بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↯خــــــــــوزستــــــــــان↯ دَر خــــــــــاکِ بی توجهــــــــــی،مَدفــــــــــون شد ⇦وَطَنــــــــــم⇨ تو آســــــــــوده بــــــــــاش.....√√√√√√√√

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه میرود...کمی از مارا با خود میبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاتکلیفـــم مـثل کتـاب فـراموش شــده ای که روی نـیمکت یک پارک سـوت و کور بـادِ دیـوانه نـخوانده ورقش میـزند هـــــر ورقـــــش بــیت بــیت غــزلش قـصــه ی غصــه ی مـن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه هميشگي گريست... بگذار بگريد و بداند هرانچه خواست....هميشه نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت برستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی باز آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که میشود به سادگی صرف کرد ، عمر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ............... ور نه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه،خوشبختی مشترک همه ی بی ستاره هاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هیاهوی زندگی صدای شکستن قلبهایی که اطرافمان هستند را نمیشنویم.شاید وقایع زندگیمان تاوان شکستن همین قلبها باشد.بیشتر حواسمان باشد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها با مردي ازدواج مي کنم که عتيقه شناس باشد؛ تا هرچه پيرتر شدم براي او عزيزتر باشم.((آگاتا كريستي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکـوت همان دروغ است کمـی شیکتر روشنفکـرانه تر وبامسئولیت کمتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تا لباس را سیاه نبیننـב باور نمیڪننـב چیزے را از בست בاבه اے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای مادرخود را درخیابان گم کرده بود و با اضطراب به عابران نگاه می کرد در این موقع چشمش به پلیسی افتاد سریع نزد او رفت و گفت ببخشید آقا شما خانمی را بدون من ندیدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو بدون! برای آدم نابینا،شیشه والماس فرقی نداره. پس اگرکسی قدرتو ندونست فکرنکن توشیشه ای! حتمأ اون نابیناست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس ن: نباشی ف: فرار میکنم از س: سکوت شب... حال فهمیدی چرا نفس خطابت میکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.  خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↯خــــــــــوزستــــــــــان↯ دَر خــــــــــاکِ بی توجهــــــــــی،مَدفــــــــــون شد ⇦وَطَنــــــــــم⇨ تو آســــــــــوده بــــــــــاش.....√√√√√√√√

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه میرود...کمی از مارا با خود میبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاتکلیفـــم مـثل کتـاب فـراموش شــده ای که روی نـیمکت یک پارک سـوت و کور بـادِ دیـوانه نـخوانده ورقش میـزند هـــــر ورقـــــش بــیت بــیت غــزلش قـصــه ی غصــه ی مـن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه هميشگي گريست... بگذار بگريد و بداند هرانچه خواست....هميشه نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت برستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی باز آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که میشود به سادگی صرف کرد ، عمر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است ............... ور نه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه،خوشبختی مشترک همه ی بی ستاره هاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هیاهوی زندگی صدای شکستن قلبهایی که اطرافمان هستند را نمیشنویم.شاید وقایع زندگیمان تاوان شکستن همین قلبها باشد.بیشتر حواسمان باشد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها با مردي ازدواج مي کنم که عتيقه شناس باشد؛ تا هرچه پيرتر شدم براي او عزيزتر باشم.((آگاتا كريستي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکـوت همان دروغ است کمـی شیکتر روشنفکـرانه تر وبامسئولیت کمتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تا لباس را سیاه نبیننـב باور نمیڪننـב چیزے را از בست בاבه اے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ای مادرخود را درخیابان گم کرده بود و با اضطراب به عابران نگاه می کرد در این موقع چشمش به پلیسی افتاد سریع نزد او رفت و گفت ببخشید آقا شما خانمی را بدون من ندیدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو بدون! برای آدم نابینا،شیشه والماس فرقی نداره. پس اگرکسی قدرتو ندونست فکرنکن توشیشه ای! حتمأ اون نابیناست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس ن: نباشی ف: فرار میکنم از س: سکوت شب... حال فهمیدی چرا نفس خطابت میکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند.  خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.