بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه مرد ایرانیه که. . . . وقتی زنش بوی قرمه سبزی و پیاز داغ میده بیشتر عاشقش میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه خانوم ایرانیه که. . . . دوست داره حتی قابلمه های تفلون رو با سیم ظرفشویی بسابه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انچه داریم میبخشیم انچه نیازمند انیم دریافت خواهیم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یابن الحسن ای همیشه آفتاب میخواهم با دعایت گل همیشه آفتاب گردان تو باشم... سلامتی و فرجش"صلوات"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشویق بعداز انتقاد مانند درخشیدن افتاب بعداز باران است.. گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر ب سرم چ باشکوه آمده است، شیطان ز وقارم ب ستوه آمده است، خورشید اگر برهنه از کوچه گذشت، تقلید نکن ز پشت کوه آمده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي پس دادم امتحانايي كه جواب مسئلش هيچ جا نيست....... به افتخار تتلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست!توهمان شقایق معروف شعر خوب سهرابی!تا تو هستی زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... سرنوشت مرا خیر بنویس...تقدیری نیک... که هر آنکه تو زود خواهی من دیر نخواهم و هر آنکه تو دیر خواهی من زود نخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی در اغوش خدا غمی نداشت. نزد خدا حسرت بیش و کمی نداشت. دل از خدا برید و در زمین نشست صد بار عاشق شد و دلش شکست. به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود یادش امد یک روز دل خدا را شکسته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  الهی با بهشت چه سازم . با حور چه بازم . مرا دیده ای ده که از هر نظری بهشتی سازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کودکان باشید!نه کینه دارن،نه ریا،نه ترسی از شکست دارن،به خاطر همینه که بیشتر از دیگران به خواسته هاشون میرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ی زمانی دروغگو دشمن خدابود خیلیه ها ‏"دشمن خدا..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برایش میسوزد که روزی خدا تاوان دل شکسته ام را ازش میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قافیه ی باران است ، گر زمستان بشوم و درختان امیدم همه بی برگ شوند، دوستانم همه ازجنس بهارند و به اندازه باران خدا زیبایند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را بنوش نگران فردا نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند  برای بادها

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه مرد ایرانیه که. . . . وقتی زنش بوی قرمه سبزی و پیاز داغ میده بیشتر عاشقش میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه خانوم ایرانیه که. . . . دوست داره حتی قابلمه های تفلون رو با سیم ظرفشویی بسابه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انچه داریم میبخشیم انچه نیازمند انیم دریافت خواهیم کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یابن الحسن ای همیشه آفتاب میخواهم با دعایت گل همیشه آفتاب گردان تو باشم... سلامتی و فرجش"صلوات"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشویق بعداز انتقاد مانند درخشیدن افتاب بعداز باران است.. گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چادر ب سرم چ باشکوه آمده است، شیطان ز وقارم ب ستوه آمده است، خورشید اگر برهنه از کوچه گذشت، تقلید نکن ز پشت کوه آمده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي پس دادم امتحانايي كه جواب مسئلش هيچ جا نيست....... به افتخار تتلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست!توهمان شقایق معروف شعر خوب سهرابی!تا تو هستی زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... سرنوشت مرا خیر بنویس...تقدیری نیک... که هر آنکه تو زود خواهی من دیر نخواهم و هر آنکه تو دیر خواهی من زود نخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی در اغوش خدا غمی نداشت. نزد خدا حسرت بیش و کمی نداشت. دل از خدا برید و در زمین نشست صد بار عاشق شد و دلش شکست. به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود یادش امد یک روز دل خدا را شکسته بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  الهی با بهشت چه سازم . با حور چه بازم . مرا دیده ای ده که از هر نظری بهشتی سازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کودکان باشید!نه کینه دارن،نه ریا،نه ترسی از شکست دارن،به خاطر همینه که بیشتر از دیگران به خواسته هاشون میرسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ی زمانی دروغگو دشمن خدابود خیلیه ها ‏"دشمن خدا..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برایش میسوزد که روزی خدا تاوان دل شکسته ام را ازش میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قافیه ی باران است ، گر زمستان بشوم و درختان امیدم همه بی برگ شوند، دوستانم همه ازجنس بهارند و به اندازه باران خدا زیبایند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را بنوش نگران فردا نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند  برای بادها