بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها فقط آدمند،نه بيشتر نه كمتر!اگركمترازچيزى كه هستندنگاهشان كنى، آنها راشكسته اى.اگر بيشتر حسابشان كنى،آنها تورا ميشكنند!بين آدما باید عاقلانه زندگی کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را تنهایی قدم میزنم با زمین هم راه نمیاید این تاول ها ........... از اولش میدانستم کفش تو تنگ است برای تنهایی بزرگ من ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی به جواب تمام سوال های زندگیم رسیدم که سوال ها عوض شده بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا خیاط نیستند اما خوب وصله هایی به آدم میچسبانند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یک شب دیگه زیر بارونا قدم زدی بدون که تموم فکر من پیش تو بود .مثه تو تو زندگیم هیشکی نبود...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباتر می شود به شرطی که یادمان نرود به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برای یکدیگر آرزوهای خوب داشته باشیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کیستی که من این گونه بی تو بی تابم شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم تو کیستی ک بی تو ،بسان قایق سر گشته روی آبم  "فریدون مشیری:*"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی هم هستن که وقتی دوستشون داری سریع خودشونو گم می کنند ! ما هم آرزو می کنیم که تا صد سال دیگه هم پیداشون نشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت باشه این دنیا تو که از مرگ من شادی تو که روز جداییمون تموم شهر را گل دادی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیراهه رفته بودم آن شبــــ... دستم را گرفته بود و میکشید.... زین بعد همه عمرم را بیراهه خواهم رفت....!! (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه هایت فکرنکن،بزار آنهافکرکنند و حسرت باتوبودن رابخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش کسی هم اگرخوشش نیامد؛نیامد؛ اینجاکه مجسمه سازی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعی بودیم هوای غم میخوردیم. در فصل گرسنگی به سر می بردیم. چون سیر شدیم دور گشتیم زهم. ای کاش در آن گرسنگی میمردیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در "زمین" عشقی نیست که زمینت نزند، آسمان را دریاب.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تودلم اول واخر خودتی ازهرچه دارم بهترینش خودتی خندیدم وزیر لب گفتم که شاهزاده قصه های من خرخودتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻮﺩﮎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛ ﺗﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ ﺑﻮﺩ؛ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ؛ ﭼﻪ ﺑﯿﺘﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ؛_؛

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها فقط آدمند،نه بيشتر نه كمتر!اگركمترازچيزى كه هستندنگاهشان كنى، آنها راشكسته اى.اگر بيشتر حسابشان كنى،آنها تورا ميشكنند!بين آدما باید عاقلانه زندگی کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت را تنهایی قدم میزنم با زمین هم راه نمیاید این تاول ها ........... از اولش میدانستم کفش تو تنگ است برای تنهایی بزرگ من ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی به جواب تمام سوال های زندگیم رسیدم که سوال ها عوض شده بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا خیاط نیستند اما خوب وصله هایی به آدم میچسبانند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یک شب دیگه زیر بارونا قدم زدی بدون که تموم فکر من پیش تو بود .مثه تو تو زندگیم هیشکی نبود...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباتر می شود به شرطی که یادمان نرود به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برای یکدیگر آرزوهای خوب داشته باشیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کیستی که من این گونه بی تو بی تابم شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم تو کیستی ک بی تو ،بسان قایق سر گشته روی آبم  "فریدون مشیری:*"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی هم هستن که وقتی دوستشون داری سریع خودشونو گم می کنند ! ما هم آرزو می کنیم که تا صد سال دیگه هم پیداشون نشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت باشه این دنیا تو که از مرگ من شادی تو که روز جداییمون تموم شهر را گل دادی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیراهه رفته بودم آن شبــــ... دستم را گرفته بود و میکشید.... زین بعد همه عمرم را بیراهه خواهم رفت....!! (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه هایت فکرنکن،بزار آنهافکرکنند و حسرت باتوبودن رابخورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش کسی هم اگرخوشش نیامد؛نیامد؛ اینجاکه مجسمه سازی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعی بودیم هوای غم میخوردیم. در فصل گرسنگی به سر می بردیم. چون سیر شدیم دور گشتیم زهم. ای کاش در آن گرسنگی میمردیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در "زمین" عشقی نیست که زمینت نزند، آسمان را دریاب.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تودلم اول واخر خودتی ازهرچه دارم بهترینش خودتی خندیدم وزیر لب گفتم که شاهزاده قصه های من خرخودتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻮﺩﮎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛ ﺗﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ ﺑﻮﺩ؛ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ؛ ﭼﻪ ﺑﯿﺘﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ؛_؛