بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحــه ی آخـــر شنـاسنــامـه زیــــاد مهــم نیستـــ … گـاهـی بـایــد تــو آیینــه خـوب نگــــاهـ کنــی ببینـــی هنــــوز زنـده ای یـا نــه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگی ما شده مثل دکمه پیراهن  اولی رو که اشتباه بستی تا اخرش اشتباه میری .... بدبختی اینه که زمانی به اشتباهت پی میبری که رسیدی به ....آخرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی آنکه مرا از چشم تو انداخت از چشم خدا بیوفتد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بعضی وقتا. نسخۀ استراحت گرفت و چند روز رو شروع نکرد!!! کاش میشد بعضی روزهارو غیبت کنیم! موجه و غیر موجهش مهم نیس... . کاش روزهای زندگی دکمۀ next داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است کهنویسنده اش مشخص نیست! آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه کوچه های تنگی که.. بهانه شدن ، تا که بس باشه قبر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جای امن دنیا بی تو خوابه.. تو که میای تو خواب، خوابم نقش ِ آب ِ ... دیگه نیای به خوابم، تو بذار بخوابم ندار ابری بشم، نذار بارون بگیرم.. روز که داغونم، بذار شب آروم بگیرم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کهکشانها کو زمینم؟ زمین کو وطنم؟ وطن کو خانه ام؟ خانه کو مادرم؟ مادر کو کبوترانم؟ من گم شدم در تو یا تو گم شدی در من ، ای زمان؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــــــه تو کـــره ی مریــــــــخ هم مو تو غـــــذا پیــــــدا شه میـــــــــــگن موی سر منــــــــه... شانسه ک من دارم؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کدام " کشیدن " سخت تره رنج . . . نفس . . . یا انتظار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـصـل امـتـحـانات است ... و مــن  جـز مـرور رنگ چشـــمــانت ... و خـط کشـیــدن زیــر دلتنگــی هــایم ... هــیــچ درســـی نـدارم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بــعـضـيـــــــــا هـم بـايـد گـفـت ، رفـتـى ... ؟!!! . پــس از تـــو جــوب بـــرو کـــه در جـــريــــان بـــاشـي ... !!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من خودم با دستای خودم زندگیمو خراب کردم. خدایا تو خودت با دستای خودت زندگیمو درست میکنی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم... در دورترین نقطه... دقت کن! رسیدن به من آسان نیست. اگر همتش را نداری آسیبی به درخت نزن... به همان سیب های کرم خورده پای درخت قانع باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت واقبال اگر بادل ما لج بکند یازمین داغ شود ابرسباه لج بکند خشک گردداگرچشمه اگردریاچه یااگر ما شده ایم روی زمین بازیچه باز هم این دل ما تشنه یک جرعه وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم داشت يه فيلم مي ديد كه يه جانباز رفت و راي داد بعد ديدم چشمش پر اشك شد گفتم چي شدي ؟ گفت مي دوني جانبازا موقعي كه دست و پاهاشونو دادن راي شونو دادن .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحــه ی آخـــر شنـاسنــامـه زیــــاد مهــم نیستـــ … گـاهـی بـایــد تــو آیینــه خـوب نگــــاهـ کنــی ببینـــی هنــــوز زنـده ای یـا نــه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگی ما شده مثل دکمه پیراهن  اولی رو که اشتباه بستی تا اخرش اشتباه میری .... بدبختی اینه که زمانی به اشتباهت پی میبری که رسیدی به ....آخرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی آنکه مرا از چشم تو انداخت از چشم خدا بیوفتد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بعضی وقتا. نسخۀ استراحت گرفت و چند روز رو شروع نکرد!!! کاش میشد بعضی روزهارو غیبت کنیم! موجه و غیر موجهش مهم نیس... . کاش روزهای زندگی دکمۀ next داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است کهنویسنده اش مشخص نیست! آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه کوچه های تنگی که.. بهانه شدن ، تا که بس باشه قبر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جای امن دنیا بی تو خوابه.. تو که میای تو خواب، خوابم نقش ِ آب ِ ... دیگه نیای به خوابم، تو بذار بخوابم ندار ابری بشم، نذار بارون بگیرم.. روز که داغونم، بذار شب آروم بگیرم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کهکشانها کو زمینم؟ زمین کو وطنم؟ وطن کو خانه ام؟ خانه کو مادرم؟ مادر کو کبوترانم؟ من گم شدم در تو یا تو گم شدی در من ، ای زمان؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــــــه تو کـــره ی مریــــــــخ هم مو تو غـــــذا پیــــــدا شه میـــــــــــگن موی سر منــــــــه... شانسه ک من دارم؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کدام " کشیدن " سخت تره رنج . . . نفس . . . یا انتظار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـصـل امـتـحـانات است ... و مــن  جـز مـرور رنگ چشـــمــانت ... و خـط کشـیــدن زیــر دلتنگــی هــایم ... هــیــچ درســـی نـدارم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بــعـضـيـــــــــا هـم بـايـد گـفـت ، رفـتـى ... ؟!!! . پــس از تـــو جــوب بـــرو کـــه در جـــريــــان بـــاشـي ... !!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من خودم با دستای خودم زندگیمو خراب کردم. خدایا تو خودت با دستای خودت زندگیمو درست میکنی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم... در دورترین نقطه... دقت کن! رسیدن به من آسان نیست. اگر همتش را نداری آسیبی به درخت نزن... به همان سیب های کرم خورده پای درخت قانع باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخت واقبال اگر بادل ما لج بکند یازمین داغ شود ابرسباه لج بکند خشک گردداگرچشمه اگردریاچه یااگر ما شده ایم روی زمین بازیچه باز هم این دل ما تشنه یک جرعه وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم داشت يه فيلم مي ديد كه يه جانباز رفت و راي داد بعد ديدم چشمش پر اشك شد گفتم چي شدي ؟ گفت مي دوني جانبازا موقعي كه دست و پاهاشونو دادن راي شونو دادن .