بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یقین داری روزی پروانه میشوی............بگذار زندگی هر چه میخواهد پیله کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی: دست مـــــادر را بوسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ مهمــ اینهــ که پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد؟ که تفسیری جدا هر نقطه دارد. به تعداد بهار عمر زهرا (س). همین اندازه کوثر نقطه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تودوره ای که همه می خوان خاص باشن  تو عادی باش این جوری خاص ترین آدم همه ی دنیایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلند باد "کسی" که با مرد و نامرد دنیا را میسازد* چون میداند از "مرد" خاطره میماند  از "نامرد" تجربه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا به راهت ادامه دهیِ،ولی بعضی زخمها باید باقی بمانند، تا راهت را گم نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا زندگي کن ... ماهيت زندگيت را خدا دگرگون ميکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد ما به خلق گوید ...... ماچهره به دل نمی خراشیم  ما خوبی او به خلق گوییم ...... تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چیزی دیگه نیست که بتونه بهم دلداری بده فقط می دونم خدا به موقع میرسه...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه گل خیلی ارزش داره؟1-گل دقیقه نود 2-گل مساوی و گلی که داره این پیام رو میخونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیست دلچسب ترین لحظه این شهرالله؟ یک سحر  وقت اذان ........... صحن اباعبدالله.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر قلـبی "دردی" دارد ... فقــط نحوه ی ابراز آن متــفاوت است! برخــی آن را در چشــمانــشان پنــ ـهــان می كنند و برخــی در لبــخنـدشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی هر طلوع خورشید شروعی باشد برای باهم بودن.. نه برای همه بودن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـــچ صـــدایــی لـــذت بــخــــش تـــر از صـــدای تـــرکـــیــدن بــمـــب ســـال تـــحـــویــــل نـــیـــســــت...... ... ... خداییش راس نمیگم؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یقین داری روزی پروانه میشوی............بگذار زندگی هر چه میخواهد پیله کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی: دست مـــــادر را بوسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ مهمــ اینهــ که پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد؟ که تفسیری جدا هر نقطه دارد. به تعداد بهار عمر زهرا (س). همین اندازه کوثر نقطه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تودوره ای که همه می خوان خاص باشن  تو عادی باش این جوری خاص ترین آدم همه ی دنیایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلند باد "کسی" که با مرد و نامرد دنیا را میسازد* چون میداند از "مرد" خاطره میماند  از "نامرد" تجربه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا به راهت ادامه دهیِ،ولی بعضی زخمها باید باقی بمانند، تا راهت را گم نکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا زندگي کن ... ماهيت زندگيت را خدا دگرگون ميکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد ما به خلق گوید ...... ماچهره به دل نمی خراشیم  ما خوبی او به خلق گوییم ...... تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چیزی دیگه نیست که بتونه بهم دلداری بده فقط می دونم خدا به موقع میرسه...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه گل خیلی ارزش داره؟1-گل دقیقه نود 2-گل مساوی و گلی که داره این پیام رو میخونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیست دلچسب ترین لحظه این شهرالله؟ یک سحر  وقت اذان ........... صحن اباعبدالله.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر قلـبی "دردی" دارد ... فقــط نحوه ی ابراز آن متــفاوت است! برخــی آن را در چشــمانــشان پنــ ـهــان می كنند و برخــی در لبــخنـدشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی هر طلوع خورشید شروعی باشد برای باهم بودن.. نه برای همه بودن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـــچ صـــدایــی لـــذت بــخــــش تـــر از صـــدای تـــرکـــیــدن بــمـــب ســـال تـــحـــویــــل نـــیـــســــت...... ... ... خداییش راس نمیگم؟؟؟؟