بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزی که من سفید بپوشم و  . . . . بیاین مطبم والا به خدا همش که نباید غم و غصه باشه خو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی یعنی مسئولیت،برای همین است که بیشتر انسانها از آن وحشت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند ،  چون من که آفریده ام از عشق جهانی برای تو ! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا به هیج کس اعتماد نکن حتی دلت جون اونم عاشق کسی میشه که یه روز تنهات میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧـــﻪ...! ﺍﺷــــــﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ...! ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗـــــﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ...! ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻨــــﻢ... ﮐـــــﻪ ﺑﺎ ﺗـــــــﻮ ﺭﻓــــــﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مشکلی داری,به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی،این است که طرز فکرت را تغییر دهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها که  بی "تو" میگذرند همگی . . . خراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای شهداء وقت نداریم! با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است! ما بحر ملاقات خدا وقت نداریم! در کوفه ی تن غیرت ما خانه نشین است! بحر سفر کرببلا وقت نداریم! شهداء شرمنده ایم ...همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن دخیــل التماســم را بـه چشمتــــ بستـــه ام .. ســومـین دردانــه زهــــرا، بـه دادم مـی رســــــــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Google |___خدا_____________| . . . . تا حالا خدا رو سرچ کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما شعر می گوییم ... ما ... که نمی توانیم زندگی کنیم ... ما شعر می گوییم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ...... ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﮐﻨﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بافتن یک قالیست نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی  نقشه از قبل مشخص شده است تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین! خوب بباف!‏ نکند آخر کار قالی بافته شده ات را نخرند...!‏‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لاک پشت ها نگاه کنید،آن ها تنها وقتی پیشرفت می کنند که سرشان را از لاک خود بیرون می آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇙⇙ شـــــــــــایـנ مـטּ بـנ بـاشـــَـــم ܢܢ ولـی تـو بـנ بـودלּ هم فـــــوق الـــــْـْْـْْْْـــــعاנه اҐ ⇘⇘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤خدایا اگه پدرم گناه داشت او را ببخش ❤ ❤و اگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.❤ ❤واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن❤ ❤و اگر او را مدیون دیدی دین او را پرداخت کن.❤

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزی که من سفید بپوشم و  . . . . بیاین مطبم والا به خدا همش که نباید غم و غصه باشه خو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی یعنی مسئولیت،برای همین است که بیشتر انسانها از آن وحشت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند ،  چون من که آفریده ام از عشق جهانی برای تو ! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا به هیج کس اعتماد نکن حتی دلت جون اونم عاشق کسی میشه که یه روز تنهات میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧـــﻪ...! ﺍﺷــــــﺘﺒﺎﻩ ﻧﮑﻦ...! ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗـــــﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ...! ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻨــــﻢ... ﮐـــــﻪ ﺑﺎ ﺗـــــــﻮ ﺭﻓــــــﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مشکلی داری,به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی،این است که طرز فکرت را تغییر دهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها که  بی "تو" میگذرند همگی . . . خراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای شهداء وقت نداریم! با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است! ما بحر ملاقات خدا وقت نداریم! در کوفه ی تن غیرت ما خانه نشین است! بحر سفر کرببلا وقت نداریم! شهداء شرمنده ایم ...همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن دخیــل التماســم را بـه چشمتــــ بستـــه ام .. ســومـین دردانــه زهــــرا، بـه دادم مـی رســــــــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Google |___خدا_____________| . . . . تا حالا خدا رو سرچ کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما شعر می گوییم ... ما ... که نمی توانیم زندگی کنیم ... ما شعر می گوییم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ...... ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﮐﻨﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بافتن یک قالیست نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی  نقشه از قبل مشخص شده است تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین! خوب بباف!‏ نکند آخر کار قالی بافته شده ات را نخرند...!‏‎ ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لاک پشت ها نگاه کنید،آن ها تنها وقتی پیشرفت می کنند که سرشان را از لاک خود بیرون می آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇙⇙ شـــــــــــایـנ مـטּ بـנ بـاشـــَـــم ܢܢ ولـی تـو بـנ بـودלּ هم فـــــوق الـــــْـْْـْْْْـــــعاנه اҐ ⇘⇘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤خدایا اگه پدرم گناه داشت او را ببخش ❤ ❤و اگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.❤ ❤واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن❤ ❤و اگر او را مدیون دیدی دین او را پرداخت کن.❤