بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی روزگارن آفتابی الهی رنگ قلبت رنگ شادی الهی درهمه دوران عمرت به هرچه دوست داری دست یابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدم وقتی زیادی غمو غصه ببینه مثل جنسای درجه 3چینی با کوچکترین تلنگری میشکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرقراراست برای چیزی زندگی خودراخرج کنیم بهترآن است که آن راخرج لطافت یک لبخند کنیم. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگفت : خدا بزرگ است ، خیلی بزرگ! و من همیشه ، در فکر مورچه هائی که ندیده زیر پا له می کردم ، من هم بزرگ بودم ، خیلی بزرگ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید؟ صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی خطر تصادف را تا ۴برابر افزایش می دهد. که مساوی با ضریب خطر در حالت مستی است!‏ و پیامک زدن و خواندن خطر تصادف را تا ۲۲ برابر أفزایش می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنــــد ســـال بعـــــد دخـــــتـــری از تـــــــــو عـــــاشــــــق پــســــــری از مــــن خـــــواهــــد شــــد . . فقــــط جــــان بچـــه اتـــــ مانـــــدن را یــــادَش بـــــده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــيـــايــن يـــه بـــارم بــگـيــم " خـــدايــا شُــكــرت " !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سه روز است : دیروز که دیگر بر نمی گردد امروز که چیزی به پایان آن نمانده است  فردا که معلوم نیست باشیم یا نباشیم  پس تا هستیم یاد هم باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مينويسم روزگارم بد نيست اما تو بخوان روزگارم اين نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی چیــــــــــــســــت؟ . . . هیچوقت به جواب این سوال نرسیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در حال بارگیری است ، لطفا صبر کنید … سرعت خوشبختی بسیار کم است … تا زندگی ات لود شود … عمرت تمام شده … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از آدما هستن که باید مطابق قانون جنگل باهاشون رفتار کنی. البته از نوع انسان دوستانش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان بایک گلیم کهنه شب را روزکرد، میتوان باهیچ ساخت، میتوان مهربانی را،خدا را،عشق را با لبی خندان تر از یک شاخه گل تعبیر کرد، میتوان در دفتر فردا نوشت: "خوبی از هر چیز دیگر بهتر است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت داور بی اهمیت است ازهرکجا که لبخند میزنی دوباره بازی آغاز میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه های قدیمی درب حیاطمان اگرچه چوبی اند و جیر جیر میکنند... ولی خوش به حالشان که لنگه همند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت : پسرم!یک بهار یک تابستان یک پاییز ویک زمستان را دیدی ! ازاین پس همه چیز جهان تکراری است جز مهربانی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی روزگارن آفتابی الهی رنگ قلبت رنگ شادی الهی درهمه دوران عمرت به هرچه دوست داری دست یابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدم وقتی زیادی غمو غصه ببینه مثل جنسای درجه 3چینی با کوچکترین تلنگری میشکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرقراراست برای چیزی زندگی خودراخرج کنیم بهترآن است که آن راخرج لطافت یک لبخند کنیم. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگفت : خدا بزرگ است ، خیلی بزرگ! و من همیشه ، در فکر مورچه هائی که ندیده زیر پا له می کردم ، من هم بزرگ بودم ، خیلی بزرگ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید؟ صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی خطر تصادف را تا ۴برابر افزایش می دهد. که مساوی با ضریب خطر در حالت مستی است!‏ و پیامک زدن و خواندن خطر تصادف را تا ۲۲ برابر أفزایش می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنــــد ســـال بعـــــد دخـــــتـــری از تـــــــــو عـــــاشــــــق پــســــــری از مــــن خـــــواهــــد شــــد . . فقــــط جــــان بچـــه اتـــــ مانـــــدن را یــــادَش بـــــده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــيـــايــن يـــه بـــارم بــگـيــم " خـــدايــا شُــكــرت " !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سه روز است : دیروز که دیگر بر نمی گردد امروز که چیزی به پایان آن نمانده است  فردا که معلوم نیست باشیم یا نباشیم  پس تا هستیم یاد هم باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مينويسم روزگارم بد نيست اما تو بخوان روزگارم اين نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی چیــــــــــــســــت؟ . . . هیچوقت به جواب این سوال نرسیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در حال بارگیری است ، لطفا صبر کنید … سرعت خوشبختی بسیار کم است … تا زندگی ات لود شود … عمرت تمام شده … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از آدما هستن که باید مطابق قانون جنگل باهاشون رفتار کنی. البته از نوع انسان دوستانش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان بایک گلیم کهنه شب را روزکرد، میتوان باهیچ ساخت، میتوان مهربانی را،خدا را،عشق را با لبی خندان تر از یک شاخه گل تعبیر کرد، میتوان در دفتر فردا نوشت: "خوبی از هر چیز دیگر بهتر است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت داور بی اهمیت است ازهرکجا که لبخند میزنی دوباره بازی آغاز میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه های قدیمی درب حیاطمان اگرچه چوبی اند و جیر جیر میکنند... ولی خوش به حالشان که لنگه همند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت : پسرم!یک بهار یک تابستان یک پاییز ویک زمستان را دیدی ! ازاین پس همه چیز جهان تکراری است جز مهربانی...