بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول دوستي: خدايا ... گروهي با ياد تو نان مي خورند ...و گروهي با نام تو مرا اهل ياد قرار بده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از كسی كه دوستش داری ؛ هیچ خبری نیست ، نگرانش نباش ! چون همه چی آروم و روبراهه .... حالشم خوبه ! واسه همین فراموشت كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گفتی ,کنم شبی دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته خود هیچ نیامد یادت ‏ ((سعدی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار را درچشم های مرغ عشقی دیدم که جفتش مرده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است علاقه ای که عادت شود عادتی که باور شود باوری که خاطره شود وخاطره ای که درد شود ....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم تر از شکستن دل، اعتمادی است که تخریب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقع ها جواب یه حرفایی،فقط یه نفس عمیقه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاددارم دردبستان درکتاب،درس اول صحبت نان بودوآب! آنچه رادرخردسالی خوانده ایم،همچنان درجست وجویش مانده ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نه حساب است که فرموش شود نه چراغ است که خاموش شود . . . خدای خوبم تقدیر خوبانم را زیبا بنویس تا من جز لبخند انها دیگر چیزی نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت یک هدیه ی بسیار گران است،آن را از انسانهای ارزان انتظار نداشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه تــو پـا بـه زمــیـن گــذاشـتــی گــرم شــدنــش آغــاز شــد! و هـنــوز دانـشـمـنـدان در پــی ایـنـن کــه چــرا یـخ هــای قــطــب جــنــوب آب مـیـشــوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سرمان پرواز نکنند...........  اما میتوانیم کاری کنیم که......... بالای سرمان لانه نسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خيالى نيست فقط مانده ام جكونه در جشمانى به أن زلالى جا داده بودى أن همه دروغ را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار بنویس بر بادوآتش * تا بی تو نباشد بر من هوایش این بار بنویس برنگاهم*تا نباشی نیاید هیچ کس بر مزارم  این بار بنویس بر قلبم*تا نیاید نخوابد دردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار خنده های تو ام؛ بیشتر بخند! خورشید آرزوی منی؛ گرمتر بتاب! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام مستعار: بابا پنجعلي براي رسيدن به كبريا بايد نه كبر داشت نه ريا منبع: روي پل پاسگاه نعمت آباد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول دوستي: خدايا ... گروهي با ياد تو نان مي خورند ...و گروهي با نام تو مرا اهل ياد قرار بده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از كسی كه دوستش داری ؛ هیچ خبری نیست ، نگرانش نباش ! چون همه چی آروم و روبراهه .... حالشم خوبه ! واسه همین فراموشت كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گفتی ,کنم شبی دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته خود هیچ نیامد یادت ‏ ((سعدی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار را درچشم های مرغ عشقی دیدم که جفتش مرده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است علاقه ای که عادت شود عادتی که باور شود باوری که خاطره شود وخاطره ای که درد شود ....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم تر از شکستن دل، اعتمادی است که تخریب می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقع ها جواب یه حرفایی،فقط یه نفس عمیقه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاددارم دردبستان درکتاب،درس اول صحبت نان بودوآب! آنچه رادرخردسالی خوانده ایم،همچنان درجست وجویش مانده ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت نه حساب است که فرموش شود نه چراغ است که خاموش شود . . . خدای خوبم تقدیر خوبانم را زیبا بنویس تا من جز لبخند انها دیگر چیزی نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت یک هدیه ی بسیار گران است،آن را از انسانهای ارزان انتظار نداشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه تــو پـا بـه زمــیـن گــذاشـتــی گــرم شــدنــش آغــاز شــد! و هـنــوز دانـشـمـنـدان در پــی ایـنـن کــه چــرا یـخ هــای قــطــب جــنــوب آب مـیـشــوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سرمان پرواز نکنند...........  اما میتوانیم کاری کنیم که......... بالای سرمان لانه نسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خيالى نيست فقط مانده ام جكونه در جشمانى به أن زلالى جا داده بودى أن همه دروغ را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار بنویس بر بادوآتش * تا بی تو نباشد بر من هوایش این بار بنویس برنگاهم*تا نباشی نیاید هیچ کس بر مزارم  این بار بنویس بر قلبم*تا نیاید نخوابد دردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار خنده های تو ام؛ بیشتر بخند! خورشید آرزوی منی؛ گرمتر بتاب! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام مستعار: بابا پنجعلي براي رسيدن به كبريا بايد نه كبر داشت نه ريا منبع: روي پل پاسگاه نعمت آباد