهها می فهمد,که به زیبای آینه نباید دل بست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻄﺮﯼ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ! ﮔﺎﻫﯽ ، ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ❤ ﻣﺜﻞ ﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺩﺭ ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش ... يه روزى،يه جايى،وقتى اصلا حواسش نيست ... همون بلايى كه سرت آورد،سرش مياد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطقی حرف زدن با بعضی ها، حتی از پوشیدن دمپایی لا انگشتی با جوراب هم سخت تره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـا حــالا بـیـنـیـت رو تــویِ خَـرمَــن مــوهــایِ یـک زن فــرو بــردی؟ دوســت داری تــا اَبــد بـخــوابــی.. فـــرانــک اســلــید(آل پــاچــیــنـو)