بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیرآن سپهری که به زیبایی گفت: تومرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم آرزویم همه سرسبزی توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خوب است اما عالی می شوم وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی : نه عزیز من ، تو خوب نیستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت و هیچگاه جرم ما فقیران ثابت نمی شود ! چون اثر انگشتمان را کارگری سائیده است... به سلامتی قشر ضعیف مملکتمون همه کارگرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست امتحان ریشه هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه مینویسم نا خوانده میماند.تازه آنهایی که میخوانند نمیفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دور می شوی و من در همین دور می مانم … پشیمان که شدی برنگرد ، لاشه ی یک دل که دیدن ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورا دور عاشقت شدم دورا دور نگرانت بودم دورا دور عشق ورزیدم و حال عاشق شدن و عشق ورزیدنت به دیگری را دورا دور می بینم و از همین دورا دور می میرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین دنیامردم دودسته اند:یک دسته به بازارجهان می ایند وخودرامیفروشندوبرده می سازند دسته ای دیگر نیزدراین بازار خودرامیخرند وآزاد  می کنند... ‏{امام علی ع]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بوم سفیدیست... من و تو نقاش‌های این صفحه‌ایم٬ زندگی را می‌توان زیبا نگاشت... زندگی را می‌توان رنگی کشید... اندکی رنگ محبت٬ بیشتر رنگ عشق٬ سایه روشن‌هایی هم رنگ صفا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــویِ دنـیـا آدم هــایِ زیـادی رویِ تـخـت هـایِ دونــفــره مـیـخـوابـنـد.. امــّـــا .. قـشـنـگ ایـنـه.. بـعـضـی آدمــا رو تـخـت هـایِ یـه نـفـره بـه یــــادِ هــــم بـیـدارنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک شد آنکه در این خاک زیست خاک چه داند که در این خاک چیست هــر ورقـی جمـله آزاده گیـــست هر قـدمی فرق ملــک زاده ایـــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اسفندها...آه...چه اسفندها دود کردیم... برای تو ای روز اردیبهشتی... که گفتند این روزها میرسی، از همین راه... قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه شب رو دیر خوابیدی.صبح زود بیدار شو! زیر بارون راه برو نترس از خیس شدن! هرچند وقت یه بار یه نقاشی بکش! توی حموم آواز بخون.آب بازی کن.چه اشکالی داره؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنت فاطمه الزهرا(س) حفظ چادر نهی زشتی میکند دوزخی زن را بهشتی می کند حفظ چادر قدر زن را قائمه ست زانکه چادر یادگار فاطمه ست این کلام نغز ازپیغمبر است حفظ چادر بهر زن ها سنگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است و آدمی چه دیر می فهمد انسان یعنی عجالتا!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیرآن سپهری که به زیبایی گفت: تومرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم آرزویم همه سرسبزی توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خوب است اما عالی می شوم وقتی که تو با نگرانی در آغوشم می گیری و می گویی : نه عزیز من ، تو خوب نیستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت و هیچگاه جرم ما فقیران ثابت نمی شود ! چون اثر انگشتمان را کارگری سائیده است... به سلامتی قشر ضعیف مملکتمون همه کارگرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست امتحان ریشه هاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه مینویسم نا خوانده میماند.تازه آنهایی که میخوانند نمیفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دور می شوی و من در همین دور می مانم … پشیمان که شدی برنگرد ، لاشه ی یک دل که دیدن ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورا دور عاشقت شدم دورا دور نگرانت بودم دورا دور عشق ورزیدم و حال عاشق شدن و عشق ورزیدنت به دیگری را دورا دور می بینم و از همین دورا دور می میرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین دنیامردم دودسته اند:یک دسته به بازارجهان می ایند وخودرامیفروشندوبرده می سازند دسته ای دیگر نیزدراین بازار خودرامیخرند وآزاد  می کنند... ‏{امام علی ع]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بوم سفیدیست... من و تو نقاش‌های این صفحه‌ایم٬ زندگی را می‌توان زیبا نگاشت... زندگی را می‌توان رنگی کشید... اندکی رنگ محبت٬ بیشتر رنگ عشق٬ سایه روشن‌هایی هم رنگ صفا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــویِ دنـیـا آدم هــایِ زیـادی رویِ تـخـت هـایِ دونــفــره مـیـخـوابـنـد.. امــّـــا .. قـشـنـگ ایـنـه.. بـعـضـی آدمــا رو تـخـت هـایِ یـه نـفـره بـه یــــادِ هــــم بـیـدارنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک شد آنکه در این خاک زیست خاک چه داند که در این خاک چیست هــر ورقـی جمـله آزاده گیـــست هر قـدمی فرق ملــک زاده ایـــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اسفندها...آه...چه اسفندها دود کردیم... برای تو ای روز اردیبهشتی... که گفتند این روزها میرسی، از همین راه... قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه شب رو دیر خوابیدی.صبح زود بیدار شو! زیر بارون راه برو نترس از خیس شدن! هرچند وقت یه بار یه نقاشی بکش! توی حموم آواز بخون.آب بازی کن.چه اشکالی داره؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنت فاطمه الزهرا(س) حفظ چادر نهی زشتی میکند دوزخی زن را بهشتی می کند حفظ چادر قدر زن را قائمه ست زانکه چادر یادگار فاطمه ست این کلام نغز ازپیغمبر است حفظ چادر بهر زن ها سنگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است و آدمی چه دیر می فهمد انسان یعنی عجالتا!