بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم ... برای تو ... برای خودم ... برای همه مان ... کسی چ میداند ... شاید خدا دسته جمعی نگاهمان کرد ... دعا میکنم برای دلهایمان ... برای چشم هایمان ... برای گریه ها و خنده هایمان ...دعا میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــسانــی کـــــ در ارزوی داشــتــن هــمــســـری بـــــاوفـا هـــسـتـیـــد تـــکـــــ پــــری پــیــشــه کــــنید بــاشـــــد کــــ تـــکـــــ پــــــر گـــیرتــان بــیــایـــد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده شان بوداکنون کره زمین تعریف دیگری داشت! :انیشتین:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اونایی ک ولنتاین امسال منتظرهیچ کادونیستن.مامعمولیا ک خ خاصیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اعتبار هيچ شانه اي اشك نريز ، به اعتبار هيچ اشكي شانه نباش .... آدمي به خودي خود نمي افتد ، از همان سمتي مي افتد كه تكيه كرده است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی به تمام این بی قراری ها می خندی و ساده از کنارشان می گذری این قشنگترین دروغی ست که دیگران برای آرام کردنت به تو می گویند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین خدا با شخصیت ها شناخته نمی شود بلکه شناخت آن با نشانه ها و آیات حق است،پس حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی. امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت هر چی خواستی ازخدافقط بخواه  من خواستم وبه من داد فقطباید صبرکرد  امتحان کن شک نکن بهت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای ابری از قدم زدن میترسم چون ســـــــــــــــــــــــــــایه ام... تنها کسی کی به او اعتماد دارم کنارم نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فــراقــ دوســتــانــ آخــر ز مــا چــیــزیــ نــمــانــد هــر کــهــ رفــتــ از هـستـیــ مــا پــارهــ ایــ بــا خــویــشــ بــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز فلک نام تو را چرخ زدی هر لحظه زمین عشق تو را حرف زدی شیرینی عشق تو چه ها با ما کرد فرهاد به تیشه کوه را چنگ زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه که درو شد، کلاغ هم رفت، بیچاره مترسک احساسش را به کسی سپرده بود که برای نیازش تنهایی اش را پر کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــدایا قـبح گـناه را در نـگاه مـان مـریـز ! مـارا گـرفتار تـوجیه وتـلبیس شیطان مـساز آنـچنان کـه وجـدانـمان مُعطّل بـمانـد و حـقیقت از مـا رو بـگردانـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توجه مان را به چیزی جلب کنیم که ازآن وحشت داریم. بطور قطع همان بلایی راکه از آن می ترسیم،به سرمان می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت فردا… دیر بودن آنست… همین امروز… باید دوستت بدارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیـــاقـــت چـیزیـه کـــ خیلیا ندارن! خــیــــلــیـــا... بیــشتـر مواقـعـم تـنـهـایـی مـا أ بـی لـیـاقـتـی بـقـیس...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم ... برای تو ... برای خودم ... برای همه مان ... کسی چ میداند ... شاید خدا دسته جمعی نگاهمان کرد ... دعا میکنم برای دلهایمان ... برای چشم هایمان ... برای گریه ها و خنده هایمان ...دعا میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــسانــی کـــــ در ارزوی داشــتــن هــمــســـری بـــــاوفـا هـــسـتـیـــد تـــکـــــ پــــری پــیــشــه کــــنید بــاشـــــد کــــ تـــکـــــ پــــــر گـــیرتــان بــیــایـــد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده شان بوداکنون کره زمین تعریف دیگری داشت! :انیشتین:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی اونایی ک ولنتاین امسال منتظرهیچ کادونیستن.مامعمولیا ک خ خاصیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اعتبار هيچ شانه اي اشك نريز ، به اعتبار هيچ اشكي شانه نباش .... آدمي به خودي خود نمي افتد ، از همان سمتي مي افتد كه تكيه كرده است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی به تمام این بی قراری ها می خندی و ساده از کنارشان می گذری این قشنگترین دروغی ست که دیگران برای آرام کردنت به تو می گویند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین خدا با شخصیت ها شناخته نمی شود بلکه شناخت آن با نشانه ها و آیات حق است،پس حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی. امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت هر چی خواستی ازخدافقط بخواه  من خواستم وبه من داد فقطباید صبرکرد  امتحان کن شک نکن بهت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای ابری از قدم زدن میترسم چون ســـــــــــــــــــــــــــایه ام... تنها کسی کی به او اعتماد دارم کنارم نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فــراقــ دوســتــانــ آخــر ز مــا چــیــزیــ نــمــانــد هــر کــهــ رفــتــ از هـستـیــ مــا پــارهــ ایــ بــا خــویــشــ بــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز فلک نام تو را چرخ زدی هر لحظه زمین عشق تو را حرف زدی شیرینی عشق تو چه ها با ما کرد فرهاد به تیشه کوه را چنگ زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه که درو شد، کلاغ هم رفت، بیچاره مترسک احساسش را به کسی سپرده بود که برای نیازش تنهایی اش را پر کرده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــدایا قـبح گـناه را در نـگاه مـان مـریـز ! مـارا گـرفتار تـوجیه وتـلبیس شیطان مـساز آنـچنان کـه وجـدانـمان مُعطّل بـمانـد و حـقیقت از مـا رو بـگردانـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توجه مان را به چیزی جلب کنیم که ازآن وحشت داریم. بطور قطع همان بلایی راکه از آن می ترسیم،به سرمان می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خصلت فردا… دیر بودن آنست… همین امروز… باید دوستت بدارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیـــاقـــت چـیزیـه کـــ خیلیا ندارن! خــیــــلــیـــا... بیــشتـر مواقـعـم تـنـهـایـی مـا أ بـی لـیـاقـتـی بـقـیس...!