بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدجای هیچ کس راهیچ کس نمیتواندپرکند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـہ بـعـضـیـآ بـآس بـگـے : بـبـیـن... اونـے ڪہ سـہ بـآر بـِتـــ مـهـلـتـــ مـیـده مـَטּ نـیـسـتـم ... پـسـوردِ گـوشـیـتـہ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز ها گذشت... اما من از آن روزها نمیگذرم...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مد دوست دارم نه طبق سنت!... همه چیزبنا به فطرت است. خوب هادوست داشتنی اند... خوب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردند.... اما میبخشمشان.... حواسم نبود کاکتوس رانباید نوازش کرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﺁﺩﻣﻮ ﯾﺎﺩﻩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺵ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻣﺜﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از سوز غمت چون شعله ای در بادم. بی وفایم که وفایت برود از یادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه هنوز بوی دستان مردی را میدهد که به امید دوباره من زیر آفتاب ساعت ها کار میکرد و امروز .... من چگونه نگاه خشک شده ام را به لبخند سرد قاب عکس برگردانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یك سفر است، نه یك مقصد ... هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. زندگی كنید و از حال لذت ببرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادری که بخاطر بچه اش یک عمر با کسی که دوستش ندارد زندگی میکند**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت یعنی پیاده شدن جسین (ع) دربحبوحه ی جنگ از اسب برای دلداریه دختر سه ساله اش... عشق و محبت یعنی این...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی که در آتش خاکستر شده بود با خود گفت شاید داغی آتش را ببخشم اما ضربه هایی که تبر به من زد را نخواهم بخشید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دلم میگری که بعضیا باید شیرینیه زندگی دلشون رو بزنه اونوقت بعضیا باید با همین زولبیا بامیه زندگیشون رو شیرین کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى هوا نفس كشيدن سخت است... اى هواى دل من من تمام دل خود را كندم. بىهوا نفس كشيدن سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا تا حالا شده بخوای یه بار از ته دل خدا رو شکر کنی که: "خدا روشکر ازین بدتر هم میشد بشه اما نشد" خداروشکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏↳‏ بـــرتـــریــن زهـــد ، پنهـــان داشتـــن زهـــد اســـتــ .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدجای هیچ کس راهیچ کس نمیتواندپرکند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـہ بـعـضـیـآ بـآس بـگـے : بـبـیـن... اونـے ڪہ سـہ بـآر بـِتـــ مـهـلـتـــ مـیـده مـَטּ نـیـسـتـم ... پـسـوردِ گـوشـیـتـہ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز ها گذشت... اما من از آن روزها نمیگذرم...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق مد دوست دارم نه طبق سنت!... همه چیزبنا به فطرت است. خوب هادوست داشتنی اند... خوب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردند.... اما میبخشمشان.... حواسم نبود کاکتوس رانباید نوازش کرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﺁﺩﻣﻮ ﯾﺎﺩﻩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺵ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻣﺜﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از سوز غمت چون شعله ای در بادم. بی وفایم که وفایت برود از یادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه هنوز بوی دستان مردی را میدهد که به امید دوباره من زیر آفتاب ساعت ها کار میکرد و امروز .... من چگونه نگاه خشک شده ام را به لبخند سرد قاب عکس برگردانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یك سفر است، نه یك مقصد ... هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. زندگی كنید و از حال لذت ببرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادری که بخاطر بچه اش یک عمر با کسی که دوستش ندارد زندگی میکند**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت یعنی پیاده شدن جسین (ع) دربحبوحه ی جنگ از اسب برای دلداریه دختر سه ساله اش... عشق و محبت یعنی این...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی که در آتش خاکستر شده بود با خود گفت شاید داغی آتش را ببخشم اما ضربه هایی که تبر به من زد را نخواهم بخشید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دلم میگری که بعضیا باید شیرینیه زندگی دلشون رو بزنه اونوقت بعضیا باید با همین زولبیا بامیه زندگیشون رو شیرین کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى هوا نفس كشيدن سخت است... اى هواى دل من من تمام دل خود را كندم. بىهوا نفس كشيدن سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا تا حالا شده بخوای یه بار از ته دل خدا رو شکر کنی که: "خدا روشکر ازین بدتر هم میشد بشه اما نشد" خداروشکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏↳‏ بـــرتـــریــن زهـــد ، پنهـــان داشتـــن زهـــد اســـتــ .