بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه عده ای میفهمیدند جغد شوم خرابه های قصر رویاهای ما هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پدری که به بچش یاد داد هرکی ازش پرسید باباتو بیشتر دوست داری یا  مامانتو بگه مامانمو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیــچ چـیــز بــه انـــدازه یک کـــوه شبیه "پـــدر" نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی که خودتو دست پایین بگیری میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها اینجا انقـــــــــــدر دلگیر است که سوت قطارها هر ادمی را وسوسه میکند  که برود و دیگر هیچوقت برنگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تنهائی خیلی ترسناک است ... ، ولی بخدا تر ... این تنها نگذاشتن است که شجاعت می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرت هستم، اینجا در آخرین نقطه ی انسانیت، در آخرین کهکشان راه ابدیت، اینجا در حومه متروکه ی زمین، در عصر آهن پاره های مقدس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست … جایی که .. پسر بچه ای هنگام بازی، برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد ، نقش فروشنده را بازی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب خسته ترازهرروزم... کاش میشدگوشه ای نوشت.. خدایاخسته ام فردابیدارم نکن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در واقع این تویی که منتظر ما هستی....  منتظر اینکه به خود بیاییم...  شرمنده آقا که اینقدر منتظرت گذاشتیم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن حقیقت تلخه، ولی میدونی تلخ ترین حقیقت چیه؟ اینه که یکی به تو دلبسته باشه ولی تو هر روز اونو از خودت نا امید تر کنی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بین این همه هیاهوی عصر مدرن دیگر مهدی را کجای دلمان بگذاریم.... آقا بیا....  بیا که دیگر دلمان بوی تو را نمی دهد.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ اهــل دنیــا ســوارانــی در خــواب مــانــده انــد کــه آنــان را مــی راننــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ اگــر آنچــه را کــه میخــواســتی بــدســت نیــامــد ، از آنچــه هستــی نگــران مبــاش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه گـفـتـم: ﺣﺎﻝِ ﺍﻭﻧـﯽ ﮐــﻪ ﻫـﺴـﺖ ﺭﻭ,ﺑـﺨـﺎﻃــﺮِ ﺍﻭﻧــﯽ ﮐـﻪ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﻧـﮕــﯿــﺮﯾـﺪ ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی...  یک بالکن 2تا صندلی و  تو ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه عده ای میفهمیدند جغد شوم خرابه های قصر رویاهای ما هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پدری که به بچش یاد داد هرکی ازش پرسید باباتو بیشتر دوست داری یا  مامانتو بگه مامانمو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیــچ چـیــز بــه انـــدازه یک کـــوه شبیه "پـــدر" نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی که خودتو دست پایین بگیری میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها اینجا انقـــــــــــدر دلگیر است که سوت قطارها هر ادمی را وسوسه میکند  که برود و دیگر هیچوقت برنگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تنهائی خیلی ترسناک است ... ، ولی بخدا تر ... این تنها نگذاشتن است که شجاعت می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرت هستم، اینجا در آخرین نقطه ی انسانیت، در آخرین کهکشان راه ابدیت، اینجا در حومه متروکه ی زمین، در عصر آهن پاره های مقدس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست … جایی که .. پسر بچه ای هنگام بازی، برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد ، نقش فروشنده را بازی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب خسته ترازهرروزم... کاش میشدگوشه ای نوشت.. خدایاخسته ام فردابیدارم نکن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در واقع این تویی که منتظر ما هستی....  منتظر اینکه به خود بیاییم...  شرمنده آقا که اینقدر منتظرت گذاشتیم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن حقیقت تلخه، ولی میدونی تلخ ترین حقیقت چیه؟ اینه که یکی به تو دلبسته باشه ولی تو هر روز اونو از خودت نا امید تر کنی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بین این همه هیاهوی عصر مدرن دیگر مهدی را کجای دلمان بگذاریم.... آقا بیا....  بیا که دیگر دلمان بوی تو را نمی دهد.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ اهــل دنیــا ســوارانــی در خــواب مــانــده انــد کــه آنــان را مــی راننــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ اگــر آنچــه را کــه میخــواســتی بــدســت نیــامــد ، از آنچــه هستــی نگــران مبــاش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه گـفـتـم: ﺣﺎﻝِ ﺍﻭﻧـﯽ ﮐــﻪ ﻫـﺴـﺖ ﺭﻭ,ﺑـﺨـﺎﻃــﺮِ ﺍﻭﻧــﯽ ﮐـﻪ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﻧـﮕــﯿــﺮﯾـﺪ ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی...  یک بالکن 2تا صندلی و  تو ...!