بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به امید خودت نه بنده های بی خودت :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان! قصه من به سر رسید... سوار شو! تو را هم تا خانه ات می رسانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ادمی از عشق گفتن هنوز خیلی زود است  میفهمی؟  خیلی زود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او بگویید : خیالش راحت ! شادیش را اشک می ریزم ... لازم نیست بلندتر بخندد.... خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انكه دايم هوس سوختن ما ميكرد.... كاش مي امدو از دور تماشا ميكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى ارزش ترين دانش ، دانشى است كه بر سر زبان است ، و برترين علم ، علمى است كه در اعضا و جوارح آشكار است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز نه، اما سر انجام همه چیز درست خواهد شد... . پس جوری زندگی کن که اون روز افسوس نخوری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم ... هوس شیطنت میکند ؛ از همان شیطنت هایی که ... این حرف تو پشت آن باشد : مگه دستم بهت نرسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر کسی که می رفت خاطره هاشم با خودش جمع می کرد می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یک نفر بود به من میگفت:همه آن من از آن تو باشد وقتی که دلت میگیرد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺎﻧﻌﻢ … ! ﺍﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ …! ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ …! ﻗﺮﺑوﻥ ﺩل خودم ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یکی عمر دو روزه ما ارزش غم نداره  باخته کسی که هر روز غم روی غم میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا خیلی خوشم اومد از این دیالوگ سریال دودکش: وقتی به آدم بگن احمق میگه مهم نیس فحش دادن دیگه بذا فحش بدن... اما وقتی احمق فرضش کنن خیلی بش بر میخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا توبچگی تو خونه فوتبال بازی میکردن یادش بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدال ِ شجاعت ... یا نشان ِ لیاقت ... یا شهرت ... ، به این سختی ها هم نیست ... ، گاهی یک مرد ... به جای ِ یک رژ ِ لب روی ِ یک جعبه ی ِ عطر ... بیشتر افتخار می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ضرس قاطع میگم که: خدا اینجاست و حواسش به ماست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به امید خودت نه بنده های بی خودت :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان! قصه من به سر رسید... سوار شو! تو را هم تا خانه ات می رسانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ادمی از عشق گفتن هنوز خیلی زود است  میفهمی؟  خیلی زود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او بگویید : خیالش راحت ! شادیش را اشک می ریزم ... لازم نیست بلندتر بخندد.... خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انكه دايم هوس سوختن ما ميكرد.... كاش مي امدو از دور تماشا ميكرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى ارزش ترين دانش ، دانشى است كه بر سر زبان است ، و برترين علم ، علمى است كه در اعضا و جوارح آشكار است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز نه، اما سر انجام همه چیز درست خواهد شد... . پس جوری زندگی کن که اون روز افسوس نخوری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم ... هوس شیطنت میکند ؛ از همان شیطنت هایی که ... این حرف تو پشت آن باشد : مگه دستم بهت نرسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر کسی که می رفت خاطره هاشم با خودش جمع می کرد می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یک نفر بود به من میگفت:همه آن من از آن تو باشد وقتی که دلت میگیرد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺎﻧﻌﻢ … ! ﺍﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ …! ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ …! ﻗﺮﺑوﻥ ﺩل خودم ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یکی عمر دو روزه ما ارزش غم نداره  باخته کسی که هر روز غم روی غم میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا خیلی خوشم اومد از این دیالوگ سریال دودکش: وقتی به آدم بگن احمق میگه مهم نیس فحش دادن دیگه بذا فحش بدن... اما وقتی احمق فرضش کنن خیلی بش بر میخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا توبچگی تو خونه فوتبال بازی میکردن یادش بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدال ِ شجاعت ... یا نشان ِ لیاقت ... یا شهرت ... ، به این سختی ها هم نیست ... ، گاهی یک مرد ... به جای ِ یک رژ ِ لب روی ِ یک جعبه ی ِ عطر ... بیشتر افتخار می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ضرس قاطع میگم که: خدا اینجاست و حواسش به ماست