بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر ز ازردن من مردن من هست مقصود  مردمو ازار نکش بهر ازردن من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ما چکیدہ سہ اصل است: خندہ ھائی ک محو میشود، اشکہائی ک خشک میشود و خاطرہ ھائی ک میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نسل ماسه نیستم که به نسیمی یا خرده موجی ردپای عزیزانم را از ذهنم پاک کنم، من از نسل صدفم کوچکترین یادشان را به مرواریدی گرانبها مبدل میسازم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من چه جنونی ، چه نیازی ، چه غمی ست؟ " مهدی اخوان ثالث "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این روزا برای آدم بدای قصه ها هم دعا کنید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن را دوست ندارم فقط به خاطر اشک های مادرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.  (حضرت علی علیه‌السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند گنجشکی که در زمستان خدا بر زیر چراغ خیابان پناه گرفته و منتظر تمام شدن باران است ، من هم انتظار پایان یافتن امتحانات خدا را میکشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز ممکن است خوب نباشداما مطمئنایک چیز خوب دز هرروز وجود دارد........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز گریه کردم!!باز به هوای باتو بودن گریه کردم!!باز شکوه کردم!!باز از دوری تو شکوه کردم!! من که چنین مشتاق توام,,تو بگوکه در این دیار بی وفا مشتاق کیستی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خوار كند ، دانش را از او دور سازد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندك  امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... تقــدیم به تــو که یــادی از مــن کــردی.s ........ دوریـــتــــ آزارم نمیـــدهد ............... ایـــن جـــــــای خــــالـــــیِ تـــوســــتــــــ  ................... کــه آزارم میــــــــدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر چه فایده دارد که مدام نگران اینده باشید ودایم حسرت گذشته را بخورید پس چه کسی دل به حاله (حال) بسوزاند؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر ز ازردن من مردن من هست مقصود  مردمو ازار نکش بهر ازردن من.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ما چکیدہ سہ اصل است: خندہ ھائی ک محو میشود، اشکہائی ک خشک میشود و خاطرہ ھائی ک میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نسل ماسه نیستم که به نسیمی یا خرده موجی ردپای عزیزانم را از ذهنم پاک کنم، من از نسل صدفم کوچکترین یادشان را به مرواریدی گرانبها مبدل میسازم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من چه جنونی ، چه نیازی ، چه غمی ست؟ " مهدی اخوان ثالث "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این روزا برای آدم بدای قصه ها هم دعا کنید ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن را دوست ندارم فقط به خاطر اشک های مادرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.  (حضرت علی علیه‌السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند گنجشکی که در زمستان خدا بر زیر چراغ خیابان پناه گرفته و منتظر تمام شدن باران است ، من هم انتظار پایان یافتن امتحانات خدا را میکشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز ممکن است خوب نباشداما مطمئنایک چیز خوب دز هرروز وجود دارد........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز گریه کردم!!باز به هوای باتو بودن گریه کردم!!باز شکوه کردم!!باز از دوری تو شکوه کردم!! من که چنین مشتاق توام,,تو بگوکه در این دیار بی وفا مشتاق کیستی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خوار كند ، دانش را از او دور سازد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندك  امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... تقــدیم به تــو که یــادی از مــن کــردی.s ........ دوریـــتــــ آزارم نمیـــدهد ............... ایـــن جـــــــای خــــالـــــیِ تـــوســــتــــــ  ................... کــه آزارم میــــــــدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر چه فایده دارد که مدام نگران اینده باشید ودایم حسرت گذشته را بخورید پس چه کسی دل به حاله (حال) بسوزاند؟