بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گم شدن در جاهای شلوغ میترسم...من را به ذهنت نه...به قلبت بسپار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗـﺘــــﯽ ” ﺧـــــﻮﺍﺏ ” ﺑــــﺮﺍﯼِ ﻓــــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ” ﺑﯿــــﺪﺍﺭﯼ ” ﺑـــﺎﺷـﺪ , ﯾﻌﻨــــــﯽ ” ﺗﻤــــــﺎﻡ ” ﺷــــــﺪﻩ ﺍﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با کسي که فکر ميکند با کشتن شما به بهشت ميرود نميتوانيد بحث منطقي داشته باشيد... ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـسـتـادم بـه سـر پـنـجـه ی پـا امـا حـیـــف ..... دسـتـش از روی سـرم رد شـد و بـر مـادر خـورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین معنی دنیا لبخند یه دوسته که بی صدا بهت میگه به یادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر : بیــــــــــــــــــــــــا دوری کنیم از هم . . . پسر : نمیتونم . . . دختر : چرا آخه ؟ پسر : دلم تنگ میشه بیش از حد ، دلم تنگ میشه بیش از حد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب عکس تو را بغل کردم مژه هایم به هم گره خوردند بغض سر بسته ای ترک برداشت لحظه انفجار نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی با خوبی فرق دارد چون بعضی اوقات باید به خاطر خوبی ها از خیلی از خوشی ها ، گذشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـوی ایـن دنـیـای مـجـازی ، چـه خـوب "لایـک" مـیـخـورن بـدبـخـتـی هـای مـا ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بابا !!!!!! خسته شدم اینقدر دنبال دنیا دویدم! کاش میشد یکم هم دنیا دنبال من می دوید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیری . خیلی آرام تا رهایش کنی. شاپرک میان دستانت له می شود . . .  نیت تو کجا و سرنوشت کجا . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  آسمانت چه مزه ای است ؟!؟ من که فقط زمین خورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این آشفته بازار و گرونی؛گردن کلفت اون کسیه ک واسه خانوادش ی لقمه نون حلال ببره سر سفره. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـ ـق کــہ مــے شـوے . . . لـالـایــے خــوانـدטּ هــمـ یـــاد بـــگیـ ــر (!) شــبــ هــاے بــاقیـمـ ــانــده ے عــمـرتــ بـــہ ایـــטּ ســادگـــے هــا صبـــ ــح نخـــواهـــنـ ــد شـــد ../.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کبریتی روشن امده بود.. ومن پراز کاه بودم... خیال همه را راحت کرد............... دیگراز این مزرعه دانه ای غارت نخواهدشد..... ومن..دلم..برای کلاه حصیریه تازه ام میسوزد..............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خــدا شـب را خلـق کــرد  برای گریــه کـــردن برای بغـل کــردن یک بالشـت بـرای زل زدن بــه تاریکــــی بــرای نخــوابیــدن و خاطــره هــا را مـــرور کــــردن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از گم شدن در جاهای شلوغ میترسم...من را به ذهنت نه...به قلبت بسپار!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗـﺘــــﯽ ” ﺧـــــﻮﺍﺏ ” ﺑــــﺮﺍﯼِ ﻓــــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ” ﺑﯿــــﺪﺍﺭﯼ ” ﺑـــﺎﺷـﺪ , ﯾﻌﻨــــــﯽ ” ﺗﻤــــــﺎﻡ ” ﺷــــــﺪﻩ ﺍﯼ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما با کسي که فکر ميکند با کشتن شما به بهشت ميرود نميتوانيد بحث منطقي داشته باشيد... ناپلون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـسـتـادم بـه سـر پـنـجـه ی پـا امـا حـیـــف ..... دسـتـش از روی سـرم رد شـد و بـر مـادر خـورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین معنی دنیا لبخند یه دوسته که بی صدا بهت میگه به یادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر : بیــــــــــــــــــــــــا دوری کنیم از هم . . . پسر : نمیتونم . . . دختر : چرا آخه ؟ پسر : دلم تنگ میشه بیش از حد ، دلم تنگ میشه بیش از حد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاب عکس تو را بغل کردم مژه هایم به هم گره خوردند بغض سر بسته ای ترک برداشت لحظه انفجار نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشی با خوبی فرق دارد چون بعضی اوقات باید به خاطر خوبی ها از خیلی از خوشی ها ، گذشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـوی ایـن دنـیـای مـجـازی ، چـه خـوب "لایـک" مـیـخـورن بـدبـخـتـی هـای مـا ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بابا !!!!!! خسته شدم اینقدر دنبال دنیا دویدم! کاش میشد یکم هم دنیا دنبال من می دوید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیری . خیلی آرام تا رهایش کنی. شاپرک میان دستانت له می شود . . .  نیت تو کجا و سرنوشت کجا . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  آسمانت چه مزه ای است ؟!؟ من که فقط زمین خورده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این آشفته بازار و گرونی؛گردن کلفت اون کسیه ک واسه خانوادش ی لقمه نون حلال ببره سر سفره. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـ ـق کــہ مــے شـوے . . . لـالـایــے خــوانـدטּ هــمـ یـــاد بـــگیـ ــر (!) شــبــ هــاے بــاقیـمـ ــانــده ے عــمـرتــ بـــہ ایـــטּ ســادگـــے هــا صبـــ ــح نخـــواهـــنـ ــد شـــد ../.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کبریتی روشن امده بود.. ومن پراز کاه بودم... خیال همه را راحت کرد............... دیگراز این مزرعه دانه ای غارت نخواهدشد..... ومن..دلم..برای کلاه حصیریه تازه ام میسوزد..............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خــدا شـب را خلـق کــرد  برای گریــه کـــردن برای بغـل کــردن یک بالشـت بـرای زل زدن بــه تاریکــــی بــرای نخــوابیــدن و خاطــره هــا را مـــرور کــــردن