بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی (ع): نماز،نغمه دلهاست..... حتی اگر با هزاران فریاد و هیاهو همراه باشد.... به گوش خدا میرسد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے قهرمان جهان شدم ؛ آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم ؛ تا مدال قهرمانے را به گردنم بیاویزند جهان پهلوان تختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را،حالا که دری هست مرا بال و پری نیست،حالا که مقدر شده ارام بگیرم، سیلاب مرا برده از من اثری نیست،بگذار درها همگی بسته بمانند،وقتی که نگاه نگران پشت دری نیست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه"واقعا" تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت کفایت میکند و هرگز از تو نمیخواهد رقاصک ساز هایش باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لقمه نان چیزی نیست، اما برای کسی که سه روز گرسنه مانده همه چیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فراق را به فراغی دیگر ترجیح می دهم گاهی تنهایی سرشار از شلوغی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نيستم که بگويی نغمه نيستم که بخوانی صدا نيستم که بشنوی يا چيزی چنان که ببينی يا چيزی چنان که بدانی... من دردِ مشترک‌ام مرا فرياد کن. . . . . شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــفت : احـــوال ات چـــطور اســـت ؟ گفتمـــش : عالـــی اســــت مثـــل حـــال گـــل ! حـــال گـــل در چنــــگ چنــــگیز مــــــــغول ! (قــــیصر امــــین پــــور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهرسياه خنده هاشان همه ازروي رياست ما دراين شهردويديم ودويديم چه سود؟ هركجاپرسه زديم خبري ازعشق نبود وتواي مرغ مهاجركه ازاين شهرگذرخواهي كرد نكندازهوس دانه ي گندم به زمين بنشيني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه وقت برای عشقتون میزارید  بیرون میرید قرار میزارید تلفنی باهاش صحبت می کنید  براش میمیرید  مریض بشه دلداریش میدین دکتر میبریدش و........ آیابرای پدر و مادرتون هم این کارها رو انجام میدین ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در این گرانی، احساسمان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم که سرانجامش ورشکستگی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فکر میکنم بعضی هاااا همان بعضی هاااا بمانند بهتر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پینوکیو اگر روزی گذرت به اینجا افتاد دروغ بگو راحت باش اینجا ما همه دماغمان دراز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اون دنیا اگه خواستی گناهای یواشکی مون رو نشون بدی, گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی (ع): نماز،نغمه دلهاست..... حتی اگر با هزاران فریاد و هیاهو همراه باشد.... به گوش خدا میرسد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتے قهرمان جهان شدم ؛ آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم ؛ تا مدال قهرمانے را به گردنم بیاویزند جهان پهلوان تختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را،حالا که دری هست مرا بال و پری نیست،حالا که مقدر شده ارام بگیرم، سیلاب مرا برده از من اثری نیست،بگذار درها همگی بسته بمانند،وقتی که نگاه نگران پشت دری نیست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه"واقعا" تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت کفایت میکند و هرگز از تو نمیخواهد رقاصک ساز هایش باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لقمه نان چیزی نیست، اما برای کسی که سه روز گرسنه مانده همه چیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فراق را به فراغی دیگر ترجیح می دهم گاهی تنهایی سرشار از شلوغی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه نيستم که بگويی نغمه نيستم که بخوانی صدا نيستم که بشنوی يا چيزی چنان که ببينی يا چيزی چنان که بدانی... من دردِ مشترک‌ام مرا فرياد کن. . . . . شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــفت : احـــوال ات چـــطور اســـت ؟ گفتمـــش : عالـــی اســــت مثـــل حـــال گـــل ! حـــال گـــل در چنــــگ چنــــگیز مــــــــغول ! (قــــیصر امــــین پــــور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهرسياه خنده هاشان همه ازروي رياست ما دراين شهردويديم ودويديم چه سود؟ هركجاپرسه زديم خبري ازعشق نبود وتواي مرغ مهاجركه ازاين شهرگذرخواهي كرد نكندازهوس دانه ي گندم به زمين بنشيني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه وقت برای عشقتون میزارید  بیرون میرید قرار میزارید تلفنی باهاش صحبت می کنید  براش میمیرید  مریض بشه دلداریش میدین دکتر میبریدش و........ آیابرای پدر و مادرتون هم این کارها رو انجام میدین ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد در این گرانی، احساسمان را خرج بی احساسی های کسی نکنیم که سرانجامش ورشکستگی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فکر میکنم بعضی هاااا همان بعضی هاااا بمانند بهتر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پینوکیو اگر روزی گذرت به اینجا افتاد دروغ بگو راحت باش اینجا ما همه دماغمان دراز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اون دنیا اگه خواستی گناهای یواشکی مون رو نشون بدی, گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده...!