بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسته مي‌گذرم امشب از كنار شما و شرمسارم از الطاف بي‌شمار شما غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت‌ پياده آمده‌بودم‌، پياده خواهم رفت‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه شعرام واسه خوندن ، دیگه معنا نداره / دیگه لذت سرودن تو دلم ، جا نداره/ هر چی من گفتم و گفتم ، با تو باز فاصله دارم / بس که من سوختم و باختم ، دیگه چیزی من ندارم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آریا...‏ به معنی دارنده شکوه آریایی من یک آریاییم که فرهنگ اعراب بر من تحمیل شده است و مردمم سکوتی تلخ درپیش گرفته اند. راست میگویند شاید باز هم سکوت علامت رضاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی محبت میکنه و یکی ناز میکنه ! اونی که ناز میکنه همیشه محبت می بینه اما اونی که محبت میکنه همیشه تنهای تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدری که ما تو ایران شــــــــــــــاخ داریم ... تو دنیا گــــــــــــــــــــاو نداریم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستای امروزی فقط دنبال کسی میگردند که شادشان کند!!! ترجیح میدهم تنها باشم تا اینکه بخواهم دلقک دیگران باشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ات سرد است؟خورشیدی در پاکت میگذارم و برایت پست میکنم،ستاره ی کوچکی در کلمه ای بگذار و به آسمانم روانه کن بسیار تاریکم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک زن نگو تو که خونه بودی چیکار کردی؟ خستگیت واس چیه؟ باید دقیق تر نگاه کنی! ریز بین باشی! او هیچکاری هم نکرده باشد، امیدت را در این خانه زنده نگه داشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد شهدا.... بالت شکسته است؟ غمت مباد! شهادت،بال نمیخواهد،حال میخواهد.... بال را پس از شهادت میدهند،نه پیش از آن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... نترس...!! نه به گناه میفتی نه جهنم میروی... من و تو به هم محرمیم...!! "دستانم را بگیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ا همیشه بخوان مثل پیامک های موبایلت، خدایا ما کجا هستیم.....؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که واسه عشقش پیام میفرسته پیام خودشو10بار دیگه میخونه ولی عشقش نخونده پاکش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!دست پرامده ام دستى پرازگناه... چشمى پرازامید... بمانم یابرگردم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را باز کن و لذت ببر! خوشبختانه باران ارث پدر هیچکس نیست! (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نخواهم کوبید!! بگذار بسته بماند دری که پشتش تو نیستی..!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه تو مرا تنها بگذاری، اینبار می خواهم من تو را رها کنم. اما نمی شود، من که مثل تو نیستم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسته مي‌گذرم امشب از كنار شما و شرمسارم از الطاف بي‌شمار شما غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت‌ پياده آمده‌بودم‌، پياده خواهم رفت‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه شعرام واسه خوندن ، دیگه معنا نداره / دیگه لذت سرودن تو دلم ، جا نداره/ هر چی من گفتم و گفتم ، با تو باز فاصله دارم / بس که من سوختم و باختم ، دیگه چیزی من ندارم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آریا...‏ به معنی دارنده شکوه آریایی من یک آریاییم که فرهنگ اعراب بر من تحمیل شده است و مردمم سکوتی تلخ درپیش گرفته اند. راست میگویند شاید باز هم سکوت علامت رضاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی محبت میکنه و یکی ناز میکنه ! اونی که ناز میکنه همیشه محبت می بینه اما اونی که محبت میکنه همیشه تنهای تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدری که ما تو ایران شــــــــــــــاخ داریم ... تو دنیا گــــــــــــــــــــاو نداریم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستای امروزی فقط دنبال کسی میگردند که شادشان کند!!! ترجیح میدهم تنها باشم تا اینکه بخواهم دلقک دیگران باشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ات سرد است؟خورشیدی در پاکت میگذارم و برایت پست میکنم،ستاره ی کوچکی در کلمه ای بگذار و به آسمانم روانه کن بسیار تاریکم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک زن نگو تو که خونه بودی چیکار کردی؟ خستگیت واس چیه؟ باید دقیق تر نگاه کنی! ریز بین باشی! او هیچکاری هم نکرده باشد، امیدت را در این خانه زنده نگه داشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد شهدا.... بالت شکسته است؟ غمت مباد! شهادت،بال نمیخواهد،حال میخواهد.... بال را پس از شهادت میدهند،نه پیش از آن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... نترس...!! نه به گناه میفتی نه جهنم میروی... من و تو به هم محرمیم...!! "دستانم را بگیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ا همیشه بخوان مثل پیامک های موبایلت، خدایا ما کجا هستیم.....؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که واسه عشقش پیام میفرسته پیام خودشو10بار دیگه میخونه ولی عشقش نخونده پاکش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!دست پرامده ام دستى پرازگناه... چشمى پرازامید... بمانم یابرگردم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را باز کن و لذت ببر! خوشبختانه باران ارث پدر هیچکس نیست! (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نخواهم کوبید!! بگذار بسته بماند دری که پشتش تو نیستی..!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا همیشه تو مرا تنها بگذاری، اینبار می خواهم من تو را رها کنم. اما نمی شود، من که مثل تو نیستم