بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در کارنامه سیاه خود چه دارد که آن را لایق اینهمه ستاره کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺳﺮ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﻢ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﺘﯿﻦ ﺩﻟﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ معنی: سر بزار بر روی سینم ای رفیق ای جگر گوشه ام من تا قیامت همراه تو خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺭ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺯﻡ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﺧﻮﻡ ﺍﺯﻧﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﺎﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻨﯽ ﻓﺮﻕ معنی: اگر بدانم که تو از من ناراحتی به خدا خودم را می کشم اینو بدون که تو هیچ فرقی با چشمانم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرد مردی از سخندانی سوال حق و باطل چیست ای نیکوخصال؟ گوش را بگرفت و گفت این باطل است چشم حق است و یقینش حاصل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﺎ.. . . . . . . ﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺑﺪ! ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی ک میگن اونی ک گریه میکنه یه د د داره! اما اونی ک میخنده هزا تا! من میگم اونی ک میخنده هزارتا درد داره ولی اونی ک گریه میکنه ب هزار تا ازدرداش خندیده اما...جلوی یکی شون کم اورده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا میشوی گاهی... دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی... حضور گاه گاهت بازی خورشید با ابر است... که پیدا می شوی گاهی و پنهان می شوی گاهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـاد گـرفـتـیـم حسادت رفـیـــق از رقـابت رقــیـبـا خـطـرنـاک تــــره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه اوج هر فواره سر اغاز پایان ان است!!!.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان بزرگم همیشه میگفت:اگر میخوای خدا رو بخندونی از برنامه هات براش حرف بزن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید حرفی بزنیم که بعدها پشیمون بشیم و دنبال یه حرف دیگه برا جبرانش. سعی کنیم همیشه دنبال بهترینها باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کوچه بن بست ناسزا  نگو.!؟ رنج بن بست بودن برای  کوچه کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه بايد سخنِ درست گفت، در خاموشى خيرى نيست، چنانكه در سخن ناآگاهانه نيز خيرى نخواهد بود. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا شیشه ی جلوی ماشین اینقدر بزرگه ولی اینه عقب کوچیکه!؟ چون گذشته به اندازه ی اینده اهمیت نداره........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبى گفتم به قليانم كه ازجانم چه ميخواهى؟ نوشت باخط دود خود به دردت ميخورم گاهى،تو برمن مينهى اتش كه درد خود كنى تسكين..
من بيچاره ميسوزم تو از حالم چه ميدانى..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در کارنامه سیاه خود چه دارد که آن را لایق اینهمه ستاره کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺳﺮ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﻢ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺳﺘﯿﻦ ﺩﻟﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ معنی: سر بزار بر روی سینم ای رفیق ای جگر گوشه ام من تا قیامت همراه تو خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺭ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺯﻡ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﺧﻮﻡ ﺍﺯﻧﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﺎﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻨﯽ ﻓﺮﻕ معنی: اگر بدانم که تو از من ناراحتی به خدا خودم را می کشم اینو بدون که تو هیچ فرقی با چشمانم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرد مردی از سخندانی سوال حق و باطل چیست ای نیکوخصال؟ گوش را بگرفت و گفت این باطل است چشم حق است و یقینش حاصل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﺎ.. . . . . . . ﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺑﺪ! ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی ک میگن اونی ک گریه میکنه یه د د داره! اما اونی ک میخنده هزا تا! من میگم اونی ک میخنده هزارتا درد داره ولی اونی ک گریه میکنه ب هزار تا ازدرداش خندیده اما...جلوی یکی شون کم اورده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا میشوی گاهی... دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی... حضور گاه گاهت بازی خورشید با ابر است... که پیدا می شوی گاهی و پنهان می شوی گاهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـاد گـرفـتـیـم حسادت رفـیـــق از رقـابت رقــیـبـا خـطـرنـاک تــــره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه اوج هر فواره سر اغاز پایان ان است!!!.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان بزرگم همیشه میگفت:اگر میخوای خدا رو بخندونی از برنامه هات براش حرف بزن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید حرفی بزنیم که بعدها پشیمون بشیم و دنبال یه حرف دیگه برا جبرانش. سعی کنیم همیشه دنبال بهترینها باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کوچه بن بست ناسزا  نگو.!؟ رنج بن بست بودن برای  کوچه کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه بايد سخنِ درست گفت، در خاموشى خيرى نيست، چنانكه در سخن ناآگاهانه نيز خيرى نخواهد بود. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا شیشه ی جلوی ماشین اینقدر بزرگه ولی اینه عقب کوچیکه!؟ چون گذشته به اندازه ی اینده اهمیت نداره........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبى گفتم به قليانم كه ازجانم چه ميخواهى؟ نوشت باخط دود خود به دردت ميخورم گاهى،تو برمن مينهى اتش كه درد خود كنى تسكين..
من بيچاره ميسوزم تو از حالم چه ميدانى..!