بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــرد یه جنسه اما مــــــــــــــــــردونگی یه صفته که ربطی به جنسیت نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از خاکیم و به خاک برمیگردیم اما مهم اینه که به لجن تبدیل نشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند (كوروش كبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــبــاتریــن پــیــامـکـی کـه کـاش هـر روز دریـافـت مـی کـردیـم : ♥KHODA♥ غـصـه نـخـور... مـــن بـــاهـــاتــــم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال های زیادی را پشت سر گذاشته ام که هر کدام نام یک حیوان را یدک می کشیدند! اما فقط "سال تنهایی" تمام نمی شد. از هر حیوانی،زبان نفهم تر بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو انگشت وسط دست راستش انگشتر بود. تمام بدنش اسکلت شده بود. ولی انگشتی که انگشتر در آن بود کاملا سالم و گوشتی بود. خاک انگشتر عقیق را که پاک کردیم، اشک همه در آمد. رویش نوشته بود: حسین جانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هاجوری با اب و تاب می گن برنارفیقان شرم باد ، انگار خودشون تو رفقات سنگ تمام گذاشتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که دوستشان دارم را مرور میکنم تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامن خدا که میشوم چیزی آهسته درون من به صدا در می آید… نترس… از باختن تا ساختن دوباره، فاصله ای نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا:حکمت قدمهایی راکه برایم برمیداری آشکار کن، تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم ودرهایی که بررویم می بندی به اصرارنگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـُــدای مهربونم.. با تو حتی می تــونـم بــــی بـــال و پــــر هم بـــپــــرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه هم از من شکایت دارد! روی خوش میخواهد!!!!!! آینه جان=ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودن راضی نیستم  اما خوشحالم که با خیلیا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که بیشتر از یک بار فتح شود تفریحگاه مردم میشود. مواظب قله دلتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت زیبا پیر میشود . اندام زیبا تغییر خواهد کرد اما یک انسان خوب همیشه انسانی خوب خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

>بعضی از آدما خوب نمیبینن  اما بد تر از اون اینه که >>بعضی دیگه خــــــــــــوبی رو نمیبینن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــرد یه جنسه اما مــــــــــــــــــردونگی یه صفته که ربطی به جنسیت نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از خاکیم و به خاک برمیگردیم اما مهم اینه که به لجن تبدیل نشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند (كوروش كبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــبــاتریــن پــیــامـکـی کـه کـاش هـر روز دریـافـت مـی کـردیـم : ♥KHODA♥ غـصـه نـخـور... مـــن بـــاهـــاتــــم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال های زیادی را پشت سر گذاشته ام که هر کدام نام یک حیوان را یدک می کشیدند! اما فقط "سال تنهایی" تمام نمی شد. از هر حیوانی،زبان نفهم تر بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو انگشت وسط دست راستش انگشتر بود. تمام بدنش اسکلت شده بود. ولی انگشتی که انگشتر در آن بود کاملا سالم و گوشتی بود. خاک انگشتر عقیق را که پاک کردیم، اشک همه در آمد. رویش نوشته بود: حسین جانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هاجوری با اب و تاب می گن برنارفیقان شرم باد ، انگار خودشون تو رفقات سنگ تمام گذاشتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که دوستشان دارم را مرور میکنم تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامن خدا که میشوم چیزی آهسته درون من به صدا در می آید… نترس… از باختن تا ساختن دوباره، فاصله ای نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا:حکمت قدمهایی راکه برایم برمیداری آشکار کن، تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم ودرهایی که بررویم می بندی به اصرارنگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـُــدای مهربونم.. با تو حتی می تــونـم بــــی بـــال و پــــر هم بـــپــــرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه هم از من شکایت دارد! روی خوش میخواهد!!!!!! آینه جان=ندارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودن راضی نیستم  اما خوشحالم که با خیلیا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که بیشتر از یک بار فتح شود تفریحگاه مردم میشود. مواظب قله دلتان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت زیبا پیر میشود . اندام زیبا تغییر خواهد کرد اما یک انسان خوب همیشه انسانی خوب خواهد بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

>بعضی از آدما خوب نمیبینن  اما بد تر از اون اینه که >>بعضی دیگه خــــــــــــوبی رو نمیبینن...