بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش!!! محصول تفکر نیست! ارامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارند. لحظه هایتان ارام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسانها به باور هم میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده اند ، اگر هدايت مى طلبيد شما را هدايت كرده اند ، اگر گوش شنوا داريد ، حق را به گوشتان خواندند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش داد کشیدم و او با زنبیلی در دست از خانه رفت...لحظه ای پشیمان شدم و به دنبالش رفتم.. او را ندیدم؛اما.... هنوز زنبیلی از عشق و محبت سر کوچه تنهاست...شاید هنوز منتظر خاطره ای از مهر و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی : بگذارید و بگذرید... ببینید و دل مبندید... چشم بیندازید و دل مبازید... که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر اینترنت نبود....... بیشتر دوستامون حقیقی بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  بــا مــردم آنگــونــه معــاشــرت کنیــد کــه اگــر مــردیــد بــر شمــا اشــک ریــزنــد و اگــر زنــده مــانــدیــد ، بــا اشتیــاق بســوی شمــا آینــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن تو زندگی آدمی باشی که خدا وقتی می بینتت بخنده و به شیطون بگه : دیدی این بنده من ازاوناش نیست... لایک نمی خوام فقط آدم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که سرنوشت از هم جداشون کرده ولی ♥هاشونو هرگز. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را سرسری کردی ،بسوزی به حقم کافری کردی بسوزی تا بودم سوزن دست تو بودم میون پنجه و شصت تو بودم اجل اومد که جون از ما بگیره  ندادم چون که پابست تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  ای زاهد خود بین که نه ای محرم راز چندین به نماز و روزه خویش مـــناز  کـــارت زنیاز می گــشاید نه نــماز بازیچه بود نـــماز بی صـدقه و نــیاز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... بــــاید رفتــــــــ.... .......... وقتــــی بهــــانه ای نبـــــــــاشـــــد... ................ وقتــــی.....!!!!! .... .......... رفتـــــــنی ,, بــــــایــد رفتـــــــــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است که چگونه کسی که پارسال برای شما غریبه ای بیش نبود، امسال می تواند همه دنیایتان باشد. وحشتناک است کسی که پارسال همه دنیایتان بود، امسال می توان غریبه ای بیش نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات؛ مجبوریم بپذیریم: که برخی از آدمها.... فقط میتوانند در قلبمان بمانند! نه در زندگیمان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حس شده ام... از درد... از بغض... فقط گاهی... خط اشکی میسوزاند صورتم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه پیکان نوشته بود .................ظرفیت 2 نفر................ . . . خودم......................................خودت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش!!! محصول تفکر نیست! ارامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارند. لحظه هایتان ارام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسانها به باور هم میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده اند ، اگر هدايت مى طلبيد شما را هدايت كرده اند ، اگر گوش شنوا داريد ، حق را به گوشتان خواندند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش داد کشیدم و او با زنبیلی در دست از خانه رفت...لحظه ای پشیمان شدم و به دنبالش رفتم.. او را ندیدم؛اما.... هنوز زنبیلی از عشق و محبت سر کوچه تنهاست...شاید هنوز منتظر خاطره ای از مهر و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی : بگذارید و بگذرید... ببینید و دل مبندید... چشم بیندازید و دل مبازید... که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر اینترنت نبود....... بیشتر دوستامون حقیقی بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  بــا مــردم آنگــونــه معــاشــرت کنیــد کــه اگــر مــردیــد بــر شمــا اشــک ریــزنــد و اگــر زنــده مــانــدیــد ، بــا اشتیــاق بســوی شمــا آینــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن تو زندگی آدمی باشی که خدا وقتی می بینتت بخنده و به شیطون بگه : دیدی این بنده من ازاوناش نیست... لایک نمی خوام فقط آدم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که سرنوشت از هم جداشون کرده ولی ♥هاشونو هرگز. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را سرسری کردی ،بسوزی به حقم کافری کردی بسوزی تا بودم سوزن دست تو بودم میون پنجه و شصت تو بودم اجل اومد که جون از ما بگیره  ندادم چون که پابست تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  ای زاهد خود بین که نه ای محرم راز چندین به نماز و روزه خویش مـــناز  کـــارت زنیاز می گــشاید نه نــماز بازیچه بود نـــماز بی صـدقه و نــیاز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... بــــاید رفتــــــــ.... .......... وقتــــی بهــــانه ای نبـــــــــاشـــــد... ................ وقتــــی.....!!!!! .... .......... رفتـــــــنی ,, بــــــایــد رفتـــــــــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است که چگونه کسی که پارسال برای شما غریبه ای بیش نبود، امسال می تواند همه دنیایتان باشد. وحشتناک است کسی که پارسال همه دنیایتان بود، امسال می توان غریبه ای بیش نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات؛ مجبوریم بپذیریم: که برخی از آدمها.... فقط میتوانند در قلبمان بمانند! نه در زندگیمان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حس شده ام... از درد... از بغض... فقط گاهی... خط اشکی میسوزاند صورتم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه پیکان نوشته بود .................ظرفیت 2 نفر................ . . . خودم......................................خودت