بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا بریزیم… تو استکانی چای برای من من زندگی ام را به پای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مادرش قول گرفته بود بعداز شهادتش در قبری که خودش کنده بود دفنش کنند... موقع دفنش همه دیدن در قبر فقط جسم بی سرش جا می شود! قبر را به اندازه کنده بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما به کسی که به پات می نشست میگفتن ” وفادار ” الان میگن " اویزون "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن 13عدد نحسیه...! اما من میگم نحسی از1و3است نه13..! عشقای امروزی یا1طرفن یا3طرفه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تمام راه هایی که می توانید، در تمام جاهائی که می توانید، در تمام اوقاتی که می توانید، با تمام مردمی که می توانید، تا آنجائی که می توانید، خوبی کنید، خوبی. ‏(‏ جائولی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو از نام زشت و ننگ خود سر افکنده نباش.  این روزها خیلی از ما با دیدن بعضی آدما فریاد میزنیم... گرگ...  گرگ... گرگ... امان از گرگ صفتی بعضی از ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا گیر ترین کلمه "محدودیت" است اجازه نده مانع پیشرفتت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  قنــاعــت ثــروتــی اســت کــه پــایــان نــمی پــذیــرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سراب دیدید ، تظاهر کنید که ازش آب میخورید و سیراب رد میشید. نزارید به دروغش افتخار کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درسها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن شکلی از ایمان است، و خویشتن داری نوعی عبادت، ناکامی ب معنی تاخیر است نه شکست!‏ و خندیدن نیایش من با خداست!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمنی که بعد از دشمنی عقب نشینی می کند،بیشتر بترس و خودت را برنده فرض نکن زیرا دارد مانند موج دریا عقب می رود و بار دیگر محکم تر و بزرگتر به طرف تو می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت که منو یادت نیست خوش به حالت که فراموشت شد خوش به حالت که دلت آرومه  خوش به حالت که پریشون نیستی خوش به حالت که منو یادت نیست خوش به حالت که پشیمون نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سکــــــــوتی دنیـــــــــــا را فـــــــــــرا می گرفت !!! اگــــــــر هرکســــــــــــی  تنهــــا به انــــــــــدازه ی صــــــــــداقتش سخـــــن میگــــــفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا مي خواست تو را بسازد چه حال خوشي داشت، چه حوصله اي ! اين موها، اين چشم ها .... خودت مي فهمي؟من همه اين ها را دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست؟جایی که نه حق خواستن داری نه توان فراموش کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!بفهمان”بی تو”چه میشود،امانشانم نده. اماهم بفهمان وهم نشانم بده،که”باتو”چه میشود!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا بریزیم… تو استکانی چای برای من من زندگی ام را به پای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مادرش قول گرفته بود بعداز شهادتش در قبری که خودش کنده بود دفنش کنند... موقع دفنش همه دیدن در قبر فقط جسم بی سرش جا می شود! قبر را به اندازه کنده بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما به کسی که به پات می نشست میگفتن ” وفادار ” الان میگن " اویزون "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن 13عدد نحسیه...! اما من میگم نحسی از1و3است نه13..! عشقای امروزی یا1طرفن یا3طرفه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تمام راه هایی که می توانید، در تمام جاهائی که می توانید، در تمام اوقاتی که می توانید، با تمام مردمی که می توانید، تا آنجائی که می توانید، خوبی کنید، خوبی. ‏(‏ جائولی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو از نام زشت و ننگ خود سر افکنده نباش.  این روزها خیلی از ما با دیدن بعضی آدما فریاد میزنیم... گرگ...  گرگ... گرگ... امان از گرگ صفتی بعضی از ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا گیر ترین کلمه "محدودیت" است اجازه نده مانع پیشرفتت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  قنــاعــت ثــروتــی اســت کــه پــایــان نــمی پــذیــرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سراب دیدید ، تظاهر کنید که ازش آب میخورید و سیراب رد میشید. نزارید به دروغش افتخار کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درسها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن شکلی از ایمان است، و خویشتن داری نوعی عبادت، ناکامی ب معنی تاخیر است نه شکست!‏ و خندیدن نیایش من با خداست!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمنی که بعد از دشمنی عقب نشینی می کند،بیشتر بترس و خودت را برنده فرض نکن زیرا دارد مانند موج دریا عقب می رود و بار دیگر محکم تر و بزرگتر به طرف تو می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت که منو یادت نیست خوش به حالت که فراموشت شد خوش به حالت که دلت آرومه  خوش به حالت که پریشون نیستی خوش به حالت که منو یادت نیست خوش به حالت که پشیمون نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سکــــــــوتی دنیـــــــــــا را فـــــــــــرا می گرفت !!! اگــــــــر هرکســــــــــــی  تنهــــا به انــــــــــدازه ی صــــــــــداقتش سخـــــن میگــــــفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا مي خواست تو را بسازد چه حال خوشي داشت، چه حوصله اي ! اين موها، اين چشم ها .... خودت مي فهمي؟من همه اين ها را دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بن بست زندگی کجاست؟جایی که نه حق خواستن داری نه توان فراموش کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!بفهمان”بی تو”چه میشود،امانشانم نده. اماهم بفهمان وهم نشانم بده،که”باتو”چه میشود!