بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــــــلامتی اونایی که ... یه موی گندیده عشقشون رو به کــل دنیـــــــــــــــا نمیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ *ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ* ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺒﺮﺩ... خدا ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنــوا بـــاش وقتــی همـــه از محـــال بـــودن آرزوهـــایــت سخــن مــی گــوینــد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم پیدا میشه بعضی از مخاطبای خاصی ک از بس واسه طرف مقابلش دردسر تراشی میکنه ک؛ تو رکورد گینس در قسمت دردسرها میتونه اسمشوب ثبت برسونه.بله این جوریاس... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کســی در انجــام کــاری کــه مــردم خــوش نــدارنــد شتــاب کنــد ، آنچــه کــه نمــی داننــد دربــاره او خــواهنــد گفــت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ بهتــریــن بــی نیــازی ، تــرک آرزوهــاســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ردپاي محبت و عشق خويش رادرقلب کسي باقي بگذاري بيشترازحاضرين،حاضري! حتي اگرغايب باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا به چند همسری اعتقاد داشت همراه آدم چند حـوا خلق ميکرد نه فقـط يکی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کنید که آدمها عوض میشوند وگاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند....... باید بیاموزیم که این را بپذیریم ....... مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه اندازه ی همه" نه " هایی که باید میگفتم و نگفتم ... امروز باید بگم غلط کردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كدامين گناه از بهشت آغوشت رانده شدم?من كه حتي وسوسه سيب هم نداشتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که خنده شوخیو لوس بازیاش فقط واسه عشقشه با پسر غریبه شوخی نمیکنه نمیخنده...میدونه عشقش اذیت منیشه با این کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه جایی میرسی که از تنهایی خدارو شکر می کنی!! باور کنین تنهایی بهتر از وابستگی هست که اخرش دل خودتو میشکونه!! خدارو شکر که تنهاییم  و با خیلی ها نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختہ یکی بہت بگہ ستارہ شو بچینمت/ی کم ک بگذرہ بگہ...دیگہ نیا ببینمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگی من بچه بودم....اما محض اطلاع شما,شما هم واسه ما اسباب بازی ای بیشتر نبودین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــــــلامتی اونایی که ... یه موی گندیده عشقشون رو به کــل دنیـــــــــــــــا نمیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ *ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ* ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺒﺮﺩ... خدا ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنــوا بـــاش وقتــی همـــه از محـــال بـــودن آرزوهـــایــت سخــن مــی گــوینــد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم پیدا میشه بعضی از مخاطبای خاصی ک از بس واسه طرف مقابلش دردسر تراشی میکنه ک؛ تو رکورد گینس در قسمت دردسرها میتونه اسمشوب ثبت برسونه.بله این جوریاس... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ کســی در انجــام کــاری کــه مــردم خــوش نــدارنــد شتــاب کنــد ، آنچــه کــه نمــی داننــد دربــاره او خــواهنــد گفــت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ بهتــریــن بــی نیــازی ، تــرک آرزوهــاســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ردپاي محبت و عشق خويش رادرقلب کسي باقي بگذاري بيشترازحاضرين،حاضري! حتي اگرغايب باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا به چند همسری اعتقاد داشت همراه آدم چند حـوا خلق ميکرد نه فقـط يکی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کنید که آدمها عوض میشوند وگاهی دیگر با زندگی ما سازگار نیستند....... باید بیاموزیم که این را بپذیریم ....... مسیرمان را جدا کنیم و به راه خود ادامه دهیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه اندازه ی همه" نه " هایی که باید میگفتم و نگفتم ... امروز باید بگم غلط کردم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كدامين گناه از بهشت آغوشت رانده شدم?من كه حتي وسوسه سيب هم نداشتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که خنده شوخیو لوس بازیاش فقط واسه عشقشه با پسر غریبه شوخی نمیکنه نمیخنده...میدونه عشقش اذیت منیشه با این کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه جایی میرسی که از تنهایی خدارو شکر می کنی!! باور کنین تنهایی بهتر از وابستگی هست که اخرش دل خودتو میشکونه!! خدارو شکر که تنهاییم  و با خیلی ها نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختہ یکی بہت بگہ ستارہ شو بچینمت/ی کم ک بگذرہ بگہ...دیگہ نیا ببینمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگی من بچه بودم....اما محض اطلاع شما,شما هم واسه ما اسباب بازی ای بیشتر نبودین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید