بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر چند وقت یکبار به من یاد آوری کن: نامحرم نامحرم است! چه در دنیای مجازی چه در دنیای حقیقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا مانده است  چیزی در جایی که دیگر هیچگاه هیچ چیز جایش را نمیگیرد نه موی سیاه و نه دندان های سفید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعه یعنی انقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس خیانت میکنم!عشق یعنی همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏ هـــر چیـــز کـــه شمـــردنــی اســـتــ پــایــان مــی پــذیـــرد ، و هـــر چـــه را انتظـــار مــی کشیـــدی ، خـــواهـــد رسیـــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خونواده ی بیماری و دارم که دکتر بهشون میگه خطر رفع شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏ انسـ‏‏ـان بـ‏‏ـا نفسـ‏‏ـی کـ‏‏ـه مـ‏‏ـی کشـ‏‏ـد قـ‏‏ـدمـ‏‏ـی بـ‏‏ـه سـ‏‏ـوی مـ‏‏ـرگ مـ‏‏ـی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جلال، رحمانی ، در کمال، سبحانی نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی نه کَس به تو ماند و نه به کَس مانی پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر دشمنت دست يافتى ، بخشيدن او را شكرانه پيروزى قرار ده. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان قـــــــــوی دردهای خود را  مانند کفشهای پاشنه بلند می پوشند! مهــم نیست چقـــــدر اذیت می شوند شما فقــــــط زیبایی آنهـا را می توانید بینیــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی که هیچ وقت نگی متاسفم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عشق مترسک به کلاغ.... مرگ یک مزرعه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی همه اش مار بود پس پله هایش کجاست؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدسخته دست سردتوتودسته یکی دیگه بزاری که بهش هیچ حسی نداری.تافقط به یاربیمعرفتت ثابت کنی منم میتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هائی که سخت می شوند ... ، لال می شوند ... ، ساکن می شوند ... ، مثل ِ دیوار ... ، این ها نمی افتند ... ، فرو می ریزند ... مثل ِ دیوار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت به قلاب ماهيگيري گير كنه كه فقط براي تفريح اومده ماهيگيري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ! مثل مَردی که رفیقش نامرده . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر چند وقت یکبار به من یاد آوری کن: نامحرم نامحرم است! چه در دنیای مجازی چه در دنیای حقیقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا مانده است  چیزی در جایی که دیگر هیچگاه هیچ چیز جایش را نمیگیرد نه موی سیاه و نه دندان های سفید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعه یعنی انقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس خیانت میکنم!عشق یعنی همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏ هـــر چیـــز کـــه شمـــردنــی اســـتــ پــایــان مــی پــذیـــرد ، و هـــر چـــه را انتظـــار مــی کشیـــدی ، خـــواهـــد رسیـــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خونواده ی بیماری و دارم که دکتر بهشون میگه خطر رفع شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ‏ انسـ‏‏ـان بـ‏‏ـا نفسـ‏‏ـی کـ‏‏ـه مـ‏‏ـی کشـ‏‏ـد قـ‏‏ـدمـ‏‏ـی بـ‏‏ـه سـ‏‏ـوی مـ‏‏ـرگ مـ‏‏ـی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جلال، رحمانی ، در کمال، سبحانی نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی نه کَس به تو ماند و نه به کَس مانی پیداست که در میان جانی، بلکه زنده به چیزی است که تو آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بر دشمنت دست يافتى ، بخشيدن او را شكرانه پيروزى قرار ده. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان قـــــــــوی دردهای خود را  مانند کفشهای پاشنه بلند می پوشند! مهــم نیست چقـــــدر اذیت می شوند شما فقــــــط زیبایی آنهـا را می توانید بینیــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی که هیچ وقت نگی متاسفم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عشق مترسک به کلاغ.... مرگ یک مزرعه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی همه اش مار بود پس پله هایش کجاست؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدسخته دست سردتوتودسته یکی دیگه بزاری که بهش هیچ حسی نداری.تافقط به یاربیمعرفتت ثابت کنی منم میتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هائی که سخت می شوند ... ، لال می شوند ... ، ساکن می شوند ... ، مثل ِ دیوار ... ، این ها نمی افتند ... ، فرو می ریزند ... مثل ِ دیوار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دلت به قلاب ماهيگيري گير كنه كه فقط براي تفريح اومده ماهيگيري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ! مثل مَردی که رفیقش نامرده . . .