بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت نداريد که با نيروي خود مشکل ها را در هم بشکنيد لااقل مرد باشيد که در برابر حوادث بايستيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهدا کجا و ما کجا...  آنها بسوی معبود و ما بسوی معشوق... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گذر عمر!! نگاه کن... آره رد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفر بهمون خیانــــــــت کنه ازش متنفر میشیم ... امـــــــــــــــا .... اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیـــــــــــانت کنه ٫ عاشــــــقش میشیم ..... خـــیلی جــالبه ....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمــا میخ دارن … گیر میکنی بهشون … نخ کش میشی … به زور باید جداتــ کنن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو !!! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند،حالا تو هر روز هی بگو : ما… ما… ما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از آدمایی که تو خانۀ سالمندان هستن بپرسی می بینی که بابتِ کارایی که کردن پشیمون نیستن ! بابتِ کارایی که نکردن پشیمونن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت هم خشکسالیست!! این را دیشب از ترکهای کف پای مادرم فمیدم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد...برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردوبی صداشکست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم" تنگ شده... واسه روزایی ک "دلم" برای چیزی تنگ نمیشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن زندگی آدم گاهی لنگ می شود... لنگ کمی دلگرمی ... فقط کمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر رفقایی ک دعا داشتن،ادعا نداشتن نیایش داشتن،نمایش نداشتن صفا داشتن،ریا نداشتن محبت داشتن،منت نداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی همه میگن ولش کن بذا راحت باشه.ولی وقتی میخندی همه میگن چی شده بگو ماهم بخندیم!!!... شریک گریه هاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهــــان تنهــــاییم آب می افتـــــد برای یـــک قطــــره بودنتـــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دوست کاری میکنه که دلت بدجوری واسه دشمنت تنگ میشه ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت نداريد که با نيروي خود مشکل ها را در هم بشکنيد لااقل مرد باشيد که در برابر حوادث بايستيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهدا کجا و ما کجا...  آنها بسوی معبود و ما بسوی معشوق... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گذر عمر!! نگاه کن... آره رد شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفر بهمون خیانــــــــت کنه ازش متنفر میشیم ... امـــــــــــــــا .... اگه یه نفر به خاطر ما به یه نفر دیگه خیـــــــــــانت کنه ٫ عاشــــــقش میشیم ..... خـــیلی جــالبه ....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمــا میخ دارن … گیر میکنی بهشون … نخ کش میشی … به زور باید جداتــ کنن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو !!! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند،حالا تو هر روز هی بگو : ما… ما… ما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از آدمایی که تو خانۀ سالمندان هستن بپرسی می بینی که بابتِ کارایی که کردن پشیمون نیستن ! بابتِ کارایی که نکردن پشیمونن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت هم خشکسالیست!! این را دیشب از ترکهای کف پای مادرم فمیدم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد...برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردوبی صداشکست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دلم" تنگ شده... واسه روزایی ک "دلم" برای چیزی تنگ نمیشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن زندگی آدم گاهی لنگ می شود... لنگ کمی دلگرمی ... فقط کمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس میکنم گم شده ام . . . امّا تلخ تر اینکه ، کسی دنبالم هم نمی گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر رفقایی ک دعا داشتن،ادعا نداشتن نیایش داشتن،نمایش نداشتن صفا داشتن،ریا نداشتن محبت داشتن،منت نداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گریه میکنی همه میگن ولش کن بذا راحت باشه.ولی وقتی میخندی همه میگن چی شده بگو ماهم بخندیم!!!... شریک گریه هاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهــــان تنهــــاییم آب می افتـــــد برای یـــک قطــــره بودنتـــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دوست کاری میکنه که دلت بدجوری واسه دشمنت تنگ میشه ...!