بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخیه اعتماد به یک بی سر و ته  مثل تلخیه روشن کردن یک سیگاره سرو ته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه عبدالله انصاری یا رب به دو نــور دیــده پـیــغمــبر یعنـــی به دو شــمــع دودمـــان حیــدر  بر حــال مــن از عیــن عنــاین بنگر دارم نــــظر انــــکه نـــیفتــم زنـــــظر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری در راه خــدا دو کعبــه آمـــد مـــنزل یه کعبهء صورت است یک کعبه ی دل تا بتـــوانی زیــــــارت دل هــا کـــن کــافزون ز هزار کــعبه آمـــد یــک دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلامتی مرغ عشـقی که در قفسش بازه ولی نمیپره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبداله انصاری  یا رب دل پاک و جان اگاهم ده / آه شب و گریه سحرگاهم ده  در راه خود اول زخودم بیخود کن / بیخود چو شدم زخود بخود راهم ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺩﺧﺘﺮ پسرا ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﺳﺮ ﺩﺭﺵ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻤﻨﻮﻉ بود،ﺍلآﻥ ﻗﻠﺒﺸﻮﻥ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﮐﻪ ﺳﻬﻠﻪ،ﻃﺮﺡ ﺯﻭﺝ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺷﺪﻩ و ﻋﻮﺍﺭﺿﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گـدایـی محبــت نمی کنــم ، تنـهـــایـی ام حُـــرمـت دارد ؛ حُـــرمــت (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت قلبی مهربان دارید: خیلی کمک می کنید، بخشش می کنید، دوست می داریید، واعتماد می کنید. و همیشه به نظر میرسد بیشترین ضربه را می خورید. واقعا راست میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستیم دیگران سالی ماهی یکبار هم به یاد ما نمی افتند ، شاید تا این اندازه نگران قضاوت انها درباره خودمان نبودیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملکه های زیبایی دنیا دق کنید؛ وقتی چادرم را بر سر میکنم ماه به زیبایی ام حسادت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای اینقدر خوب باشی تا نتونه بهت نه بگه.... ولی اون به فکر اینه که چطوری بگه نه تا به هیچ کس برنخوره....هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو ! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند ! حالا تو هر روز هی بگو : ما . . . ما . . . ما. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هـر لـحـظـه رو بـا فـکـر کـردن بـه لـحـظـه بـعـد از دسـت نـده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند,از بودن با اونا لذت میبری ولی باهاشون به جایی نمیرسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑَﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﮐُﻞّ ﻣَﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷَﻤﺴﯽ ﺭﻭ ﺭَﺻَﺪ ﮐَﺮﺩَﻥ . . . . . . . . . . . . . ﺍﻭﻥ ﻭَﻗﺘـــ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩُﺧﺘَﺮ ﺁﻓﺘﺎﺑـــ ﻣَﻬﺘﺎﺑـــ ﻧَﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩَﻥ :///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادستان : در السالو ادور چکار ميکردی ؟؟ چگوارا : بدنم را برنزه ميکردم دادستان : پس چرا ساختمان را منهدم کردی ؟ چگوارا : جلوی آفتابم را گرفته بود ..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخیه اعتماد به یک بی سر و ته  مثل تلخیه روشن کردن یک سیگاره سرو ته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه عبدالله انصاری یا رب به دو نــور دیــده پـیــغمــبر یعنـــی به دو شــمــع دودمـــان حیــدر  بر حــال مــن از عیــن عنــاین بنگر دارم نــــظر انــــکه نـــیفتــم زنـــــظر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری در راه خــدا دو کعبــه آمـــد مـــنزل یه کعبهء صورت است یک کعبه ی دل تا بتـــوانی زیــــــارت دل هــا کـــن کــافزون ز هزار کــعبه آمـــد یــک دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلامتی مرغ عشـقی که در قفسش بازه ولی نمیپره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبداله انصاری  یا رب دل پاک و جان اگاهم ده / آه شب و گریه سحرگاهم ده  در راه خود اول زخودم بیخود کن / بیخود چو شدم زخود بخود راهم ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺩﺧﺘﺮ پسرا ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﺳﺮ ﺩﺭﺵ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻤﻨﻮﻉ بود،ﺍلآﻥ ﻗﻠﺒﺸﻮﻥ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﮐﻪ ﺳﻬﻠﻪ،ﻃﺮﺡ ﺯﻭﺝ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺷﺪﻩ و ﻋﻮﺍﺭﺿﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گـدایـی محبــت نمی کنــم ، تنـهـــایـی ام حُـــرمـت دارد ؛ حُـــرمــت (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت قلبی مهربان دارید: خیلی کمک می کنید، بخشش می کنید، دوست می داریید، واعتماد می کنید. و همیشه به نظر میرسد بیشترین ضربه را می خورید. واقعا راست میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستیم دیگران سالی ماهی یکبار هم به یاد ما نمی افتند ، شاید تا این اندازه نگران قضاوت انها درباره خودمان نبودیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملکه های زیبایی دنیا دق کنید؛ وقتی چادرم را بر سر میکنم ماه به زیبایی ام حسادت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای اینقدر خوب باشی تا نتونه بهت نه بگه.... ولی اون به فکر اینه که چطوری بگه نه تا به هیچ کس برنخوره....هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو ! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند ! حالا تو هر روز هی بگو : ما . . . ما . . . ما. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هـر لـحـظـه رو بـا فـکـر کـردن بـه لـحـظـه بـعـد از دسـت نـده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند,از بودن با اونا لذت میبری ولی باهاشون به جایی نمیرسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑَﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﮐُﻞّ ﻣَﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷَﻤﺴﯽ ﺭﻭ ﺭَﺻَﺪ ﮐَﺮﺩَﻥ . . . . . . . . . . . . . ﺍﻭﻥ ﻭَﻗﺘـــ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩُﺧﺘَﺮ ﺁﻓﺘﺎﺑـــ ﻣَﻬﺘﺎﺑـــ ﻧَﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩَﻥ :///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادستان : در السالو ادور چکار ميکردی ؟؟ چگوارا : بدنم را برنزه ميکردم دادستان : پس چرا ساختمان را منهدم کردی ؟ چگوارا : جلوی آفتابم را گرفته بود ..!