بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبست...! این روزها انگار آدم ها  بدست هم پیر میشن نه به پای هم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می خوای حال کسی رو بفهمی ، ازش نپرس … !!! چون بهت دروغ میگه …هندزفریش رو دربیار ، ببین چی گوش میده …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست...... درد یعنی زیستن با ماهیانی که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کبوتر که برروی بام خانه شما نشسته بود...کااافر...گربه خوردش...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میشه که انسان میره پارک ان لحظه انسان در جایی مثل بهشت ساکن میشه مگه نه!!!... اگه بله لایک بزن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلادی میگریست...همه میگفتند او که دل ندارد!چرا میگرید!؟...نمیدانستند که جلاد دلباخته ی دختری بود که زیر تیغش آماده جان باختن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه برادري از يك مادر بودن نيست، گاهي از رفاقت برادراني به وجود مي آيند كه هيچ مادري قادربه زاييدن آن نيست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را از مادر بزرگی آموختم که 40 یا 50 تا پوست تخمه را با دهانش در می آورد تا من مغز تخمه ها رو بخورم و حال کنم ! به افتخار همه مادربزرگها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برقص ،چنان که گویی کسی تورا نمیبند. عشق بورز،چنان که گویی هرگز آزرده نشده ای. بخوان،چنان که گویی کسی تورا نمی شنود. زندگی کن،چنان که گویی بهشت روی زمین است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز که همه دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ، به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی / پا به پایم که نیامدی / دست در دستم که نگذاشتی ... / " سر به سرم " دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب معشوقت مثل صندلی خط واحده ، تو صاحبش نشی یکی دیگه صاحبش میشه . پس تا آخر خط باهاش باش .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی یا نباشی روزها شب می شوند! اما... زیاین شب کجا و آن شب کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی سه جمله که بیان آنها از همه جملات سخت تر است کدامند؟؟ دوستت دارم،متاسفم و به من کمک کن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از اون همه شلوغی و شیطنت خبری نیست. آنقدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به "ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عجیبست...! این روزها انگار آدم ها  بدست هم پیر میشن نه به پای هم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می خوای حال کسی رو بفهمی ، ازش نپرس … !!! چون بهت دروغ میگه …هندزفریش رو دربیار ، ببین چی گوش میده …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار برکه نیست...... درد یعنی زیستن با ماهیانی که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کبوتر که برروی بام خانه شما نشسته بود...کااافر...گربه خوردش...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میشه که انسان میره پارک ان لحظه انسان در جایی مثل بهشت ساکن میشه مگه نه!!!... اگه بله لایک بزن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلادی میگریست...همه میگفتند او که دل ندارد!چرا میگرید!؟...نمیدانستند که جلاد دلباخته ی دختری بود که زیر تیغش آماده جان باختن بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه برادري از يك مادر بودن نيست، گاهي از رفاقت برادراني به وجود مي آيند كه هيچ مادري قادربه زاييدن آن نيست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را از مادر بزرگی آموختم که 40 یا 50 تا پوست تخمه را با دهانش در می آورد تا من مغز تخمه ها رو بخورم و حال کنم ! به افتخار همه مادربزرگها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برقص ،چنان که گویی کسی تورا نمیبند. عشق بورز،چنان که گویی هرگز آزرده نشده ای. بخوان،چنان که گویی کسی تورا نمی شنود. زندگی کن،چنان که گویی بهشت روی زمین است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز که همه دنبال چشم زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ، به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی / پا به پایم که نیامدی / دست در دستم که نگذاشتی ... / " سر به سرم " دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب معشوقت مثل صندلی خط واحده ، تو صاحبش نشی یکی دیگه صاحبش میشه . پس تا آخر خط باهاش باش .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی یا نباشی روزها شب می شوند! اما... زیاین شب کجا و آن شب کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی سه جمله که بیان آنها از همه جملات سخت تر است کدامند؟؟ دوستت دارم،متاسفم و به من کمک کن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از اون همه شلوغی و شیطنت خبری نیست. آنقدر بخاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به "ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی"