بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم وگوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکرش را بکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش اونقدر كه واسه باز شدن صفحه يه سايت يا دانلود شدن يه برنامه ثانيه شماري ميكرديم يا شايدم براي اومدن مخاطب خاصمون سر قرار لحظه شماري ميكرديم همونجور هم واسه اومدن آقامون به انتظار ميشستيم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش رنج جداشدن از آسمان رادرسبز کردن زندگی جبران کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایــــــــــــا ؟ نـترس ! نـه بـه گـنـاه مـی افـتـیـم .. نـه بـه جـهـنـم مـیـرویـم .. مـن و تـــــــــو بـه مـَحـرمـــــــیـــــم دســـتـــمــــو بـــگـــیـــر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واسه ایـنکـه این انـگـشتـا دیـگـه نلـرزن خیلی زحمت کـشـیدم .... دیـگـه بـرنـگـرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـــی نمیکنـــه کــه بــه یــه " دو پـــا " زیــادی " جَـــو "بــدیــن , یـا بــه یــه " چهــار پــا " زیــادی " جُــــو " بدیــــن بــه هــر حــال از هــردوشــون جفتــــــک میخوریــــن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کی صادق تری، بیشتر بهت شک می کنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته ست دریایم و نیست باکم ازطوفان دریا همه عمر خوابش آشفته ست **شفیعی کدکنی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند!بگویم وبدانی!یا...نگویم و ندانی!فاصله دورت نمی کند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جای داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارپشتی شده‌ام … که ؛ تیغ‌‌ هایش … دنیای امنی برایش ساخته … اما ؛ حسرت نوازشی عاشقانه … تا ابد ؛ بر دلش مانده است..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن … مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا … دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ رفیقی رُ که نشـﮧ با فـُش صـِدا کرد، رفیق نیس اصـَטּ ! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دروغگوی پرسیدند.!؟ تا به حال راست گفته ای؟ گفت اگر بگویم آری دروغ گفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی یه نابغه است اما اگر ماهی رو از روی توانایی او برای بالا رفتن از درخت مورد قضاوت قرار دهید همه عمر خود را با این باور زندگی خواهد کرد که یک کند ذهن است ؛البرت اینشتین؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بغض اوریجینال دارم فقط شبا ازش استفاده میکردم ... کسی خواست میفروشم ... تازه یه شبم میدم تست کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...تـــــــموم مشکـــــــــلم ایــــــــنه.. .. ....که "" میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیرم "". .. ......"" بــی تــــــــــــــــــــــــــــــــو ""....................... .. .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهای زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم وگوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکرش را بکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش اونقدر كه واسه باز شدن صفحه يه سايت يا دانلود شدن يه برنامه ثانيه شماري ميكرديم يا شايدم براي اومدن مخاطب خاصمون سر قرار لحظه شماري ميكرديم همونجور هم واسه اومدن آقامون به انتظار ميشستيم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون باران باش رنج جداشدن از آسمان رادرسبز کردن زندگی جبران کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایــــــــــــا ؟ نـترس ! نـه بـه گـنـاه مـی افـتـیـم .. نـه بـه جـهـنـم مـیـرویـم .. مـن و تـــــــــو بـه مـَحـرمـــــــیـــــم دســـتـــمــــو بـــگـــیـــر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من واسه ایـنکـه این انـگـشتـا دیـگـه نلـرزن خیلی زحمت کـشـیدم .... دیـگـه بـرنـگـرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـــی نمیکنـــه کــه بــه یــه " دو پـــا " زیــادی " جَـــو "بــدیــن , یـا بــه یــه " چهــار پــا " زیــادی " جُــــو " بدیــــن بــه هــر حــال از هــردوشــون جفتــــــک میخوریــــن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کی صادق تری، بیشتر بهت شک می کنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب کآرام درون دشت شب خفته ست دریایم و نیست باکم ازطوفان دریا همه عمر خوابش آشفته ست **شفیعی کدکنی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند!بگویم وبدانی!یا...نگویم و ندانی!فاصله دورت نمی کند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جای داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارپشتی شده‌ام … که ؛ تیغ‌‌ هایش … دنیای امنی برایش ساخته … اما ؛ حسرت نوازشی عاشقانه … تا ابد ؛ بر دلش مانده است..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن … مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا … دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ رفیقی رُ که نشـﮧ با فـُش صـِدا کرد، رفیق نیس اصـَטּ ! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دروغگوی پرسیدند.!؟ تا به حال راست گفته ای؟ گفت اگر بگویم آری دروغ گفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی یه نابغه است اما اگر ماهی رو از روی توانایی او برای بالا رفتن از درخت مورد قضاوت قرار دهید همه عمر خود را با این باور زندگی خواهد کرد که یک کند ذهن است ؛البرت اینشتین؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بغض اوریجینال دارم فقط شبا ازش استفاده میکردم ... کسی خواست میفروشم ... تازه یه شبم میدم تست کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...تـــــــموم مشکـــــــــلم ایــــــــنه.. .. ....که "" میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیرم "". .. ......"" بــی تــــــــــــــــــــــــــــــــو ""....................... .. .....