بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به عنوان یه دختر... همینجا اعتراف میکنم... بعضی اوقات.. مشکل از ما دختراست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عده هستن که به همه چي رسيدن وميرسن بدون هيچ تلاشي...من وتو هيچ جا نميرسيم اگه سيريش نباشيم...کم نيار...نزار اين دنيا واست شاخ شه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو در قصاب خانه باور خواهد كرد  انكه كه به او غذاي مفت ميداد  استخوان هايش را هم ليس خواهد زد .... بعــــــــــــــــــــله رفيق من  هيچكي الكي واست كاري انجام نميده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توی زندگیم انقد که رفیقم رو دوس دارم، شریک زندگیمم دوس میداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت حس کردی خیلی بدبختی بدون همین لحظه یه جا تو دنیا یه بستنی قیفی از دست یه بچه افتاده رو زمین بدون اینکه حتی یه گاز بهش بزنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوای همه دردها نیكی است ، به شرط آنكه ندانند شما نیكید وگرنه نخواهند گذاشت نیك بمانید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ما محکمه ایست که به ما می گوید... همه را دوست بدار... به همه خوبی کن... واگر دیدی بدی... دل به دریای محبت بزن و بخشش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن حتی اگر بهترین هایت راازدست دادی ءچون این زندگی کردن است که بهترین هایی دیگر برایت می سازد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما... همیشه... به همه ی خواسته هاشون نمی رسن... گاهی وقتا... خواستن... بهتر از... رسیدن به خواسته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند ، و هرگز گمراه نشدم و كسى به وسيله من گمراه نشده است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كه با حق در آويزد نابود مى گردد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــــــﻐـــــــﺯﻡ ﺩﯾــــــﮕــــﻪ ﺟــــــﻮﺍﺏ ﮐـــﻪ ﻧﻤـــــﯿﺪﻩ !ﻫﯿـــــــﭻ ،ﺗــــﺎﺯﻩ ﺳـــــﻮﺍﻟﻢ ﻣﯿـــﭙـــﺮﺳﻪ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغ همه مامان ها.. . . ای بچه ی بد! دیگه دوستت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر به پسرش گفت این 1000 چسب زخم را بفروش تا برایت کفش بخرم، پسر با خود فکر کرد: یعنی باید آرزو کنم 1000 نفر یه جاشون زخم شه تا من کفش بخرم؟ ولش کن همین خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدی که فروشنده های مترو قربون صدقمون میرن و با محبت حرف میزنن ، اگه مخاطب خاصمون میرفت ، الان امید به زندگیمون در حد لالیگا بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به عنوان یه دختر... همینجا اعتراف میکنم... بعضی اوقات.. مشکل از ما دختراست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عده هستن که به همه چي رسيدن وميرسن بدون هيچ تلاشي...من وتو هيچ جا نميرسيم اگه سيريش نباشيم...کم نيار...نزار اين دنيا واست شاخ شه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاو در قصاب خانه باور خواهد كرد  انكه كه به او غذاي مفت ميداد  استخوان هايش را هم ليس خواهد زد .... بعــــــــــــــــــــله رفيق من  هيچكي الكي واست كاري انجام نميده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش توی زندگیم انقد که رفیقم رو دوس دارم، شریک زندگیمم دوس میداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت حس کردی خیلی بدبختی بدون همین لحظه یه جا تو دنیا یه بستنی قیفی از دست یه بچه افتاده رو زمین بدون اینکه حتی یه گاز بهش بزنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوای همه دردها نیكی است ، به شرط آنكه ندانند شما نیكید وگرنه نخواهند گذاشت نیك بمانید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ما محکمه ایست که به ما می گوید... همه را دوست بدار... به همه خوبی کن... واگر دیدی بدی... دل به دریای محبت بزن و بخشش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن حتی اگر بهترین هایت راازدست دادی ءچون این زندگی کردن است که بهترین هایی دیگر برایت می سازد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما... همیشه... به همه ی خواسته هاشون نمی رسن... گاهی وقتا... خواستن... بهتر از... رسیدن به خواسته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند ، و هرگز گمراه نشدم و كسى به وسيله من گمراه نشده است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كه با حق در آويزد نابود مى گردد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــــــﻐـــــــﺯﻡ ﺩﯾــــــﮕــــﻪ ﺟــــــﻮﺍﺏ ﮐـــﻪ ﻧﻤـــــﯿﺪﻩ !ﻫﯿـــــــﭻ ،ﺗــــﺎﺯﻩ ﺳـــــﻮﺍﻟﻢ ﻣﯿـــﭙـــﺮﺳﻪ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین دروغ همه مامان ها.. . . ای بچه ی بد! دیگه دوستت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر به پسرش گفت این 1000 چسب زخم را بفروش تا برایت کفش بخرم، پسر با خود فکر کرد: یعنی باید آرزو کنم 1000 نفر یه جاشون زخم شه تا من کفش بخرم؟ ولش کن همین خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدی که فروشنده های مترو قربون صدقمون میرن و با محبت حرف میزنن ، اگه مخاطب خاصمون میرفت ، الان امید به زندگیمون در حد لالیگا بود...