بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت است که میگویند، هر کس نانٍ نیتش را میخورد؟! خدایا...! چرا در سفره ی من نانی نیست؟! من گرسنه ام... پس، وای بر من و نیتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وسط یک فکر گاهی وسط یک خیابان سردت می کنند داغت می کنند رگ خوابت را بلدند زمینت می زنند… از روت میگذرند به خواستشون میرسند بهت یه پوز خند میزنند این هست زندگی ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض تا بیاید از راه از خم پیچک نیلوفرها روی موهای سرت بنشیند یا که از قطره آب کف دستت بخورد گاه یک سنجاقک ، همه معنی یک زندگی است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند با تمام سازهایت می رقصد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها.. بی هوایی.. آدمی را خفه نمیکند.. گاهی.. هَوایی شدن.. آرام آرام..بدون روسیاهی..خاموشت میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﻔﺸﺎﻧﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﹹﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺋﻴﺪﻧﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﻱ ﺗﺎ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی همیشه عکسایی که از یه جاده میکشن آخرش باریک و باریکتر میشه؟واسه اینه که اون آخرا رو باید تنها بری، تنهای تنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی لبهایم از سیگار نیست…! سیاه پوش هزار حرفه نگفته است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آزادی که هزاران شکارچی در کمینند . زنده باد قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من تازه فهمیده ام... برف ، خستگی خداست... آنقدر که پاک کنش را برمیدارد و میکشد روی همه ی آدمها... روی زمین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمام مثل من دوست دارین بدونید آیا شخصیات های مهم (بازیگرا ،خواننده ها )رای میدن یا نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺳﮕﻲ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺪﻫﻲ، ﻭ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﹷﻬﺮﻩ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺁﻭﺍﻱ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﻴﺶ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻳﺒﺎﺋﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تمام امتحاناتت را رد شده ام! از دنیایت اخراجم نمیکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــهم نیست که اکنون زندگــــی چگونه می گـــذرد ,عاشـــق آن خاطراتی هستم که تصادفی  از ذهــــنم عبور می کــــنند و باعـــث لبخندم می شوند...:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن اگراشتباه کردی تکرار نکن اگرتکرارکردی اعتراف نکن اگراعتراف کردی التماس نکن اگرالتماس کردی دیگه زندگی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين دلخوري، باش،عصباني هستي، باش، قهري،باش، هرچي مي‌خواي باشي، باش !ولي حق نداري با من حرف نزني، فــَميــدي (زنده ياد خسرو شکيبايي- خانه سبز)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت است که میگویند، هر کس نانٍ نیتش را میخورد؟! خدایا...! چرا در سفره ی من نانی نیست؟! من گرسنه ام... پس، وای بر من و نیتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وسط یک فکر گاهی وسط یک خیابان سردت می کنند داغت می کنند رگ خوابت را بلدند زمینت می زنند… از روت میگذرند به خواستشون میرسند بهت یه پوز خند میزنند این هست زندگی ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض تا بیاید از راه از خم پیچک نیلوفرها روی موهای سرت بنشیند یا که از قطره آب کف دستت بخورد گاه یک سنجاقک ، همه معنی یک زندگی است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود که به جای پاسخ لبخند با تمام سازهایت می رقصد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها.. بی هوایی.. آدمی را خفه نمیکند.. گاهی.. هَوایی شدن.. آرام آرام..بدون روسیاهی..خاموشت میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﻔﺸﺎﻧﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﹹﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺋﻴﺪﻧﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﻱ ﺗﺎ ﺩﺭﻳﺎﺑﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی همیشه عکسایی که از یه جاده میکشن آخرش باریک و باریکتر میشه؟واسه اینه که اون آخرا رو باید تنها بری، تنهای تنها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاهی لبهایم از سیگار نیست…! سیاه پوش هزار حرفه نگفته است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آزادی که هزاران شکارچی در کمینند . زنده باد قفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من تازه فهمیده ام... برف ، خستگی خداست... آنقدر که پاک کنش را برمیدارد و میکشد روی همه ی آدمها... روی زمین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمام مثل من دوست دارین بدونید آیا شخصیات های مهم (بازیگرا ،خواننده ها )رای میدن یا نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺳﮕﻲ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺪﻫﻲ، ﻭ ﺑﻪ ﺁﻭﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﹷﻬﺮﻩ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺁﻭﺍﻱ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﻴﺶ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻳﺒﺎﺋﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تمام امتحاناتت را رد شده ام! از دنیایت اخراجم نمیکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــهم نیست که اکنون زندگــــی چگونه می گـــذرد ,عاشـــق آن خاطراتی هستم که تصادفی  از ذهــــنم عبور می کــــنند و باعـــث لبخندم می شوند...:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن اگراشتباه کردی تکرار نکن اگرتکرارکردی اعتراف نکن اگراعتراف کردی التماس نکن اگرالتماس کردی دیگه زندگی نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين دلخوري، باش،عصباني هستي، باش، قهري،باش، هرچي مي‌خواي باشي، باش !ولي حق نداري با من حرف نزني، فــَميــدي (زنده ياد خسرو شکيبايي- خانه سبز)