بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل آدمها انتخاب های اشتباهشان نیست ! مشکل آدمها این است که دو دستی به انتخاب اشتباهشان میچسبند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد به یاد هم باشیم شاید سالهای بعد در گذر جاده های تفاوت از کنار هم بگذریم و بگوییم ان غریبه چه قدر شبیه خاطراتم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسـی انـــدازت نیسـت.... دست به انــدازه خودت نــــزن.... .:.حسیــــن پنـــاهــی.:.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی ات ” عجب خرابه ای به بار آورده ! نگاه کن . . مدت هاست در تلاشند! مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری آدم ها هستن,هیچ وقت فارق التحصیل نمی شن! چون توو تمام ترم های زندگیشون مشروط اند! چون همه درس های رفاقت صداقت شجاعت رازداری اعتماد راستگویی . . . افتادن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظارزمان بمان!هرچیزدرزمان خودش رخ میدهد؛باغبان حتی اگرباغش راغرق آب هم کند،درختان خارج ازفصل خودمیوه نمیدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها نوازنده ی خوبی شده ام... دلم شور می زند، چشمانم تار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت یعنی به دست آوردن چیزهای را که دوست داریم اما خوشبختی یعنی دوست داشتن چیزهای که داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ادمی که می رود, یک روز, یک جایی, به یک هوایی بر می گردد.همیشه یک چیز برای جا ماندن هست حتی یک خاطره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي به من آموخت هيچ چيز از هيچكس بعيد نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فهميدي تصادف کردم؟ بذا بت بگم کجا: تو جاده ي چشات،اتوبان نگات، خوردم به خوبيات،چپ کردم واسه صفات،قربون وفات عزت زياد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند،وگرنه درهنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آواي خروسان سحر خيز سحر سر ميزند از خواب برخيز به آب ديده دل را شستشو كن  پس آنگه جانب معشوق رو كن مساجد خانه نور سرورند  تجلي گاه آيات حضورند زجا برخيز هنگام حضور است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبــلــنــا پـــســـره مــــیــرفــت 15 ســال زنــدان بـــعــد دخــتــره بــه پـــاش مــیـــمــونــد الان نــمـــیـــشـــه بـــری ســـره کـــوچـــه مـــاســــت بـــخــــری !!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن فـرق زیادی سـت بین  کـم آوردن با کـوتاه آمـدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید!!!! در من تیمارستانی قصد شورش دارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل آدمها انتخاب های اشتباهشان نیست ! مشکل آدمها این است که دو دستی به انتخاب اشتباهشان میچسبند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد به یاد هم باشیم شاید سالهای بعد در گذر جاده های تفاوت از کنار هم بگذریم و بگوییم ان غریبه چه قدر شبیه خاطراتم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسـی انـــدازت نیسـت.... دست به انــدازه خودت نــــزن.... .:.حسیــــن پنـــاهــی.:.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی ات ” عجب خرابه ای به بار آورده ! نگاه کن . . مدت هاست در تلاشند! مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری آدم ها هستن,هیچ وقت فارق التحصیل نمی شن! چون توو تمام ترم های زندگیشون مشروط اند! چون همه درس های رفاقت صداقت شجاعت رازداری اعتماد راستگویی . . . افتادن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظارزمان بمان!هرچیزدرزمان خودش رخ میدهد؛باغبان حتی اگرباغش راغرق آب هم کند،درختان خارج ازفصل خودمیوه نمیدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها نوازنده ی خوبی شده ام... دلم شور می زند، چشمانم تار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت یعنی به دست آوردن چیزهای را که دوست داریم اما خوشبختی یعنی دوست داشتن چیزهای که داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ادمی که می رود, یک روز, یک جایی, به یک هوایی بر می گردد.همیشه یک چیز برای جا ماندن هست حتی یک خاطره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي به من آموخت هيچ چيز از هيچكس بعيد نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام فهميدي تصادف کردم؟ بذا بت بگم کجا: تو جاده ي چشات،اتوبان نگات، خوردم به خوبيات،چپ کردم واسه صفات،قربون وفات عزت زياد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند،وگرنه درهنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آواي خروسان سحر خيز سحر سر ميزند از خواب برخيز به آب ديده دل را شستشو كن  پس آنگه جانب معشوق رو كن مساجد خانه نور سرورند  تجلي گاه آيات حضورند زجا برخيز هنگام حضور است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـبــلــنــا پـــســـره مــــیــرفــت 15 ســال زنــدان بـــعــد دخــتــره بــه پـــاش مــیـــمــونــد الان نــمـــیـــشـــه بـــری ســـره کـــوچـــه مـــاســــت بـــخــــری !!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن فـرق زیادی سـت بین  کـم آوردن با کـوتاه آمـدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیره ی سیگارم را بدهید! و تنهایم بگذارید!!!! در من تیمارستانی قصد شورش دارد...