بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ﺁﺩﻣـــﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐــﻪ ﺧــﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﻤـﻮﻥ ﺑــﺮﺍﯼ ﻃــﺮﻑ ﺑﯿــﺶ ﺍﺯ ﺣـــــــﺪ ﺷــﺪ .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیارند کسانی که چیزهایی می خرند که به آن ها نیازی ندارند ، ،،،،،،با پولی که واقعا ندارند، برای تحت تاثیر قرار دادن کسانی که هیچ علاقه ای به آنها ندارند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی کنار دریا باشی وخاطره یک خیابان ازدلت بیرون نرود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مثل مشروبِ... زیاد که بشه طرفت بالا میاره! ✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچوقت نميفهمي يه نفر و چقدردوست داري تا زماني که شروع نکنه از دوست داشتن يکي ديگه باهات حرف بزنه ... اگه داغون شدي بدون دلت گيره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتـــــــی اونایــــــــی کـــــــه هیــــــچ وقــــــــت سختــــــی مـــــرد بــــــــودن رو بــــــا راحتـــــی نامـــــــرد بـــــــودن عـــــــوض نمیکننــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست که ادم به خودش میگه چی فک می کردم و چی شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ی ما پُر از پنجره است اما هر پنجره ای پنجره فولاد نمی شود... [السلام ُ علیک یا علی بن موسی الرضا (علیه السلام) ]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـــدگیــه یــــک مــــَرد... مــُخـــدری هســت بنـــام زن... نـــبودنــش... دوریـــش... خـــُماری می آورد… آب میـــکـــُند اُبُهـــت مــــَرد را… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را جا به جا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده... برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم... و به حرف راست که میرسیم... میشود به جان تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرخوب است انسان عبادت کارخیر انجام می دهد بگوید کاری نکرده ام .اما کار نیک و خوبی که از دیگران دید بگوید :چه کار بزرگی انجام داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بسته به سکه های قلکم بودیم/دنبال بهانه های کوچک بودیم/رویای بزرگ شدن خوب نبود/ای کاش تمام عمر کودک بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ؟! بعضی هارا هرچه بخوانی ... خسته نمیشوی! بعضی هارا هرچه گوش دهی ... عادت نمی شوند! بعضی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکر اند و دست نخورده! دیده ای؟ شنیده ای؟ بعضی ها بی نهایت اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کرده ای مــــادر .... پشت این قلب عاشق ٫ فرزندت آرام آرام جـــان میسپارد و تو فرامـــوش کردنت را به او نیاموخته بـــودی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادم برس ای اشک  دلم خیلی گرفته  نپرس از دوریه کی نپرس از چی گرفته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ﺁﺩﻣـــﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐــﻪ ﺧــﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﻤـﻮﻥ ﺑــﺮﺍﯼ ﻃــﺮﻑ ﺑﯿــﺶ ﺍﺯ ﺣـــــــﺪ ﺷــﺪ .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیارند کسانی که چیزهایی می خرند که به آن ها نیازی ندارند ، ،،،،،،با پولی که واقعا ندارند، برای تحت تاثیر قرار دادن کسانی که هیچ علاقه ای به آنها ندارند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی کنار دریا باشی وخاطره یک خیابان ازدلت بیرون نرود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت مثل مشروبِ... زیاد که بشه طرفت بالا میاره! ✗ مــیدونـــــی چــــی مــــیگم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچوقت نميفهمي يه نفر و چقدردوست داري تا زماني که شروع نکنه از دوست داشتن يکي ديگه باهات حرف بزنه ... اگه داغون شدي بدون دلت گيره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتـــــــی اونایــــــــی کـــــــه هیــــــچ وقــــــــت سختــــــی مـــــرد بــــــــودن رو بــــــا راحتـــــی نامـــــــرد بـــــــودن عـــــــوض نمیکننــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست که ادم به خودش میگه چی فک می کردم و چی شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ی ما پُر از پنجره است اما هر پنجره ای پنجره فولاد نمی شود... [السلام ُ علیک یا علی بن موسی الرضا (علیه السلام) ]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـــدگیــه یــــک مــــَرد... مــُخـــدری هســت بنـــام زن... نـــبودنــش... دوریـــش... خـــُماری می آورد… آب میـــکـــُند اُبُهـــت مــــَرد را… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد دمپایی هایم را جا به جا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده... برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم... و به حرف راست که میرسیم... میشود به جان تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرخوب است انسان عبادت کارخیر انجام می دهد بگوید کاری نکرده ام .اما کار نیک و خوبی که از دیگران دید بگوید :چه کار بزرگی انجام داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بسته به سکه های قلکم بودیم/دنبال بهانه های کوچک بودیم/رویای بزرگ شدن خوب نبود/ای کاش تمام عمر کودک بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ؟! بعضی هارا هرچه بخوانی ... خسته نمیشوی! بعضی هارا هرچه گوش دهی ... عادت نمی شوند! بعضی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکر اند و دست نخورده! دیده ای؟ شنیده ای؟ بعضی ها بی نهایت اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کرده ای مــــادر .... پشت این قلب عاشق ٫ فرزندت آرام آرام جـــان میسپارد و تو فرامـــوش کردنت را به او نیاموخته بـــودی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادم برس ای اشک  دلم خیلی گرفته  نپرس از دوریه کی نپرس از چی گرفته