بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ هــنگــامــی کــه تــو زنــدگــی را پشــت ســر میگــذاری و مــرگ بــه تــو روی مــی آورد ، پــس دیــدار بــا مــرگ چــه زود خــواهــد بــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مردی مرد بمون اگه نیستی نامردی نکن....اگه تنهایی تنها بمون اگه نیستی تنهاش نذار....اگه نجیبی نجابت کن اگه نیستی هرزگی نکن....اگه عاشقی عاشق بمون اگه نیستی حرمت عشقو نشکن ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترا تو زندگیمون فقط دنبال یه مرد می دوییم اونم پسرمونِ... موقعی که داره راه رفتن یاد میگیره! بعله، در این حد خاصیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرتنها کسیه که میتونی براش نازکنی،سرش دادوبیداد راه بندازی وباهاش قهرکنی اما با اینکه تو مقصربودی بازم بایه بشقاب غذابا لبخند میاد ومیگه بامن قهری باغذا که قهرنیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن بَرایِ بودَن و نَبودَنِ تو تَلاش نِمیکُنَم  مَن بَرایِ ببودَنِ خودَم تَلاش میکُنَم  چِـ با تو چِـ بی تو  مَن هَمین یِـ فُرصَت و بَرایِ زِندِگی دارَم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی دلم میخواھد دمپایی ھایم را مانند کودکیم تا بہ تا بپوشم...تا ببینم ھنوز کسی حواسش بہ من ھست یا نہ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب رابطه ها به این دلیل شکست میخورند که: وقت بسیاری را بجای لذت بردن از همراهی یکدیگر، صرف خاطرنشان کردن اشتباهات همدیگر میکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... تو را هم کسی بغل میکند ... که اینقدر ارامی ... ما رو یادت رفته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ناله کندازمن من ناله کنم ازدل یارب قضاوت کن دیوانه منم یادل؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و تـرس هایـم، لب پرتگاه ایستاده ام.. میدانم دستـــــــم را نمیگیری.. فقط محض رضای خدا.. پرتــــــم نکــن…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيهوده سوختم ... درست مثل يك سيگار روشن وسط لبهاي يه بچه خوشگل كه سيگاري نيست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاآسمانت چ مزه ایست؟!من ک فقط زمین خوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم هَــــــــــمه چــــــــــیزمو اَز دست بدم جُز مــــــــــادَرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اعدامی ک جرم رفیقشو گردن گرفت، بالای چوبه دار ازش پرسیدن حرف اخر؟ گفت ب رفیقم بگید ازین بیشتر از دستم بر نیومد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این پس باهشون سرد میشم وقتی باهشون گرم بودم سوزاندند مرا ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ هــنگــامــی کــه تــو زنــدگــی را پشــت ســر میگــذاری و مــرگ بــه تــو روی مــی آورد ، پــس دیــدار بــا مــرگ چــه زود خــواهــد بــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مردی مرد بمون اگه نیستی نامردی نکن....اگه تنهایی تنها بمون اگه نیستی تنهاش نذار....اگه نجیبی نجابت کن اگه نیستی هرزگی نکن....اگه عاشقی عاشق بمون اگه نیستی حرمت عشقو نشکن ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترا تو زندگیمون فقط دنبال یه مرد می دوییم اونم پسرمونِ... موقعی که داره راه رفتن یاد میگیره! بعله، در این حد خاصیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرتنها کسیه که میتونی براش نازکنی،سرش دادوبیداد راه بندازی وباهاش قهرکنی اما با اینکه تو مقصربودی بازم بایه بشقاب غذابا لبخند میاد ومیگه بامن قهری باغذا که قهرنیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن بَرایِ بودَن و نَبودَنِ تو تَلاش نِمیکُنَم  مَن بَرایِ ببودَنِ خودَم تَلاش میکُنَم  چِـ با تو چِـ بی تو  مَن هَمین یِـ فُرصَت و بَرایِ زِندِگی دارَم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی دلم میخواھد دمپایی ھایم را مانند کودکیم تا بہ تا بپوشم...تا ببینم ھنوز کسی حواسش بہ من ھست یا نہ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب رابطه ها به این دلیل شکست میخورند که: وقت بسیاری را بجای لذت بردن از همراهی یکدیگر، صرف خاطرنشان کردن اشتباهات همدیگر میکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... تو را هم کسی بغل میکند ... که اینقدر ارامی ... ما رو یادت رفته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ناله کندازمن من ناله کنم ازدل یارب قضاوت کن دیوانه منم یادل؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و تـرس هایـم، لب پرتگاه ایستاده ام.. میدانم دستـــــــم را نمیگیری.. فقط محض رضای خدا.. پرتــــــم نکــن…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيهوده سوختم ... درست مثل يك سيگار روشن وسط لبهاي يه بچه خوشگل كه سيگاري نيست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاآسمانت چ مزه ایست؟!من ک فقط زمین خوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم هَــــــــــمه چــــــــــیزمو اَز دست بدم جُز مــــــــــادَرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اعدامی ک جرم رفیقشو گردن گرفت، بالای چوبه دار ازش پرسیدن حرف اخر؟ گفت ب رفیقم بگید ازین بیشتر از دستم بر نیومد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این پس باهشون سرد میشم وقتی باهشون گرم بودم سوزاندند مرا ...