بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا انسانی است و بخشش الهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقيرند مردمان، وقتي نه جرأت دوست داشتن دارند و نه لياقت دوست داشته شدن... اما شعر عاشقانه مي خوانند مدام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... هنـــر نیستــــــــــ :: پَـــــرونـــــدن و پـــــریــــدن... ........... ................ هنـــــر اینــــــــه :: .. نـــــداشتــــن و بـه هـــــوایــش پَــــریــدن..!!! ..!! ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها ناگهان شکسته و پیر نمیشوند ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکی که بی دلیل بیاید، اشک دلتنگی نیست، اشک بی کسی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضعیتی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ کی نیکی ﻣﻴﮑﻨﻪ ﭘﺎی ﻟﺮﺯﺷﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور نمیکنی رفیق!خیلی چیز ها میشکند،تا مردی در زاویه،به هق هق بیفتد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون شوهری ک وقتی عشقش میوه گذاشت دهنش ولی ناخنش رفت تو لثش خم به ابرو نیاورد و چنان لبخند شیرینی بهش زد ک ته دل عشقش عروسی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است .  اُرد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا کات مات نمی فهمند ! فقط دوس دارن بازی کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! نادانی دیروزم شادی امروزم را گرفت...نادانی امروزم را بگیر تا شادی فردایم را از دست ندهم...آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صدای گذر آب چنان می فهمی تندتر از آب روان عمر گران می گذرد زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا انسانی است و بخشش الهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقيرند مردمان، وقتي نه جرأت دوست داشتن دارند و نه لياقت دوست داشته شدن... اما شعر عاشقانه مي خوانند مدام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... هنـــر نیستــــــــــ :: پَـــــرونـــــدن و پـــــریــــدن... ........... ................ هنـــــر اینــــــــه :: .. نـــــداشتــــن و بـه هـــــوایــش پَــــریــدن..!!! ..!! ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها ناگهان شکسته و پیر نمیشوند ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکی که بی دلیل بیاید، اشک دلتنگی نیست، اشک بی کسی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضعیتی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ کی نیکی ﻣﻴﮑﻨﻪ ﭘﺎی ﻟﺮﺯﺷﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور نمیکنی رفیق!خیلی چیز ها میشکند،تا مردی در زاویه،به هق هق بیفتد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون شوهری ک وقتی عشقش میوه گذاشت دهنش ولی ناخنش رفت تو لثش خم به ابرو نیاورد و چنان لبخند شیرینی بهش زد ک ته دل عشقش عروسی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است .  اُرد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا کات مات نمی فهمند ! فقط دوس دارن بازی کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! نادانی دیروزم شادی امروزم را گرفت...نادانی امروزم را بگیر تا شادی فردایم را از دست ندهم...آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صدای گذر آب چنان می فهمی تندتر از آب روان عمر گران می گذرد زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوریت چه خیال هایی میبافم اه دل خوش باوره من چقدر هنرمندانه زجر میکشی ازکمال الملک زیباتر...