بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ... گفتنش برای تو چه آسان بود ونمیدانستم... مثل همه دروغهایت... ولی کاش میدانستی که همین جمله ساده... تمام زندگی من بود... دروغ تو... تمام زندگی ام را به آتش کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنـچــه گــريــزي نيـســت ، گـريـخـتــن از آنـچـــه تـغـيـيــر نـمــي پــذيـرد ، روي بــرگــردانـدن مـثـــل... آن بــرگ افتــاده را دوبــاره بـه درخـت وصــل كــردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها کم رنگشان را بیشتر میپسندم،آبی کمرنگ، زرد کمرنگ، سبزکمرنگ. هرکس را پر رنگ کردم هول برش داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيايادشونه دهنمون روميگرفتيم جلو پنكه ميگفتيم آ آ آ آ آ لامصب آهنگش ازصداي گيتارم قشنگتربود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه لذتش مى رود و كيفر آن مى ماند ، و عملى كه رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است! امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش امانت دار خوبی نبودم ، دلی که داده بودی شکست... سلامتیه هرچی دلشکسته یکیش خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند ، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سرم ادم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقهای پرتقالی کاردستم می دهند صندلیهای خیالی کاردستم می دهند من واین چشمان زیبا ای خدایاشاهدی دختران این حوالی کاردستم می دهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد آتش عشقت چنان از زندگی سیرم بکرد آرزوی مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ها را رها کن!!! دوری و دوستی کدام است؟؟؟ فاصله هایند که عشق را می بلعند... من اگر نباشم...! دیگری جایم را پر می کند... به همین سادگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد کردن دیگران نه خرجی دارد و نه زحمتی  یک لبخند کافی ست. تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه وقتی میخواد بره عروسی در به در دنبال یکی بگرده که کراواتشو براش گره بزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدن بعضیا حرام نیست جزء واجباته واجبه که هر چه زودتر ببوسیشون و... بذاریشون کنار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرفه ها!!! آرزوت رسیدن به اون باشه.... اونوقت اون واسه آرزوهاش رسیدن به خوش گذرونی و مال دنیا.... ازت بگذره بگه مجبورم بعد آرزوت بشه خوشبختیش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همان کهنه شرابیست که هرچه بیشتر بماند مستیش بیشتر می شود . تقدیم به کهنه ترین شراب زندگیم از طرف مست ترین دوست دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن... کجاست مادر کجاست گهواره من؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ... گفتنش برای تو چه آسان بود ونمیدانستم... مثل همه دروغهایت... ولی کاش میدانستی که همین جمله ساده... تمام زندگی من بود... دروغ تو... تمام زندگی ام را به آتش کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنـچــه گــريــزي نيـســت ، گـريـخـتــن از آنـچـــه تـغـيـيــر نـمــي پــذيـرد ، روي بــرگــردانـدن مـثـــل... آن بــرگ افتــاده را دوبــاره بـه درخـت وصــل كــردن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها کم رنگشان را بیشتر میپسندم،آبی کمرنگ، زرد کمرنگ، سبزکمرنگ. هرکس را پر رنگ کردم هول برش داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيايادشونه دهنمون روميگرفتيم جلو پنكه ميگفتيم آ آ آ آ آ لامصب آهنگش ازصداي گيتارم قشنگتربود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه لذتش مى رود و كيفر آن مى ماند ، و عملى كه رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است! امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش امانت دار خوبی نبودم ، دلی که داده بودی شکست... سلامتیه هرچی دلشکسته یکیش خودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند ، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سرم ادم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقهای پرتقالی کاردستم می دهند صندلیهای خیالی کاردستم می دهند من واین چشمان زیبا ای خدایاشاهدی دختران این حوالی کاردستم می دهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد آتش عشقت چنان از زندگی سیرم بکرد آرزوی مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ها را رها کن!!! دوری و دوستی کدام است؟؟؟ فاصله هایند که عشق را می بلعند... من اگر نباشم...! دیگری جایم را پر می کند... به همین سادگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد کردن دیگران نه خرجی دارد و نه زحمتی  یک لبخند کافی ست. تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه وقتی میخواد بره عروسی در به در دنبال یکی بگرده که کراواتشو براش گره بزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدن بعضیا حرام نیست جزء واجباته واجبه که هر چه زودتر ببوسیشون و... بذاریشون کنار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرفه ها!!! آرزوت رسیدن به اون باشه.... اونوقت اون واسه آرزوهاش رسیدن به خوش گذرونی و مال دنیا.... ازت بگذره بگه مجبورم بعد آرزوت بشه خوشبختیش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همان کهنه شرابیست که هرچه بیشتر بماند مستیش بیشتر می شود . تقدیم به کهنه ترین شراب زندگیم از طرف مست ترین دوست دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه برای گریه کردن... کجاست مادر کجاست گهواره من؟؟؟؟