بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید مِثِ پُشت بالش باشی , سرد که باشی خواستنی تری :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گربه ملوس بودنش یاد بگیرید ن چشم سفیدیش.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق آن گلم که در بیابان عشق پژمرده شد ولی منت باران را نکشــید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایش اینقد که سرمون تو موبایل و لپ تاپه اگه تو قرآن بود الان دو دونگ بهشت مالمون بود :اا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چه حقير است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را ميان ديده و دنيا قرار داده و هيچ نمی بيند جز خطوط باريک دستانش. در خانه نادانی ، آينه ای نيست که روح خود را در آن به تماشا بنشيند ". جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر نگام کرد پرسید:  سر درد داری؟ -آره شبا چشات می سوزه؟ -آره بغض گلوتو میگیره؟ - آره  زیر چشاتم که گود افتاده.. پاشو..پاشو برو سراغ همون که باعثشه...از دست من کاری بر نمیاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم اشکال نداره این میاد خاطرات اون لعنتی پاک میشه... دیدم این شد لعنتی تر.... خاطراتم چند برابر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام اخر امروزم رو مینویسم بسلامتی اونایی که با یک عینک نشستن روی یک صندلی و میخوان یک سوزن رو نخ کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقتت همون گوسفندایی هستن که شبا میشمری تا خوابت ببره نه شب بخیری که من هرشب بهت میگفتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار عیب و دوصد نقص در وجود من است تو با نگاه محبت مرا تماشا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی ، بـایـد از نـگـرانـی وتـردیـد و تـرس دسـت بـرداریـد وایـمان داشـتـه بـاشـید کـه هـمـه چـیـز درسـت خـواهـد شد،نـه آنـگونـه کـه شـما می خـواهـیـد، بـلـکـه آنـگونـه کـه خـیـر درآن اسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی سه گزینه وجود دارد: تـسـلـیـم شـویـد، بـیـخـیـال شـویـد، و یا ًٌٌٌٌَســخـت تــلاش کـنـیـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون رفیقی که چند ساله با من رفاقت داره ....اونوقت بین منو یک ی که دو هفته هست اومده میگه 50.50هستید واسم فرقی ندارید. . . . . . رفاقت تعطیل...!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحبت از پژمردن یک برگ نیست درمیان مردمی با این مصیبت ها صبور صحبت از مرگ محبت ، مرگ عشق ، گفتگو از مرگ انسانیت است ... فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه سلامتی اون کارگر شهرداری که وقتی غذای نذری بهش دادم ، و بهش گفتم چرا نمیخوریش ؟! گفت : میبرم خونه با زن و بچه بخوریم آخه تبرکه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام اما لحظه لحظه ی جان دادنم را دارم تماشا میکنم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید مِثِ پُشت بالش باشی , سرد که باشی خواستنی تری :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گربه ملوس بودنش یاد بگیرید ن چشم سفیدیش.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق آن گلم که در بیابان عشق پژمرده شد ولی منت باران را نکشــید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایش اینقد که سرمون تو موبایل و لپ تاپه اگه تو قرآن بود الان دو دونگ بهشت مالمون بود :اا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چه حقير است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را ميان ديده و دنيا قرار داده و هيچ نمی بيند جز خطوط باريک دستانش. در خانه نادانی ، آينه ای نيست که روح خود را در آن به تماشا بنشيند ". جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر نگام کرد پرسید:  سر درد داری؟ -آره شبا چشات می سوزه؟ -آره بغض گلوتو میگیره؟ - آره  زیر چشاتم که گود افتاده.. پاشو..پاشو برو سراغ همون که باعثشه...از دست من کاری بر نمیاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم اشکال نداره این میاد خاطرات اون لعنتی پاک میشه... دیدم این شد لعنتی تر.... خاطراتم چند برابر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام اخر امروزم رو مینویسم بسلامتی اونایی که با یک عینک نشستن روی یک صندلی و میخوان یک سوزن رو نخ کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقتت همون گوسفندایی هستن که شبا میشمری تا خوابت ببره نه شب بخیری که من هرشب بهت میگفتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار عیب و دوصد نقص در وجود من است تو با نگاه محبت مرا تماشا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی ، بـایـد از نـگـرانـی وتـردیـد و تـرس دسـت بـرداریـد وایـمان داشـتـه بـاشـید کـه هـمـه چـیـز درسـت خـواهـد شد،نـه آنـگونـه کـه شـما می خـواهـیـد، بـلـکـه آنـگونـه کـه خـیـر درآن اسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی سه گزینه وجود دارد: تـسـلـیـم شـویـد، بـیـخـیـال شـویـد، و یا ًٌٌٌٌَســخـت تــلاش کـنـیـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون رفیقی که چند ساله با من رفاقت داره ....اونوقت بین منو یک ی که دو هفته هست اومده میگه 50.50هستید واسم فرقی ندارید. . . . . . رفاقت تعطیل...!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحبت از پژمردن یک برگ نیست درمیان مردمی با این مصیبت ها صبور صحبت از مرگ محبت ، مرگ عشق ، گفتگو از مرگ انسانیت است ... فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه سلامتی اون کارگر شهرداری که وقتی غذای نذری بهش دادم ، و بهش گفتم چرا نمیخوریش ؟! گفت : میبرم خونه با زن و بچه بخوریم آخه تبرکه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام اما لحظه لحظه ی جان دادنم را دارم تماشا میکنم ...